Excel    PDF
Raven Šifra kategorije Desktriptor Angleški deskriptor Šifra starša
1 A Osnovnošolska ali manj Basic or less
2 AA Brez izobrazbe, nepopolna osnovnošolska No education, incomplete basic A
3 AA.00 Brez izobrazbe No education AA
4 AA.000 Brez izobrazbe No education AA.00
5 AA.00000 Brez izobrazbe No education AA.000
3 AA.11 Nepopolna osnovnošolska Incomplete basic AA
4 AA.110 Nepopolna osnovnošolska Incomplete basic AA.11
5 AA.11001 Nepopolna nižja stopnja osnovnošolske Incomplete 1st stage of basic AA.110
5 AA.11002 Popolna nižja stopnja osnovnošolske Complete 1st stage of basic AA.110
5 AA.11003 Nepopolna višja stopnja osnovnošolske Incomplete 2nd stage of basic AA.110
5 AA.11099 Nepopolna osnovnošolska, d.n. Incomplete basic, n.e.c. AA.110
2 AB Osnovnošolska Basic A
3 AB.12 Osnovnošolska Basic AB
4 AB.120 Osnovnošolska Basic AB.12
5 AB.12001 Osnovnošolska Basic AB.120
5 AB.12099 Osnovnošolska, d.n. Basic, n.e.c. AB.120
1 B Srednješolska Upper secondary
2 BA Nižja poklicna, srednja poklicna Short-term vocational, vocational upper secondary B
3 BA.13 Nižja poklicna Short-term vocational upper secondary BA
4 BA.130 Nižja poklicna Short-term vocational upper secondary BA.13
5 BA.13001 Nižja poklicna Short-term vocational upper secondary BA.130
5 BA.13099 Nižja poklicna, d.n. Short-term vocational upper secondary, n.e.c. BA.130
3 BA.14 Srednja poklicna Vocational upper secondary BA
4 BA.140 Srednja poklicna Vocational upper secondary BA.14
5 BA.14001 Srednja poklicna Vocational upper secondary BA.140
5 BA.14099 Srednja poklicna, d.n. Vocational upper secondary, n.e.c. BA.140
2 BB Srednja strokovna, srednja splošna Technical, general upper secondary B
3 BB.15 Srednja strokovna, srednja splošna Technical, general upper secondary BB
4 BB.150 Srednja strokovna, srednja splošna Technical, general upper secondary BB.15
5 BB.15001 Srednja strokovna Technical upper secondary BB.150
5 BB.15002 Srednja splošna General upper secondary BB.150
5 BB.15099 Srednja strokovna, srednja splošna, d.n. Technical, general upper secondary, n.e.c. BB.150
1 C Višješolska, visokošolska Tertiary
2 CA Višješolska, visokošolska Tertiary C
3 CA.16 Visokošolska 1. stopnje ipd. 1st cycle of higher etc. CA
4 CA.161 Višješolska (prejšnja), višja strokovna Short-term higher (former), higher vocational CA.16
5 CA.16101 Višja strokovna Higher vocational CA.161
5 CA.16102 Višješolska (prejšnja) Short-term higher (former) CA.161
5 CA.16199 Višješolska (prejšnja), višja strokovna, d.n. Short-term higher (former), higher vocational, n.e.c. CA.161
4 CA.162 Visokošolska 1. stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd. 1st cycle of higher, professional higher (former) etc. CA.16
5 CA.16201 Specializacija po višješolski izobrazbi (prejšnja) Specialization after short-term higher (former) CA.162
5 CA.16202 Visokošolska strokovna (prejšnja) Professional higher (former) CA.162
5 CA.16203 Visokošolska strokovna (1. bolonjska stopnja) Professional higher (1st Bologna cycle) CA.162
5 CA.16204 Visokošolska univerzitetna (1. bolonjska stopnja) Academic higher (1st Bologna cycle) CA.162
5 CA.16299 Visokošolska 1. stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd., d.n. 1st cycle of higher, professional higher (former) etc., n.e.c. CA.162
3 CA.17 Visokošolska 2. stopnje ipd. 2nd cycle of higher etc. CA
4 CA.170 Visokošolska 2. stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd. 2nd cycle of higher, professional higher (former) etc. CA.17
5 CA.17001 Specializacija po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnja) Specialization after professional higher (former) CA.170
5 CA.17002 Visokošolska univerzitetna (prejšnja) Academic higher (former) CA.170
5 CA.17003 Magistrska (2. bolonjska stopnja) Master (2nd Bologna cycle) CA.170
5 CA.17099 Visokošolska 2. stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd., d.n. 2nd cycle of higher, professional higher (former) etc., n.e.c. CA.170
3 CA.18 Visokošolska 3. stopnje ipd. 3rd cycle of higher etc. CA
4 CA.181 Magisterij znanosti (prejšnji) ipd. "Magisterij" of science (former) etc. CA.18
5 CA.18101 Specializacija po univerzitetni izobrazbi (prejšnja) Specialization after academic (former) CA.181
5 CA.18102 Magisterij znanosti (prejšnji) "Magisterij" of science (former) CA.181
5 CA.18199 Magisterij znanosti (prejšnji) ipd., d.n. "Magisterij" of science (former) etc., n.e.c. CA.181
4 CA.182 Doktorat znanosti Doctorate of science CA.18
5 CA.18201 Doktorat znanosti (prejšnji) Doctorate of science (former) CA.182
5 CA.18202 Doktorat znanosti (3. bolonjska stopnja) Doctorate of science (3rd Bologna cycle) CA.182
5 CA.18299 Doktorat znanosti, d.n. Doctorate of science, n.e.c. CA.182