Excel    PDF
Raven Šifra kategorije Desktriptor Angleški deskriptor Šifra starša
1 0 VOJAŠKI POKLICI ARMED FORCES
2 01 VOJAŠKI POKLICI ARMED FORCES 0
3 011 VOJAŠKI POKLICI ARMED FORCES 01
4 0110 Vojaki/vojakinje in častniki/častnice Armed forces 011
5 0110.00 Vojaki/vojakinje in častniki/častnice, n.o. 0110
5 0110.01 Častnik/častnica 0110
5 0110.02 Podčastnik/podčastnica 0110
5 0110.03 Vojak/vojakinja 0110
1 1 ZAKONODAJALCI/ZAKONODAJALKE, VISOKI URADNIKI/VISOKE URADNICE, MENEDŽERJI/MENEDŽERKE LEGISLATORS, SENIOR OFFICIALS AND MANAGERS
2 11 ZAKONODAJALCI/ZAKONODAJALKE, VISOKI URADNIKI/VISOKE URADNICE LEGISLATORS AND SENIOR OFFICIALS 1
3 111 ZAKONODAJALCI/ZAKONODAJALKE LEGISLATORS 11
4 1110 Zakonodajalci/zakonodajalke Legislators 111
5 1110.00 Zakonodajalci/zakonodajalke, n.o. 1110
5 1110.01 Predsednik/predsednica republike 1110
5 1110.02 Predsednik/predsednica državnega zbora 1110
5 1110.03 Poslanec/poslanka državnega zbora 1110
5 1110.04 Predsednik/predsednica državnega sveta 1110
5 1110.05 Svetnik/svetnica državnega sveta 1110
5 1110.06 Predsednik/predsednica vlade 1110
5 1110.07 Minister/ministrica 1110
5 1110.08 Župan/županja občine 1110
5 1110.09 Župan/županja mestne občine 1110
5 1110.10 Predsednik/predsednica pokrajinskega sveta 1110
5 1110.11 Predsednik/predsednica občinskega sveta 1110
5 1110.12 Predsednik/predsednica sveta krajevne skupnosti 1110
5 1110.13 Predsednik/predsednica sveta vaške skupnosti 1110
5 1110.14 Predsednik/predsednica sveta četrtne skupnosti 1110
3 112 VISOKI DRŽAVNI URADNIKI/VISOKE DRŽAVNE URADNICE SENIOR GOVERNMENT OFFICIALS 11
4 1120 Visoki uradniki/visoke uradnice državnega zbora Senior National Assembly officials 112
5 1120.00 Visoki uradniki/visoke uradnice državnega zbora, n.o. 1120
5 1120.01 Generalni sekretar/generalna sekretarka državnega zbora 1120
5 1120.02 Sekretar/sekretarka sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve 1120
5 1120.03 Sekretar/sekretarka poslanske skupine 1120
5 1120.04 Sekretar/sekretarka delovnega telesa državnega zbora 1120
4 1121 Visoki vladni uradniki/visoke vladne uradnice Senior government officials 112
5 1121.00 Visoki vladni uradniki/visoke vladne uradnice, n.o. 1121
5 1121.01 Generalni sekretar/generalna sekretarka vlade 1121
5 1121.02 Predstojnik/predstojnica vladne službe 1121
5 1121.03 Državni sekretar/državna sekretarka ministrstva 1121
5 1121.04 Predstojnik/predstojnica upravnega organa v sestavi ministrstva 1121
5 1121.05 Predstojnik/predstojnica upravne organizacije v sestavi ministrstva 1121
5 1121.06 Generalni sekretar/generalna sekretarka ministrstva 1121
5 1121.10 Veleposlanik/veleposlanica 1121
5 1121.11 Pooblaščeni minister/pooblaščena ministrica veleposlaništva 1121
5 1121.12 Ataše/atašejka 1121
5 1121.13 Generalni konzul/generalna konzulka 1121
5 1121.14 Konzul/konzulka 1121
5 1121.15 Vicekonzul/vicekonzulka 1121
5 1121.16 Sekretar/sekretarka diplomatsko konzularnega predstavništva 1121
5 1121.17 Načelnik/načelnica upravne enote 1121
4 1122 Visoki uradniki/visoke uradnice lokalne samouprave Senior local self-government officials 112
5 1122.00 Visoki uradniki/visoke uradnice lokalne samouprave, n.o. 1122
5 1122.01 Tajnik/tajnica občine 1122
5 1122.02 Sekretar/sekretarka občinskega sveta 1122
5 1122.03 Vodja občinskega upravnega organa 1122
4 1129 Visoki državni uradniki/visoke državne uradnice, d.n. Senior government officials not elsewhere classified 112
5 1129.00 Visoki državni uradniki/visoke državne uradnice, d.n., n.o. 1129
5 1129.02 Sekretar/sekretarka državnega sveta 1129
5 1129.03 Sekretar/sekretarka delovnih teles državnih organov 1129
5 1129.04 Vodja službe državnih organov 1129
5 1129.06 Varuh/varuhinja človekovih pravic 1129
5 1129.07 Predstojnik/predstojnica državnega organa, pravosodje 1129
5 1129.08 Sekretar/sekretarka pravosodnih organov 1129
5 1129.09 Guverner/guvernerka Banke Slovenije 1129
5 1129.10 Upravnik/upravnica zaporov 1129
5 1129.11 Predsednik/predsednica računskega sodišča 1129
3 114 VISOKI URADNIKI/VISOKE URADNICE INTERESNIH ORGANIZACIJ SENIOR OFFICIALS OF SPECIAL-INTEREST ORGANISATIONS 11
4 1141 Visoki uradniki/visoke uradnice političnih strank Senior officials of political-party organisations 114
5 1141.00 Visoki uradniki/visoke uradnice političnih strank, n.o. 1141
5 1141.01 Predsednik/predsednica politične stranke 1141
5 1141.02 Sekretar/sekretarka politične stranke 1141
5 1141.04 Svetovalec/svetovalka predsednika politične stranke 1141
4 1142 Visoki uradniki/visoke uradnice organizacij delodajalcev, delavcev in drugih gospodarskointeresnih organizacij Senior officials of employers', workers' and other economic-interest organisations 114
5 1142.00 Visoki uradniki/visoke uradnice organizacij delodajalcev, delavcev in drugih gospodarskointeresnih organizacij, n.o. 1142
5 1142.01 Predsednik/predsednica zbornice 1142
5 1142.02 Sekretar/sekretarka zbornice 1142
5 1142.03 Svetovalec/svetovalka zbornice 1142
5 1142.04 Predsednik/predsednica poslovnega združenja 1142
5 1142.05 Predsednik/predsednica zadružne zveze 1142
5 1142.06 Predsednik/predsednica sindikata 1142
5 1142.07 Sekretar/sekretarka sindikata 1142
4 1143 Visoki uradniki/visoke uradnice humanitarnih in drugih podobnih organizacij Senior officials of humanitarian and other special-interest organisations 114
5 1143.00 Visoki uradniki/visoke uradnice humanitarnih in drugih podobnih organizacij, n.o. 1143
5 1143.01 Predsednik/predsednica komisije za človekove pravice 1143
5 1143.02 Predsednik/predsednica komisije za zaščito okolja 1143
5 1143.03 Predsednik/predsednica humanitarne organizacije 1143
5 1143.04 Predsednik/predsednica posebnih interesnih organizacij 1143
5 1143.05 Sekretar/sekretarka humanitarne organizacije 1143
5 1143.06 Sekretar/sekretarka posebnih interesnih organizacij 1143
2 12 DIREKTORJI/DIREKTORICE, MENEDŽERJI/MENEDŽERKE DRUŽB CORPORATE MANAGERS 1
3 121 DIREKTORJI/DIREKTORICE IN ČLANI/ČLANICE UPRAVE DRUŽBE DIRECTORS AND CHIEF EXECUTIVES 12
4 1210 Direktorji/direktorice in člani/članice uprave družbe Directors and chief executives 121
5 1210.00 Direktorji/direktorice in člani/članice uprave družbe, n.o. 1210
5 1210.01 Član/članica uprave družbe 1210
5 1210.02 Član/članica nadzornega sveta družbe 1210
5 1210.03 Direktor/direktorica družbe 1210
5 1210.04 Pomočnik/pomočnica direktorja družbe 1210
5 1210.05 Prokurist/prokuristka 1210
5 1210.06 Rektor/rektorica univerze 1210
5 1210.07 Prorektor/prorektorica univerze 1210
3 122 MENEDŽERJI/MENEDŽERKE PROIZVODNIH IN OPERATIVNIH ENOT DRUŽBE PRODUCTION AND OPERATIONS MANAGERS 12
4 1221 Menedžerji/menedžerke proizvodnih in operativnih enot družbe v kmetijstvu, lovstvu, gozdarstvu in ribištvu Production and operations managers in agriculture, hunting, forestry and fishing 122
