Excel    PDF
Raven Šifra kategorije Desktriptor Angleški deskriptor Šifra starša
1 A Osnovnošolsko Basic
2 A.11 Osnovnošolsko nižje stopnje 1st stage of basic A
3 A.110 Osnovnošolsko nižje stopnje 1st stage of basic A.11
4 A.11002 Osnovnošolsko nižje stopnje 1st stage of basic A.110
4 A.11003 Izpolnjena osnovnošolska obveznost Fulfilled basic education requirement A.110
4 A.11099 Osnovnošolsko nižje stopnje, d.n. 1st stage of basic, n.e.c. A.110
2 A.12 Osnovnošolsko višje stopnje 2nd stage of basic A
3 A.120 Osnovnošolsko višje stopnje 2nd stage of basic A.12
4 A.12001 Osnovnošolsko višje stopnje 2nd stage of basic A.120
4 A.12099 Osnovnošolsko višje stopnje, d.n. 2nd stage of basic, n.e.c. A.120
1 B Srednješolsko Upper secondary
2 B.13 Nižje poklicno Short term vocational upper secondary B
3 B.130 Nižje poklicno Short term vocational upper secondary B.13
4 B.13001 Nižje poklicno Short term vocational upper secondary B.130
4 B.13099 Nižje poklicno, d.n. Short term vocational upper secondary, n.e.c. B.130
2 B.14 Srednje poklicno Vocational upper secondary B
3 B.140 Srednje poklicno Vocational upper secondary B.14
4 B.14001 Srednje poklicno Vocational upper secondary B.140
4 B.14099 Srednje poklicno, d.n. Vocational upper secondary, n.e.c. B.140
2 B.15 Srednje tehniško in drugo strokovno, srednje splošno Technical, general upper secondary B
3 B.150 Srednje tehniško in drugo strokovno, srednje splošno Technical, general upper secondary B.15
4 B.15001 Srednje tehniško in drugo strokovno Technical upper secondary B.150
4 B.15002 Srednje splošno General upper secondary B.150
4 B.15099 Srednje tehniško in drugo strokovno, srednje splošno, d.n. Technical, general upper secondary, n.e.c. B.150
1 C Višješolsko, visokošolsko Tertiary
2 C.16 Visokošolsko 1. stopnje ipd. 1st cycle of higher etc. C
3 C.161 Višješolsko (prejšnje), višje strokovno Short-term higher (former), higher vocational C.16
4 C.16101 Višje strokovno Higher vocational C.161
4 C.16102 Višješolsko (prejšnje) Short-term higher (former) C.161
4 C.16199 Višješolsko (prejšnje), višje strokovno, d.n. Short-term higher (former), higher vocational, n.e.c. C.161
3 C.162 Visokošolsko 1. stopnje, visokošolsko strokovno (prejšnje) ipd. 1st cycle of higher, professional higher (former) etc. C.16
4 C.16201 Specialistično po višješolski izobrazbi (prejšnje) Specialization after short-term higher (former) C.162
4 C.16202 Visokošolsko strokovno (prejšnje) Professional higher (former) C.162
4 C.16203 Visokošolsko strokovno (1. bolonjska stopnja) Professional higher (1st Bologna cycle) C.162
4 C.16204 Visokošolsko univerzitetno (1. bolonjska stopnja) Academic higher (1st Bologna cycle) C.162
4 C.16299 Visokošolsko 1. stopnje, visokošolsko strokovno (prejšnje) ipd., d.n. 1st cycle of higher, professional higher (former) etc., n.e.c. C.162
2 C.17 Visokošolsko 2. stopnje ipd. 2nd cycle of higher etc. C
3 C.170 Visokošolsko 2. stopnje, visokošolsko univerzitetno (prejšnje) ipd. 2nd cycle of higher, professional higher (former) etc. C.17
4 C.17001 Specialistično po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnje) Specialization after professional higher (former) C.170
4 C.17002 Visokošolsko univerzitetno (prejšnje) Academic higher (former) C.170
4 C.17003 Magistrsko (2. bolonjska stopnja) Master (2nd Bologna cycle) C.170
4 C.17099 Visokošolsko 2. stopnje, visokošolsko univerzitetno (prejšnje) ipd., d.n. 2nd cycle of higher, professional higher (former) etc., n.e.c. C.170
2 C.18 Visokošolsko 3. stopnje ipd. 3rd cycle of higher etc. C
3 C.181 Magistrsko (prejšnje) ipd. "Magisterij" of science (former) etc. C.18
4 C.18101 Specialistično po univerzitetni izobrazbi (prejšnje) Specialization after academic (former) C.181
4 C.18102 Magistrsko (prejšnje) "Magisterij" of science (former) C.181
4 C.18199 Magistrsko (prejšnje) ipd., d.n. "Magisterij" of science (former) etc., n.e.c. C.181
3 C.182 Doktorsko Doctorate of science C.18
4 C.18201 Doktorsko (prejšnje) Doctorate of science (former) C.182
4 C.18202 Doktorsko (3. bolonjska stopnja) Doctorate of science (3rd Bologna cycle) C.182
4 C.18299 Doktorsko, d.n. Doctorate of science, n.e.c. C.182
1 P Predšolska vzgoja Preschool education
2 P.10 Predšolska vzgoja Preschool education P
3 P.100 Predšolska vzgoja Preschool education P.10
4 P.10000 Predšolska vzgoja Preschool education P.100