5 1221.00 Menedžerji/menedžerke proizvodnih in operativnih enot družbe v kmetijstvu, lovstvu, gozdarstvu in ribištvu, n.o. 1221
5 1221.01 Menedžer/menedžerka proizvodne in operativne enote družbe v kmetijstvu 1221
5 1221.02 Menedžer/menedžerka proizvodne in operativne enote družbe v lovstvu 1221
5 1221.03 Menedžer/menedžerka proizvodne in operativne enote družbe v gozdarstvu 1221
5 1221.04 Menedžer/menedžerka proizvodne in operativne enote družbe v ribištvu 1221
4 1222 Menedžerji/menedžerke proizvodnih in operativnih enot družbe v rudarstvu, predelovalnih dejavnostih, za oskrbo z elektriko, plinom in vodo Production and operations managers in manufacturing 122
5 1222.00 Menedžerji/menedžerke proizvodnih in operativnih enot družbe v rudarstvu, predelovalnih dejavnostih, za oskrbo z elektriko, plinom in vodo, n.o. 1222
5 1222.01 Menedžer/menedžerka proizvodne in operativne enote družbe v rudarstvu 1222
5 1222.02 Menedžer/menedžerka proizvodne in operativne enote družbe v predelovalnih dejavnostih 1222
5 1222.03 Menedžer/menedžerka proizvodne in operativne enote družbe za oskrbo z elektriko, plinom in vodo 1222
4 1223 Menedžerji/menedžerke proizvodnih in operativnih enot družbe v gradbeništvu Production and operations managers in construction 122
5 1223.00 Menedžerji/menedžerke proizvodnih in operativnih enot družbe v gradbeništvu, n.o. 1223
5 1223.01 Menedžer/menedžerka proizvodne in operativne enote družbe v gradbeništvu 1223
4 1224 Menedžerji/menedžerke proizvodnih in operativnih enot družbe v trgovini, za popravilo motornih vozil in izdelkov široke porabe Production and operations managers in wholesale and retail trade 122
5 1224.00 Menedžerji/menedžerke proizvodnih in operativnih enot družbe v trgovini, za popravilo motornih vozil in izdelkov široke poraben, n.o. 1224
5 1224.01 Menedžer/menedžerka proizvodne in operativne enote družbe v trgovini na debelo 1224
5 1224.02 Menedžer/menedžerka proizvodne in operativne enote družbe v trgovini na drobno 1224
5 1224.03 Menedžer/menedžerka proizvodne in operativne enote družbe za vzdrževanje in popravilo motornih vozil 1224
5 1224.04 Menedžer/menedžerka proizvodne in operativne enote družbe za popravilo izdelkov široke porabe 1224
4 1225 Menedžerji/menedžerke proizvodnih in operativnih enot družbe v gostinstvu Production and operations managers in restaurants and hotels 122
5 1225.00 Menedžerji/menedžerke proizvodnih in operativnih enot družbe v gostinstvu, n.o. 1225
5 1225.01 Menedžer/menedžerka proizvodne in operativne enote družbe v gostinstvu, hotela 1225
5 1225.02 Menedžer/menedžerka proizvodne in operativne enote družbe v gostinstvu, restavracije 1225
5 1225.03 Menedžer/menedžerka za področje hrane in pijače v hotelih in restavracijah 1225
4 1226 Menedžerji/menedžerke proizvodnih in operativnih enot družbe v prometu, skladiščenju in komunikacijah Production and operations managers in transport, storage and communications 122
5 1226.00 Menedžerji/menedžerke proizvodnih in operativnih enot družbe v prometu, skladiščenju in komunikacijah, n.o. 1226
5 1226.01 Menedžer/menedžerka proizvodne in operativne enote družbe v prometu 1226
5 1226.02 Menedžer/menedžerka proizvodne in operativne enote družbe v skladiščenju 1226
5 1226.03 Menedžer/menedžerka proizvodne in operativne enote družbe v komunikacijah 1226
5 1226.04 Menedžer/menedžerka proizvodne in operativne enote družbe za storitve potovalnih in turističnih agencij 1226
4 1227 Menedžerji/menedžerke proizvodnih in operativnih enot družbe za poslovne storitve Production and operations managers in business services 122
5 1227.00 Menedžerji/menedžerke proizvodnih in operativnih enot družbe za poslovne storitve, n.o. 1227
5 1227.01 Menedžer/menedžerka proizvodne in operativne enote družbe za poslovne storitve 1227
4 1228 Menedžerji/menedžerke proizvodnih in operativnih enot družbe za osebne storitve, čiščenje ipd. Production and operations managers in personal care, cleaning and related services 122
5 1228.00 Menedžerji/menedžerke proizvodnih in operativnih enot družbe za osebne storitve, čiščenje ipd., n.o. 1228
5 1228.01 Menedžer/menedžerka proizvodne in operativne enote družbe za osebne storitve 1228
5 1228.02 Menedžer/menedžerka proizvodne in operativne enote družbe za javno higieno ipd. 1228
5 1228.03 Menedžer/menedžerka proizvodne in operativne enote čistilnih servisov 1228
4 1229 Menedžerji/menedžerke proizvodnih in operativnih enot družbe, d.n. Production and operations managers not elsewhere classified 122
5 1229.00 Menedžerji/menedžerke proizvodnih in operativnih enot družbe, d.n., n.o. 1229
5 1229.01 Dekan/dekanica fakultete 1229
5 1229.02 Dekan/dekanica visoke šole 1229
5 1229.03 Ravnatelj/ravnateljica vzgojno-izobraževalnega zavoda 1229
5 1229.04 Poslovni direktor/poslovna direktorica zavoda v kulturi 1229
5 1229.05 Programski direktor/programska direktorica zavoda v kulturi 1229
5 1229.06 Direktor/direktorica filma 1229
5 1229.07 Menedžer/menedžerka samostojnih ustvarjalcev 1229
5 1229.08 Producent/producentka 1229
5 1229.09 Založnik/založnica 1229
5 1229.10 Menedžer/menedžerka športnikov 1229
5 1229.11 Vodja rekreacijskega centra 1229
5 1229.12 Direktor/direktorica službe zdravstvene nege 1229
5 1229.13 Poslovni direktor/poslovna direktorica enote družbe v socialnem varstvu 1229
5 1229.14 Direktor/direktorica območne enote službe za socialno zavarovanje 1229
5 1229.15 Vodja oddelka za izvajanje pokojninskega zavarovanja 1229
5 1229.16 Menedžer/menedžerka področja ali enote v javni upravi 1229
3 123 MENEDŽERJI/MENEDŽERKE DRUGIH ENOT DRUŽBE OTHER SPECIALIST MANAGERS 12
4 1231 Menedžerji/menedžerke finančne enote družbe Finance managers 123
5 1231.00 Menedžerji/menedžerke finančne enote družbe, n.o. 1231
5 1231.01 Menedžer/menedžerka finančne enote družbe 1231
4 1232 Menedžerji/menedžerke kadrovske enote, enote za splošne zadeve in odnose z delodajalci v družbi Personnel, administration and industrial relations managers 123
5 1232.00 Menedžerji/menedžerke kadrovske enote, enote za splošne zadeve in odnose z delodajalci v družbi, n.o. 1232
5 1232.01 Menedžer/menedžerka kadrovske enote družbe 1232
5 1232.02 Menedžer/menedžerka enote za odnose z delodajalci v družbi 1232
5 1232.03 Sekretar/sekretarka družbe 1232
5 1232.04 Menedžer/menedžerka pravne enote družbe 1232
5 1232.05 Menedžer/menedžerka enote za splošne zadeve v družbi 1232
4 1233 Menedžerji/menedžerke enote za trženje in prodajo v družbi Sales and marketing managers 123
5 1233.00 Menedžerji/menedžerke enote za trženje in prodajo v družbi, n.o. 1233
5 1233.01 Menedžer/menedžerka enote za trženje v družbi 1233
5 1233.02 Menedžer/menedžerka enote za prodajo v družbi 1233
4 1234 Menedžerji/menedžerke enote za oglaševanje in odnose z javnostmi v družbi Advertising and public relations t managers 123
5 1234.00 Menedžerji/menedžerke enote za oglaševanje in odnose z javnostmi v družbi, n.o. 1234
5 1234.01 Menedžer/menedžerka enote za oglaševanje v družbi 1234
5 1234.02 Menedžer/menedžerka enote za odnose z javnostmi v družbi 1234
4 1235 Menedžerji/menedžerke nabavne in distribucijske enote družbe Supply and distribution managers 123
5 1235.00 Menedžerji/menedžerke nabavne in distribucijske enote družbe, n.o. 1235
5 1235.01 Menedžer/menedžerka nabavne enote družbe 1235
5 1235.02 Menedžer/menedžerka distribucijske enote družbe 1235
4 1236 Menedžerji/menedžerke enote za računalniške storitve v družbi Computing services managers 123
5 1236.00 Menedžerji/menedžerke enote za računalniške storitve v družbi, n.o. 1236
5 1236.01 Menedžer/menedžerka enote za računalniške storitve v družbi 1236
4 1237 Menedžerji/menedžerke raziskovalne in razvojne enote družbe Research and development department managers 123
5 1237.00 Menedžerji/menedžerke raziskovalne in razvojne enote družbe, n.o. 1237
5 1237.01 Menedžer/menedžerka raziskovalne enote družbe 1237
5 1237.02 Menedžer/menedžerka razvojne enote družbe 1237
4 1239 Menedžerji/menedžerke drugih enot družbe, d.n. Other department managers not elsewhere classified 123
5 1239.00 Menedžerji/menedžerke drugih enot družbe, d.n., n.o. 1239
5 1239.01 Menedžer/menedžerka enote za kakovost v družbi 1239
5 1239.02 Menedžer/menedžerka enote za varnost v družbi 1239
2 13 MENEDŽERJI/MENEDŽERKE MANJŠIH DRUŽB MANAGERS OF SMALL ENTERPRISES 1
3 131 MENEDŽERJI/MENEDŽERKE MANJŠIH DRUŽB MANAGERS OF SMALL ENTERPRISES 13
4 1311 Menedžerji/menedžerke manjših družb v kmetijstvu, lovstvu, gozdarstvu in ribištvu Managers of small enterprises in agriculture, hunting, forestry/ and fishing 131
5 1311.00 Menedžerji/menedžerke manjših družb v kmetijstvu, lovstvu, gozdarstvu in ribištvu, n.o. 1311
5 1311.01 Menedžer/menedžerka manjše družbe v kmetijstvu 1311
5 1311.02 Menedžer/menedžerka manjše družbe v lovstvu 1311
5 1311.03 Menedžer/menedžerka manjše družbe v gozdarstvu 1311
5 1311.04 Menedžer/menedžerka manjše družbe v ribištvu 1311
4 1312 Menedžerji/menedžerke manjših družb v rudarstvu, predelovalnih dejavnostih, za oskrbo z elektriko, plinom in vodo Managers of small enterprises in manufacturing 131
5 1312.00 Menedžerji/menedžerke manjših družb v rudarstvu, predelovalnih dejavnostih, za oskrbo z elektriko, plinom in vodo, n.o. 1312
5 1312.01 Menedžer/menedžerka manjše družbe v rudarstvu 1312
5 1312.02 Menedžer/menedžerka manjše družbe v predelovalnih dejavnostih 1312
5 1312.03 Menedžer/menedžerka manjše družbe za oskrbo z elektriko, plinom in vodo 1312
4 1313 Menedžerji/menedžerke manjših družb v gradbeništvu Managers of small enterprises in construction 131
5 1313.00 Menedžerji/menedžerke manjših družb v gradbeništvu, n.o. 1313
5 1313.01 Menedžer/menedžerka manjše družbe v gradbeništvu 1313
4 1314 Menedžerji/menedžerke manjših družb v trgovini, za popravilo motornih vozil in izdelkov široke porabe Managers of small enterprises in wholesale and retail trade 131
5 1314.00 Menedžerji/menedžerke manjših družb v trgovini, za popravilo motornih vozil in izdelkov široke porabe, n.o. 1314
5 1314.01 Menedžer/menedžerka manjše družbe v trgovini na debelo 1314
5 1314.02 Menedžer/menedžerka manjše družbe v trgovini na drobno 1314
5 1314.03 Menedžer/menedžerka manjše družbe za vzdrževanje in popravilo motornih vozil 1314
5 1314.04 Menedžer/menedžerka manjše družbe za popravilo izdelkov široke porabe 1314
4 1315 Menedžerji/menedžerke manjših družb v gostinstvu Managers of small enterprises of restaurants and hotels 131
5 1315.00 Menedžerji/menedžerke manjših družb v gostinstvu, n.o. 1315
5 1315.01 Menedžer/menedžerka manjše družbe, hotela 1315
5 1315.02 Menedžer/menedžerka manjše družbe, restavracije 1315
5 1315.03 Menedžer/menedžerka manjše družbe, kampa 1315
5 1315.04 Menedžer/menedžerka manjše družbe v gostinstvu 1315
4 1316 Menedžerji/menedžerke manjših družb v prometu, skladiščenju in komunikacijah Managers of small enterprises in transport, storage and communications 131
5 1316.00 Menedžerji/menedžerke manjših družb v prometu, skladiščenju in komunikacijah, n.o. 1316
5 1316.01 Menedžer/menedžerka manjše družbe v prometu 1316
5 1316.02 Menedžer/menedžerka manjše družbe za prevozništvo 1316
5 1316.03 Menedžer/menedžerka manjše družbe za skladiščenje 1316
5 1316.04 Menedžer/menedžerka manjše družbe za komunikacije 1316
5 1316.05 Menedžer/menedžerka manjše družbe za storitve turističnih agencij 1316
5 1316.06 Menedžer/menedžerka manjše družbe za storitve potovalnih agencij 1316
4 1317 Menedžerji/menedžerke manjših družb za poslovne storitve Managers of small enterprises of business services enterprises 131
5 1317.00 Menedžerji/menedžerke manjših družb za poslovne storitve, n.o. 1317
5 1317.01 Menedžer/menedžerka manjše družbe za poslovne storitve 1317
5 1317.02 Menedžer/menedžerka manjše družbe za nepremičnine 1317
4 1318 Menedžerji/menedžerke manjših družb za osebne storitve, čiščenje ipd. Managers of small enterprises in personal care, cleaning and related services 131
5 1318.00 Menedžerji/menedžerke manjših družb za osebne storitve, čiščenje ipd. , n.o. 1318
5 1318.01 Menedžer/menedžerka manjše družbe za osebne storitve 1318
5 1318.02 Menedžer/menedžerka manjše družbe za javno higieno ipd. 1318
5 1318.03 Menedžer/menedžerka manjše družbe za storitve čistilnih servisov 1318
4 1319 Menedžerji/menedžerke manjših družb, d.n. Managers of small enterprises not elsewhere classified 131
5 1319.00 Menedžerji/menedžerke manjših družb, d.n. , n.o. 1319
5 1319.01 Menedžer/menedžerka manjše družbe za kulturo 1319
5 1319.02 Menedžer/menedžerka manjše družbe za izobraževanje 1319
5 1319.03 Menedžer/menedžerka manjše družbe za zdravstvo 1319
5 1319.04 Menedžer/menedžerka manjše družbe za rekreacijo 1319
5 1319.05 Menedžer/menedžerka manjše družbe za socialno varstvo 1319
5 1319.06 Menedžer/menedžerka manjše družbe za športne aktivnosti 1319
1 2 STROKOVNJAKI/STROKOVNJAKINJE PROFESSIONALS
2 21 STROKOVNJAKI/STROKOVNJAKINJE FIZIKALNIH, KEMIJSKIH, MATEMATIČNIH, TEHNIČNO-TEHNOLOŠKIH VED PHYSICAL, MATHEMATICAL AND ENGINEERING SCIENCE PROFESSIONALS 2
3 211 FIZIKI/FIZIČARKE, KEMIKI/KEMIČARKE IPD. PHYSICISTS, CHEMISTS AND RELATED PROFESSIONALS 21
4 2111 Fiziki/fizičarke, astronomi/astronomke Physicists and astronomers 211
5 2111.00 Fiziki/fizičarke, astronomi/astronomke, n.o. 2111
5 2111.01 Astronom/astronomka 2111
5 2111.02 Fizik/fizičarka za mehansko fiziko 2111
5 2111.03 Jedrski fizik/jedrska fizičarka 2111
5 2111.04 Fizik/fizičarka 2111
4 2112 Meteorologi/meteorologinje Meteorologists 211
5 2112.00 Meteorologi/meteorologinje, n.o. 2112
5 2112.01 Meteorolog/meteorologinja 2112
4 2113 Kemiki/kemičarke Chemists 211
5 2113.00 Kemiki/kemičarke, n.o. 2113
5 2113.01 Farmacevt/farmacevtka v industriji 2113
5 2113.02 Kemik/kemičarka za anorgansko kemijo 2113
5 2113.03 Kemik/kemičarka v farmaciji 2113
5 2113.04 Kemik/kemičarka za fizikalno kemijo 2113
5 2113.05 Kemik/kemičarka za organsko kemijo 2113
5 2113.06 Kemik analitik/kemičarka analitičarka 2113
5 2113.07 Kemik/kemičarka 2113
4 2114 Geologi/geologinje, geofiziki/geofizičarke ipd. Geologists and geophysicists 211
5 2114.00 Geologi/geologinje, geofiziki/geofizičarke ipd. , n.o. 2114
5 2114.01 Geofizik/geofizičarka 2114
5 2114.02 Geolog/geologinja 2114
5 2114.03 Geotehnolog/geotehnologinja 2114
5 2114.04 Hidrolog/hidrologinja 2114
5 2114.05 Mineralog/mineraloginja 2114
5 2114.06 Paleontolog/paleontologinja 2114
5 2114.07 Petrolog/petrologinja 2114
5 2114.08 Seizmolog/seizmologinja 2114
3 212 MATEMATIKI/MATEMATIČARKE, STATISTIKI/STATISTIČARKE MATHEMATICIANS, STATISTICIANS AND RELATED PROFESSIONALS 21
4 2121 Matematiki/matematičarke ipd. Mathematicians and related professionals 212
5 2121.00 Matematiki/matematičarke ipd. , n.o. 2121
5 2121.01 Aktuar/aktuarka 2121
5 2121.02 Matematik, aplikativni/matematičarka, aplikativna 2121
5 2121.03 Matematik, raziskovalni/matematičarka, raziskovalna 2121
5 2121.04 Operacijski raziskovalec/operacijska raziskovalka 2121
5 2121.05 Matematik/matematičarka 2121
4 2122 Statistiki/statističarke Statisticians 212
5 2122.00 Statistiki/statističarke, n.o. 2122
5 2122.01 Biometrik/biometričarka 2122
5 2122.02 Demograf/demografinja 2122
5 2122.03 Statistik/statističarka 2122
3 213 INFORMATIKI/INFORMATIČARKE IN RAČUNALNIKARJI/RAČUNALNIKARKE COMPUTING PROFESSIONALS 21
4 2130 Analitiki/analitičarke in snovalci/snovalke informacijskih sistemov Computer systems designers, analysts and programmers 213
5 2130.00 Analitiki/analitičarke in snovalci/snovalke informacijskih sistemov, n.o. 2130
5 2130.01 Inženir/inženirka razvoja komunikacij 2130
5 2130.02 Organizator/organizatorka informacijskih sistemov 2130
5 2130.03 Podatkovni administrator/podatkovna administratorka 2130
5 2130.04 Podatkovni analitik/podatkovna analitičarka 2130
5 2130.05 Programer, razvijalec/programerka, razvijalka programov 2130
5 2130.06 Razvijalec/razvijalka informacijskih sistemov 2130
5 2130.07 Sistemski administrator/sistemska administratorka 2130
5 2130.08 Sistemski analitik/sistemska analitičarka 2130
5 2130.09 Sistemski inženir/sistemska inženirka 2130
5 2130.10 Skrbnik/skrbnica podatkovnih baz 2130
5 2130.11 Skrbnik/skrbnica računalniških sistemov 2130
5 2130.12 Skrbnik/skrbnica tokov podatkov 2130
5 2130.13 Svetovalec/svetovalka tehnične pomoči za uporabnike 2130
5 2130.14 Vzdrževalec/vzdrževalka in skrbnik/skrbnica računalniških aplikacij 2130
3 214 STROKOVNJAKI/STROKOVNJAKINJE TEHNIČNO-TEHNOLOŠKIH VED ARCHITECTS, ENGINEERS AND RELATED PROFESSIONALS 21
4 2141 Arhitekti/arhitektke Architects, town and traffic planners 214
5 2141.00 Arhitekti/arhitektke, n.o. 2141
5 2141.01 Arhitekt oblikovalec/arhitektka oblikovalka 2141
5 2141.02 Arhitekt projektant/arhitektka projektantka 2141
5 2141.03 Arhitekt, svetovalec/arhitektka, svetovalka 2141
5 2141.04 Arhitekt urbanist/arhitektka urbanistka 2141
5 2141.05 Krajinski arhitekt/krajinska arhitektka 2141
5 2141.06 Arhitekt/arhitektka 2141
5 2141.07 Arhitekt/arhitektka, vodja del 2141
5 2141.08 Urbanistični inšpektor/urbanistična inšpektorica 2141
4 2142 Inženirji/inženirke gradbeništva Civil engineers 214
5 2142.00 Inženirji/inženirke gradbeništva, n.o. 2142
5 2142.01 Gradbeni inšpektor/gradbena inšpektorica 2142
5 2142.02 Inženir gradbeništva, projektant/inženirka gradbeništva, projektantka 2142
5 2142.03 Inženir gradbeništva, svetovalec/inženirka gradbeništva, svetovalka 2142
5 2142.04 Tehnolog/tehnologinja za gradbene materiale 2142
5 2142.06 Vodnogospodarski inšpektor/vodnogospodarska inšpektorica 2142
5 2142.07 Inženir/inženirka gradbeništva 2142
5 2142.08 Inženir/inženirka gradbeništva, vodja del 2142
5 2142.09 Inšpektor/inšpektorica za graditev 2142
4 2143 Inženirji/inženirke elektrotehnike ipd. Electrical engineers 214
5 2143.00 Inženirji/inženirke elektrotehnike ipd., n.o. 2143
5 2143.01 Elektroenergetski inšpektor/elektroenergetska inšpektorica 2143
5 2143.02 Inženir/inženirka elektroenergetike 2143
5 2143.03 Inženir elektroenergetike, projektant/inženirka elektroenergetike, projektantka 2143
5 2143.04 Inženir elektroenergetike, svetovalec/inženirka elektroenergetike, svetovalka 2143
5 2143.05 Tehnolog/tehnologinja elektrotehnike 2143
5 2143.06 Inženir/inženirka elektrotehnike 2143
5 2143.07 Inženir/inženirka elektroenergetike, vodja del 2143
5 2143.08 Inženir/inženirka elektrotehnike, vodja del 2143
4 2144 Inženirji/inženirke elektronike, telekomunikacij Electronics and telecommunications engineers 214
5 2144.00 Inženirji/inženirke elektronike, telekomunikacij, n.o. 2144
5 2144.01 Inženir/inženirka elektroavtomatike 2144
5 2144.02 Inženir/inženirka signalnovarnostnih naprav 2144
5 2144.03 Inženir/inženirka telekomunikacij 2144
5 2144.04 Inženir/inženirka elektronike 2144
5 2144.05 Tehnolog/tehnologinja elektronike 2144
5 2144.06 Tehnolog/tehnologinja telekomunikacij 2144
4 2145 Inženirji/inženirke strojništva ipd. Mechanical engineers 214
5 2145.00 Inženirji/inženirke strojništva ipd., n.o. 2145
5 2145.01 Inženir/inženirka ladjedelništva 2145
5 2145.02 Inženir/inženirka strojništva za procesno tehniko 2145
5 2145.03 Inženir strojništva, avtomatik/inženirka strojništva, avtomatičarka 2145
5 2145.04 Inženir strojništva, energetik/inženirka strojništva, energetičarka 2145
5 2145.05 Inženir strojništva, hidravlik, pnevmatik/inženirka strojništva, hidravličarka, pnevmatičarka 2145
5 2145.06 Inženir strojništva, konstrukter/inženirka strojništva, konstrukterka 2145
5 2145.07 Inženir strojništva, terolog/inženirka strojništva, terologinja 2145
5 2145.08 Inšpektor/inšpektorica parnih kotlov 2145
5 2145.09 Inženir/inženirka strojništva 2145
5 2145.10 Tehnolog/tehnologinja strojništva 2145
5 2145.11 Inženir strojništva, projektant/inženirka strojništva, projektantka 2145
5 2145.12 Inženir strojništva, svetovalec/inženirka strojništva, svetovalka 2145
5 2145.13 Inženir/inženirka strojništva, vodja del 2145
4 2146 Kemijski tehnologi/kemijske tehnologinje, živilski tehnologi/živilske tehnologinje ipd. Chemical engineers 214
5 2146.00 Kemijski tehnologi/kemijske tehnologinje, živilski tehnologi/živilske tehnologinje ipd., n.o. 2146
5 2146.01 Inženir/inženirka petrokemije 2146
5 2146.02 Kemijski tehnolog/kemijska tehnologinja 2146
5 2146.03 Tehnolog/tehnologinja za gumarstvo 2146
5 2146.04 Tehnolog/tehnologinja za keramiko 2146
5 2146.05 Tehnolog/tehnologinja za papirništvo 2146
5 2146.06 Tehnolog/tehnologinja za sintezo in predelavo polimerov 2146
5 2146.07 Tehnolog/tehnologinja za steklarstvo 2146
5 2146.08 Živilski tehnolog/živilska tehnologinja 2146
4 2147 Inženirji/inženirke rudarstva, metalurgije ipd. Mining engineers, metallurgists and related professionals 214
5 2147.00 Inženirji/inženirke rudarstva, metalurgije ipd., n.o. 2147
5 2147.01 Inženir/inženirka naftnega rudarstva 2147
5 2147.03 Inženir rudarstva, projektant/inženirka rudarstva, projektantka 2147
5 2147.06 Rudarski inženir/rudarska inženirka, obratovodja 2147
5 2147.07 Elektrorudarski inšpektor/elektrorudarska inšpektorica 2147
5 2147.08 Metalurg/metalurginja v proizvodnji 2147
5 2147.09 Rudarski inšpektor/rudarska inšpektorica 2147
5 2147.10 Metalurg/metalurginja 2147
5 2147.11 Inženir/inženirka rudarstva 2147
5 2147.12 Tehnolog/tehnologinja za metalurgijo 2147
5 2147.13 Inženir/inženirka rudarstva za podzemno pridobivanje mineralnih surovin 2147
5 2147.14 Inženir/inženirka rudarstva za izdelavo podzemnih objektov 2147
5 2147.15 inženir/inženirka rudarstva za površinsko pridobivanje mineralnih surovin 2147
5 2147.16 Inženir/inženirka geotehnologije 2147
5 2147.17 Inženir rudarstva, svetovalec/inženirka rudarstva, svetovalka 2147
5 2147.18 Inženir/inženirka rudarstva, vodja del 2147
4 2148 Geodeti/geodetinje ipd. Cartographers and surveyors 214
5 2148.00 Geodeti/geodetinje ipd., n.o. 2148
5 2148.01 Fotogrametrik/fotogrametričarka 2148
5 2148.02 Geodet/geodetinja 2148
5 2148.03 Geoinformacijski tehnolog/geoinformacijska tehnologinja 2148
5 2148.04 Kartograf/kartografka 2148
4 2149 Strokovnjaki/strokovnjakinje tehnično-tehnoloških ved, d.n. Architects, engineers and related professionals not elsewhere classified 214
5 2149.00 Strokovnjaki/strokovnjakinje tehnično-tehnoloških ved, d.n., n.o. 2149
5 2149.01 Inženir/inženirka lesarstva 2149
5 2149.02 Inženir/inženirka tekstilstva 2149
5 2149.03 Tehnolog/tehnologinja v grafični industriji 2149
5 2149.04 Tehnolog/tehnologinja za tekstilstvo 2149
5 2149.05 Tehnolog/tehnologinja za usnjarstvo in krznarstvo 2149
5 2149.06 Inženir/inženirka usnjarstva in krznarstva 2149
5 2149.07 Inženir/inženirka predelave usnja in krzna 2149
5 2149.08 Tehnolog/tehnologinja predelave usnja in krzna 2149
3 215 STROKOVNJAKI/STROKOVNJAKINJE ZA LOGISTIKO, TEHNOLOGIJO PROMETA, ORGANIZACIJO IN VARNOST PRI DELU IPD. LOGISTICS, TRANSPORT TECHNOLOGY, ORGANISATION, SAFETY AT WORK AND RELATED PROFESSIONALS 21
4 2150 Strokovnjaki/strokovnjakinje za logistiko, tehnologijo prometa, organizacijo in varnost pri delu ipd. Logistics, transport technology, organisation, safety at work and related professionals 215
5 2150.00 Strokovnjaki/strokovnjakinje za logistiko, tehnologijo prometa, organizacijo in varnost pri delu ipd., n.o. 2150
5 2150.01 Inženir/inženirka za logistiko 2150
5 2150.02 Inženir/inženirka za varnost pri delu 2150
5 2150.03 Inšpektor/inšpektorica za delo 2150
5 2150.04 Inšpektor/inšpektorica za promet 2150
5 2150.05 Kontrolor/kontrolorka za kakovost poslovanja 2150
5 2150.06 Organizator/organizatorka dela 2150
5 2150.07 Tehnolog/tehnologinja za promet 2150
2 22 ZDRAVSTVENI STROKOVNJAKI/ZDRAVSTVENE STROKOVNJAKINJE, STROKOVNJAKI/STROKOVNJAKINJE BIOMEDICINSKIH, BIOLOŠKIH, BIOTEHNIČNIH VED LIFE SCIENCE AND HEALTH PROFESSIONALS 2
3 221 BIOLOGI/BIOLOGINJE, FARMAKOLOGI/FARMAKOLOGINJE, AGRONOMI/AGRONOMKE IPD. LIFE SCIENCE PROFESSIONALS 22
4 2211 Biologi/biologinje, ekologi/ekologinje ipd. Biologists, botanists, zoologists and related professionals 221
5 2211.00 Biologi/biologinje, ekologi/ekologinje ipd., n.o. 2211
5 2211.01 Bakteriolog/bakteriologinja 2211
5 2211.02 Biolog/biologinja 2211
5 2211.03 Botanik/botaničarka 2211
5 2211.04 Citolog/citologinja 2211
5 2211.05 Ekolog/ekologinja 2211
5 2211.06 Embriolog/embriologinja 2211
5 2211.07 Genetik/genetičarka 2211
5 2211.08 Histolog/histologinja 2211
5 2211.09 Imunolog/imunologinja 2211
5 2211.10 Mikrobiolog/mikrobiologinja 2211
5 2211.11 Parazitolog/parazitologinja 2211
5 2211.12 Zoolog/zoologinja 2211
5 2211.13 Medicinski mikrobiolog/medicinska mikrobiologinja 2211
4 2212 Farmakologi/farmakologinje, biokemiki/biokemičarke ipd. Pharmacologists and related professionals 221
5 2212.00 Farmakologi/farmakologinje, biokemiki/biokemičarke ipd., n.o. 2212
5 2212.01 Anatom/anatomistka 2212
5 2212.02 Biofizik/biofizičarka 2212
5 2212.03 Biokemik/biokemičarka 2212
5 2212.04 Endokrinolog/endokrinologinja 2212
5 2212.05 Epidemiolog/epidemiologinja 2212
5 2212.06 Farmakolog/farmakologinja 2212
5 2212.07 Fiziolog/fiziologinja 2212
5 2212.08 Kineziolog/kineziologinja 2212
5 2212.09 Patofiziolog/patofiziologinja 2212
5 2212.11 Toksikolog/toksikologinja 2212
5 2212.12 Patolog/patologinja za živali 2212
5 2212.13 Patolog/patologinja za rastline 2212
5 2212.14 Analitik/analitičarka v laboratorijski medicini 2212
5 2212.15 Medicinski biokemik/medicinska biokemičarka 2212
4 2213 Agronomi/agronomke, zootehniki/zootehnice ipd. Agronomists and related professionals 221
5 2213.00 Agronomi/agronomke, zootehniki/zootehnice ipd., n.o. 2213
5 2213.01 Agronom/agronomka za poljedelstvo 2213
5 2213.02 Agronom/agronomka za sadjarstvo 2213
5 2213.03 Agronom/agronomka za vinogradništvo 2213
5 2213.04 Agronom/agronomka za vrtnarstvo 2213
5 2213.05 Fitosanitarni inšpektor/fitosanitarna inšpektorica 2213
5 2213.06 Gozdarski inšpektor/gozdarska inšpektorica 2213
5 2213.07 Gozdarski inženir/gozdarska inženirka 2213
5 2213.08 Kmetijski inšpektor/kmetijska inšpektorica 2213
5 2213.09 Kmetijski svetovalec/kmetijska svetovalka 2213
5 2213.10 Lovski inšpektor/lovska inšpektorica 2213
5 2213.11 Ribiški inšpektor/ribiška inšpektorica 2213
5 2213.12 Zootehnik/zootehnica za govedorejo 2213
5 2213.13 Zootehnik/zootehnica za konjerejo 2213
5 2213.14 Zootehnik/zootehnica za kozjerejo 2213
5 2213.15 Zootehnik/zootehnica za ovčjerejo 2213
5 2213.16 Zootehnik/zootehnica za perutninarstvo 2213
5 2213.17 Zootehnik/zootehnica za prašičjerejo 2213
5 2213.18 Agronom/agronomka 2213
5 2213.19 Zootehnik/zootehnica 2213
3 222 ZDRAVNIKI/ZDRAVNICE, ZOBOZDRAVNIKI/ZOBOZDRAVNICE, VETERINARJI/VETERINARKE, FARMACEVTI/FARMACEVTKE IPD. HEALTH PROFESSIONALS (except nursing) 22
4 2221 Zdravniki/zdravnice Medical doctors 222
5 2221.00 Zdravniki/zdravnice, n.o. 2221
5 2221.01 Zdravnik/zdravnica za abdominalno kirurgijo 2221
5 2221.02 Zdravnik/zdravnica za anesteziologijo z reanimatologijo 2221
5 2221.03 Zdravnik/zdravnica za dermatovenerologijo 2221
5 2221.04 Zdravnik/zdravnica za družinsko medicino 2221
5 2221.05 Zdravnik/zdravnica za epidemiologijo 2221
5 2221.06 Zdravnik/zdravnica za fiziatrijo 2221
5 2221.07 Zdravnik/zdravnica za ginekologijo in porodništvo 2221
5 2221.08 Zdravnik/zdravnica za higieno 2221
5 2221.09 Zdravnik/zdravnica za infektologijo 2221
5 2221.10 Zdravnik/zdravnica za interno medicino 2221
5 2221.11 Zdravnik/zdravnica za kardiovaskularno kirurgijo 2221
5 2221.12 Zdravnik/zdravnica za kirurgijo 2221
5 2221.13 Zdravnik/zdravnica za maksilofacialno kirurgijo 2221
5 2221.14 Zdravnik/zdravnica za medicino dela, prometa, športa 2221
5 2221.16 Zdravnik/zdravnica za nevrokirurgijo 2221
5 2221.17 Zdravnik/zdravnica za nevrologijo 2221
5 2221.18 Zdravnik/zdravnica za nuklearno medicino 2221
5 2221.19 Zdravnik/zdravnica za oftamologijo 2221
5 2221.20 Zdravnik/zdravnica za ortopedijo 2221
5 2221.21 Zdravnik/zdravnica za otorinolaringologijo 2221
5 2221.22 Zdravnik/zdravnica za patologijo 2221
5 2221.23 Zdravnik/zdravnica za pediatrijo 2221
5 2221.24 Zdravnik/zdravnica za plastično in rekonstruktivno kirurgijo 2221
5 2221.25 Zdravnik/zdravnica za psihiatrijo 2221
5 2221.26 Zdravnik/zdravnica za radioterapijo in onkologijo 2221
5 2221.27 Zdravnik/zdravnica za rentgenologijo 2221
5 2221.28 Zdravnik/zdravnica za socialno medicino 2221
5 2221.29 Zdravnik/zdravnica za sodno medicino 2221
5 2221.30 Zdravnik/zdravnica za splošno medicino 2221
5 2221.31 Zdravnik/zdravnica za šolsko medicino 2221
5 2221.32 Zdravnik/zdravnica za torakalno kirurgijo 2221
5 2221.33 Zdravnik/zdravnica za transfuziologijo 2221
5 2221.34 Zdravnik/zdravnica za travmatologijo 2221
5 2221.35 Zdravnik/zdravnica za urologijo 2221
5 2221.36 Zdravnik/zdravnica 2221
4 2222 Zobozdravniki/zobozdravnice Dentists 222
5 2222.00 Zobozdravniki/zobozdravnice, n.o. 2222
5 2222.01 Zobozdravnik/zobozdravnica za oralno kirurgijo 2222
5 2222.02 Zobozdravnik/zobozdravnica za otroško in preventivno zobozdravstvo 2222
5 2222.03 Zobozdravnik/zobozdravnica za stomatološko protetiko 2222
5 2222.04 Zobozdravnik/zobozdravnica za zobno in čeljustno ortopedijo 2222
5 2222.05 Zobozdravnik/zobozdravnica za zobne in ustne bolezni 2222
5 2222.06 Zobozdravnik/zobozdravnica 2222
4 2223 Veterinarji/veterinarke Veterinarians 222
5 2223.00 Veterinarji/veterinarke, n.o. 2223
5 2223.01 Veterinar/veterinarka za kirurgijo 2223
5 2223.02 Veterinar/veterinarka za reprodukcijo živali 2223
5 2223.03 Veterinar/veterinarka za zdravstveno varstvo živali 2223
5 2223.04 Veterinar/veterinarka 2223
4 2224 Farmacevti/farmacevtke Pharmacists 222
5 2224.00 Farmacevti/farmacevtke, n.o. 2224
5 2224.01 Klinični farmacevt/klinična farmacevtka 2224
5 2224.02 Lekarnar/lekarnarka 2224
5 2224.03 Farmacevt/farmacevtka 2224
4 2229 Drugi strokovnjaki/druge strokovnjakinje v zdravstvu ipd., d.n. Health professionals (except nursing) not elsewhere classified 222
5 2229.00 Drugi strokovnjaki/druge strokovnjakinje v zdravstvu ipd., d.n., n.o. 2229
5 2229.01 Nadzorni zdravnik/nadzorna zdravnica 2229
5 2229.02 Svetovalec/svetovalka za veterinarstvo 2229
5 2229.03 Svetovalec/svetovalka za zdravstvo 2229
5 2229.04 Veterinarski inšpektor/veterinarska inšpektorica 2229
5 2229.05 Zdravnik, svetovalec/zdravnica, svetovalka za zdravstveno zavarovanje 2229
5 2229.06 Zdravstveni inšpektor/zdravstvena inšpektorica 2229
5 2229.07 Defektolog/defektologinja v zdravstvu in socialnem varstvu 2229
5 2229.08 Logoped/logopedinja za individualno govorno terapijo 2229
5 2229.09 Surdopedagog/surdopedagoginja za individualno slušno terapijo 2229
3 223 STROKOVNJAKI/STROKOVNJAKINJE ZA ZDRAVSTVENO NEGO HEALTH CARE PROFESSIONALS 22
4 2230 Strokovnjaki/strokovnjakinje za zdravstveno nego Health care professionals 223
5 2230.00 Strokovnjaki/strokovnjakinje za zdravstveno nego, n.o. 2230
5 2230.01 Organizator/organizatorka zdravstvene nege 2230
5 2230.02 Organizator/organizatorka zdravstvene vzgoje 2230
2 23 STROKOVNJAKI/STROKOVNJAKINJE ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE TEACHING PROFESSIONALS 2
3 231 STROKOVNJAKI/STROKOVNJAKINJE ZA UNIVERZITETNO, VISOKOŠOLSKO IN VIŠJEŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE COLLEGE, UNIVERSITY AND HIGHER EDUCATION TEACHING PROFESSIONALS 23
4 2310 Strokovnjaki/strokovnjakinje za univerzitetno, visokošolsko izobraževanje University and higher education teaching professionals 231
5 2310.00 Strokovnjaki/strokovnjakinje za univerzitetno, visokošolsko izobraževanje, n.o. 2310
5 2310.01 Visokošolski sodelavec/visokošolska sodelavka 2310
5 2310.02 Visokošolski učitelj/visokošolska učiteljica 2310
4 2311 Višješolski predavatelji/višješolske predavateljice College lecturers 231
5 2311.00 Višješolski predavatelji/višješolske predavateljice, n.o. 2311
5 2311.01 Višješolski predavatelj/višješolska predavateljica 2311
3 232 STROKOVNJAKI/STROKOVNJAKINJE ZA SREDNJEŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE SECONDARY EDUCATION TEACHING PROFESSIONALS 23
4 2321 Strokovnjaki/strokovnjakinje za srednješolsko izobraževanje Secondary education teaching professionals 232
5 2321.01 Srednješolski učitelj/srednješolska učiteljica 2321
5 2321.02 Vzgojitelj/vzgojiteljica v dijaškem domu 2321
3 233 STROKOVNJAKI/STROKOVNJAKINJE ZA PREDŠOLSKO IN OSNOVNOŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE PRE-PRIMARY, FIRST AND SECOND STAGE BASIC EDUCATION TEACHING PROFESSIONALS 23
4 2331 Osnovnošolski učitelji/osnovnošolske učiteljice First and second stage of basic education teaching professionals 233
5 2331.00 Osnovnošolski učitelji/osnovnošolske učiteljice, n.o. 2331
5 2331.01 Učitelj/učiteljica razrednega pouka 2331
5 2331.02 Predmetni učitelj/predmetna učiteljica 2331
4 2332 Vzgojitelji/vzgojiteljice predšolskih otrok Pre-primary education teaching professionals 233
5 2332.00 Vzgojitelji/vzgojiteljice predšolskih otrok, n.o. 2332
5 2332.01 Vzgojitelj/vzgojiteljica predšolskih otrok 2332
5 2332.02 Vzgojitelj/vzgojiteljica predšolskih otrok s posebnimi potrebami 2332
3 234 STROKOVNJAKI/STROKOVNJAKINJE ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI SPECIAL EDUCATION TEACHING PROFESSIONALS 23
4 2340 Strokovnjaki/strokovnjakinje za vzgojo in izobraževanje oseb s posebnimi potrebami Special education teaching professionals 234
5 2340.00 Strokovnjaki/strokovnjakinje za vzgojo in izobraževanje oseb s posebnimi potrebami, n.o. 2340
5 2340.01 Učitelj/učiteljica za osebe s posebnimi potrebami 2340
5 2340.02 Vzgojitelj/vzgojiteljica v zavodu za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami 2340
3 235 DRUGI STROKOVNJAKI/DRUGE STROKOVNJAKINJE ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE OTHER TEACHING PROFESSIONALS 23
4 2351 Strokovnjaki/strokovnjakinje za svetovanje in vzgojno-izobraževalne metode Education methods specialists 235
5 2351.00 Strokovnjaki/strokovnjakinje za svetovanje in vzgojno-izobraževalne metode, n.o. 2351
5 2351.01 Andragog/andragoginja 2351
5 2351.02 Pedagog/pedagoginja 2351
5 2351.03 Socialni pedagog/socialna pedagoginja 2351
5 2351.09 Pedagoški svetovalec/pedagoška svetovalka 2351
4 2352 Šolski inšpektorji/šolske inšpektorice School inspectors 235
5 2352.00 Šolski inšpektorji/šolske inšpektorice, n.o. 2352
5 2352.01 Šolski inšpektor/šolska inšpektorica 2352
4 2359 Drugi strokovnjaki/druge strokovnjakinje za vzgojo in izobraževanje, d.n. Other teaching professionals not elsewhere classified 235
5 2359.00 Drugi strokovnjaki/druge strokovnjakinje za vzgojo in izobraževanje, d.n., n.o. 2359
5 2359.01 Organizator/organizatorka izobraževanja odraslih v izobraževalnih zavodih ipd. 2359
5 2359.02 Svetovalni delavec/svetovalna delavka v vzgojno-izobraževalnem zavodu 2359
5 2359.03 Učitelj/učiteljica za zunajšolsko izobraževanje 2359
5 2359.04 Šolski knjižničar/šolska knjižničarka 2359
2 24 DRUGI STROKOVNJAKI/DRUGE STROKOVNJAKINJE OTHER PROFESSIONALS 2
3 241 STROKOVNJAKI/STROKOVNJAKINJE ZA POSLOVANJE BUSINESS PROFESSIONALS 24
4 2411 Finančniki/finančnice, revizorji/revizorke, računovodje/računovodkinje ipd. Accountants 241
5 2411.00 Finančniki/finančnice, revizorji/revizorke, računovodje/računovodkinje ipd., n.o. 2411
5 2411.01 Davčni inšpektor/davčna inšpektorica 2411
5 2411.02 Davčni svetovalec/davčna svetovalka 2411
5 2411.03 Devizni inšpektor/devizna inšpektorica 2411
5 2411.04 Finančni analitik/finančna analitičarka 2411
5 2411.05 Finančni inšpektor/finančna inšpektorica 2411
5 2411.06 Finančni svetovalec/finančna svetovalka 2411
5 2411.07 Ocenjevalec/ocenjevalka vrednosti podjetij 2411
5 2411.08 Pooblaščeni revizor/pooblaščena revizorka 2411
5 2411.09 Računovodja/računovodkinja 2411
5 2411.10 Revizor/revizorka 2411
5 2411.11 Svetovalec/svetovalka za nepremičnine 2411
5 2411.12 Svetovalec/svetovalka za proračune 2411
4 2412 Strokovnjaki/strokovnjakinje za kadre, analizo poklicnega dela ipd. Personnel and careers professionals 241
5 2412.00 Strokovnjaki/strokovnjakinje za kadre, analizo poklicnega dela ipd., n.o. 2412
5 2412.01 Analitik/analitičarka poklicnega dela 2412
5 2412.02 Organizator/organizatorka izobraževanja zaposlenega osebja v podjetjih 2412
5 2412.03 Svetovalec/svetovalka za kadrovanje 2412
5 2412.04 Svetovalec/svetovalka za osebno in poslovno uspešnost 2412
5 2412.05 Svetovalec/svetovalka za poklicno izobraževanje 2412
5 2412.06 Svetovalec/svetovalka za zaposlovanje 2412
4 2419 Strokovnjaki/strokovnjakinje za poslovanje, d.n. Business professionals not elsewhere classified 241
5 2419.00 Strokovnjaki/strokovnjakinje za poslovanje, d.n., n.o. 2419
5 2419.01 Svetovalec/svetovalka za ekonomiko gospodinjstva 2419
5 2419.02 Svetovalec/svetovalka za patente 2419
5 2419.03 Svetovalec/svetovalka za podjetništvo 2419
5 2419.04 Svetovalec/svetovalka za prodajne metode 2419
5 2419.05 Svetovalec/svetovalka za promocijo 2419
5 2419.06 Svetovalec/svetovalka za trženje 2419
5 2419.07 Svetovalec/svetovalka za odnose z javnostmi 2419
5 2419.08 Svetovalec/svetovalka za poslovanje 2419
5 2419.09 Projektni menedžer/projektna menedžerka 2419
5 2419.10 Svetovalec/svetovalka za varstvo potrošnikov 2419
3 242 PRAVNI STROKOVNJAKI/PRAVNE STROKOVNJAKINJE LEGAL PROFESSIONALS 24
4 2421 Odvetniki/odvetnice, notarji/notarke ipd. Lawyers and notaries 242
5 2421.00 Odvetniki/odvetnice, notarji/notarke ipd., n.o. 2421
5 2421.01 Odvetnik/odvetnica 2421
5 2421.05 Notar/notarka 2421
4 2422 Sodniki/sodnice Judges 242
5 2422.00 Sodniki/sodnice, n.o. 2422
5 2422.01 Vrhovni sodnik/vrhovna sodnica 2422
5 2422.02 Višji sodnik/višja sodnica 2422
5 2422.03 Okrožni sodnik/okrožna sodnica 2422
5 2422.04 Okrajni sodnik/okrajna sodnica 2422
5 2422.05 Ustavni sodnik/ustavna sodnica 2422
5 2422.06 Sodnik/sodnica za prekrške 2422
4 2423 Tožilci/tožilke in pravobranilci/pravobranilke Prosecutors and attorneys 242
5 2423.00 Tožilci/tožilke in pravobranilci/pravobranilke, n.o. 2423
5 2423.01 Vrhovni državni tožilec/vrhovna državna tožilka 2423
5 2423.02 Višji državni tožilec/višja državna tožilka 2423
5 2423.03 Okrožni državni tožilec/okrožna državna tožilka 2423
5 2423.04 Pomočnik/pomočnica državnega tožilca 2423
5 2423.05 Državni pravobranilec/državna pravobranilka 2423
5 2423.06 Pomočnik/pomočnica državnega pravobranilca 2423
4 2429 Pravni strokovnjaki/pravne strokovnjakinje, d.n. Legal professionals not elsewhere classified 242
5 2429.00 Pravni strokovnjaki/pravne strokovnjakinje, d.n. , n.o. 2429
5 2429.02 Pravni svetovalec/pravna svetovalka 2429
5 2429.03 Pravnik/pravnica za javnoupravne zadeve 2429
5 2429.04 Pravnik/pravnica 2429
5 2429.05 Strokovni sodelavec/strokovna sodelavka v pravosodnih organih 2429
3 243 ARHIVARJI/ARHIVARKE, KNJIŽNJIČARJI/KNJIŽNJIČARKE IPD. ARCHIVISTS, LIBRARIANS AND RELATED INFORMATION PROFESSIONALS 24
4 2431 Arhivarji/arhivarke, konservatorji/konservatorke ipd. Archivists and curators 243
5 2431.00 Arhivarji/arhivarke, konservatorji/konservatorke ipd., n.o. 2431
5 2431.01 Arhivar/arhivarka 2431
5 2431.02 Arhivist/arhivistka 2431
5 2431.03 Konservator/konservatorka za kulturno dediščino 2431
5 2431.04 Konservator/konservatorka za naravno dediščino 2431
5 2431.05 Kustos/kustosinja 2431
5 2431.06 Muzeolog/muzeologinja 2431
5 2431.07 Preparator/preparatorka 2431
4 2432 Bibliotekarji/bibliotekarke, dokumentalisti/dokumentalistke ipd. Librarians and related information professionals 243
5 2432.00 Bibliotekarji/bibliotekarke, dokumentalisti/dokumentalistke ipd., n.o. 2432
5 2432.01 Antikvar/antikvarka 2432
5 2432.02 Bibliotekar/bibliotekarka 2432
5 2432.03 Dokumentalist/dokumentalistka 2432
5 2432.04 Knjižničar/knjižničarka 2432
3 244 STROKOVNJAKI/STROKOVNJAKINJE DRUŽBENIH VED SOCIAL SCIENCE AND RELATED PROFESSIONALS 24
4 2441 Ekonomisti/ekonomistke Economists 244
5 2441.00 Ekonomisti/ekonomistke, n.o. 2441
5 2441.01 Ekonometrik/ekonometričarka 2441
5 2441.02 Ekonomist/ekonomistka za bančništvo in finance 2441
5 2441.03 Ekonomist/ekonomistka za cenovne politike 2441
5 2441.04 Ekonomist/ekonomistka za davčne sisteme 2441
5 2441.05 Ekonomist/ekonomistka za človeške vire 2441
5 2441.06 Ekonomist/ekonomistka za mednarodno menjavo 2441
5 2441.07 Ekonomist/ekonomistka za sektorske politike 2441
5 2441.08 Ekonomist svetovalec/ekonomistka svetovalka 2441
4 2442 Sociologi/sociologinje, antropologi/antropologinje ipd. Sociologists, anthropologists and related professionals 244
5 2442.00 Sociologi/sociologinje, antropologi/antropologinje ipd., n.o. 2442
5 2442.01 Antropolog/antropologinja 2442
5 2442.02 Arheolog/arheologinja 2442
5 2442.03 Etnolog/etnologinja 2442
5 2442.04 Geograf/geografinja 2442
5 2442.05 Komunikolog/komunikologinja 2442
5 2442.06 Kriminolog/kriminologinja 2442
5 2442.07 Sociolog/sociologinja 2442
4 2443 Filozofi/filozofinje, zgodovinarji/zgodovinarke, politologi/politologinje Philosophers, historians and political scientists 244
5 2443.00 Filozofi/filozofinje, zgodovinarji/zgodovinarke, politologi/politologinje, n.o. 2443
5 2443.01 Filozof/filozofinja 2443
5 2443.02 Obramboslovec/obramboslovka 2443
5 2443.03 Politolog/politologinja 2443
5 2443.04 Zgodovinar/zgodovinarka 2443
4 2444 Filologi/filologinje, prevajalci/prevajalke, tolmači/tolmačke ipd. Philologists, translators and interpreters 244
5 2444.00 Filologi/filologinje, prevajalci/prevajalke, tolmači/tolmačke ipd., n.o. 2444
5 2444.01 Grafolog/grafologinja 2444
5 2444.02 Jezikoslovec/jezikoslovka 2444
5 2444.03 Konferenčni tolmač/konferenčna tolmačka 2444
5 2444.04 Leksikograf/leksikografinja 2444
5 2444.05 Lektor/lektorica 2444
5 2444.06 Prevajalec/prevajalka 2444
5 2444.07 Sodni tolmač/sodna tolmačka 2444
4 2445 Psihologi/psihologinje Psychologists 244
5 2445.00 Psihologi/psihologinje, n.o. 2445
5 2445.01 Psiholog/psihologinja v zdravstvu 2445
5 2445.02 Psiholog/psihologinja v industriji 2445
5 2445.03 Psiholog, svetovalec/psihologinja, svetovalka v posvetovalnicah 2445
5 2445.04 Psiholog/psihologinja v športu 2445
5 2445.05 Psiholog/psihologinja 2445
4 2446 Socialni delavci/socialne delavke Social work professionals 244
5 2446.00 Socialni delavci/socialne delavke, n.o. 2446
5 2446.01 Socialni delavec/socialna delavka v vzgoji in izobraževanju 2446
5 2446.02 Socialni delavec/socialna delavka za delo s starejšimi občani 2446
5 2446.03 Socialni delavec/socialna delavka v delovnem okolju 2446
5 2446.04 Socialni delavec/socialna delavka v zdravstvu 2446
5 2446.05 Socialni delavec/socialna delavka za delo z družino 2446
5 2446.06 Socialni delavec/socialna delavka za delo z materialno ogroženimi 2446
5 2446.07 Socialni delavec/socialna delavka za delo z osebami s posebnimi potrebami 2446
5 2446.08 Socialni delavec/socialna delavka 2446
3 245 UMETNIŠKI USTVARJALCI, POUSTVARJALCI/UMETNIŠKE USTVARJALKE, POUSTVARJALKE IPD. WRITERS AND CREATIVE OR PERFORMING ARTISTS 24
4 2451 Pisatelji/pisateljice, novinarji/novinarke ipd. Authors, journalists and other writers 245
5 2451.00 Pisatelji/pisateljice, novinarji/novinarke ipd., n.o. 2451
5 2451.01 Dramaturg/dramaturginja 2451
5 2451.02 Fotoreporter/fotoreporterka 2451
5 2451.03 Komentator/komentatorka 2451
5 2451.04 Kritik/kritičarka 2451
5 2451.05 Moderator/moderatorka 2451
5 2451.06 Novinar/novinarka 2451
5 2451.07 Pesnik/pesnica 2451
5 2451.08 Pisatelj/pisateljica 2451
5 2451.09 Recenzent/recenzentka 2451
5 2451.10 Redaktor/redaktorica 2451
5 2451.11 Scenarist/scenaristka 2451
5 2451.12 Svetovalec/svetovalka za kulturno-umetniške programe 2451
5 2451.13 Urednik novinar/urednica novinarka 2451
5 2451.14 Urednik/urednica uredništva 2451
4 2452 Kiparji/kiparke, slikarji/slikarke ipd. Sculptors, painters and related artists 245
5 2452.00 Kiparji/kiparke, slikarji/slikarke ipd., n.o. 2452
5 2452.01 Ilustrator/ilustratorka 2452
5 2452.02 Karikaturist/karikaturistka 2452
5 2452.03 Kipar/kiparka 2452
5 2452.04 Kostumograf/kostumografka 2452
5 2452.05 Restavrator/restavratorka 2452
5 2452.06 Scenograf/scenografka 2452
5 2452.07 Slikar/slikarka 2452
5 2452.08 Tapiserist/tapiseristka 2452
5 2452.09 Umetniški oblikovalec/umetniška oblikovalka 2452
5 2452.10 Umetnostni zgodovinar/umetnostna zgodovinarka 2452
4 2453 Glasbeniki/glasbenice Composers, musicians and singers 245
5 2453.00 Glasbeniki/glasbenic, n.o. 2453
5 2453.01 Aranžer glasbe/aranžerka glasbe 2453
5 2453.02 Dirigent /dirigentka orkestra 2453
5 2453.03 Dirigent /dirigentka zbora 2453
5 2453.04 Glasbeni opremljevalec/glasbena opremljevalka 2453
5 2453.05 Glasbeni redaktor/glasbena redaktorica 2453
5 2453.06 Glasbenik/glasbenica 2453
5 2453.07 Instrumentalist solist/instrumentalistka solistka 2453
5 2453.08 Instrumentalist/instrumentalistka 2453
5 2453.09 Koncertni mojster/koncertna mojstrica 2453
5 2453.10 Korepetitor/korepetitorka 2453
5 2453.11 Muzikolog/muzikologinja 2453
5 2453.12 Skladatelj/skladateljica 2453
5 2453.13 Solopevec/solopevka 2453
5 2453.14 Zborovski pevec/zborovska pevka 2453
4 2454 Plesalci/plesalke, koreografi/koreografke Choreographers and dancers 245
5 2454.00 Plesalci/plesalke, koreografi/koreografke, n.o. 2454
5 2454.01 Baletni pedagog/baletna pedagoginja 2454
5 2454.02 Baletni plesalec/baletna plesalka 2454
5 2454.03 Baletni solist/baletna solistka 2454
5 2454.04 Koreograf/koreografka 2454
5 2454.05 Plesalec/plesalka sodobnega plesa 2454
5 2454.06 Plesalec/plesalka 2454
4 2455 Igralci/igralke, režiserji/režiserke ipd. Film, stage and related actors and directors 245
5 2455.00 Igralci/igralke, režiserji/režiserke ipd., n.o. 2455
5 2455.01 Animator/animatorka lutk 2455
5 2455.02 Igralec/igralka 2455
5 2455.03 Režiser/režiserka 2455
3 246 POKLICI VERSKIH DELAVCEV/DELAVK RELIGIOUS PROFESSIONALS 24
4 2460 Poklici verskih delavcev/delavk Religious professionals 246
5 2460.00 Poklici verskih delavcev/delavk, n.o. 2460
5 2460.01 Višji duhovnik/višja duhovnica 2460
5 2460.02 Višji samostanski duhovnik/višja samostanska duhovnica 2460
5 2460.03 Višji misijonarski duhovnik/višja misijonarska duhovnica 2460
5 2460.04 Duhovnik/duhovnica 2460
5 2460.05 Duhovniški pomočnik/duhovniška pomočnica 2460
5 2460.06 Teolog/teologinja 2460
3 247 DRUGI STROKOVNJAKI/DRUGE STROKOVNJAKINJE V JAVNI UPRAVI, D.N. OTHER PUBLIC SERVICE ADMINISTRATIVE PROFESSIONALS NOT ELSEWHERE CLASSIFIED 24
4 2470 Drugi strokovnjaki/druge strokovnjakinje v javni upravi, d.n. Other public service administrative professionals not elsewhere classified 247
5 2470.00 Drugi strokovnjaki/druge strokovnjakinje v javni upravi, d.n., n.o. 2470
5 2470.01 Carinski inšpektor/carinska inšpektorica 2470
5 2470.02 Inšpektor/inšpektorica za civilno zaščito 2470
5 2470.03 Inšpektor/inšpektorica za obrambo 2470
5 2470.04 Inšpektor/inšpektorica za požarno varnost 2470
5 2470.05 Inšpektor/inšpektorica za varnost osebnih podatkov 2470
5 2470.06 Kriminalistično-tehnični izvedenec/kriminalistično-tehnična izvedenka 2470
5 2470.07 Policijski inšpektor/policijska inšpektorica 2470
5 2470.08 Republiški tajnik/republiška tajnica za volitve 2470
5 2470.09 Tržni inšpektor/tržna inšpektorica 2470
5 2470.10 Upravni inšpektor/upravna inšpektorica 2470
5 2470.11 Kriminalistični inšpektor/kriminalistična inšpektorica 2470
5 2470.12 Strokovnjak/strokovnjakinja za sistemske rešitve in razvojne projekte v javni upravi 2470
5 2470.13 Strokovnjak/strokovnjakinja za spremljanje programov v javni upravi 2470
5 2470.14 Strokovnjak/strokovnjakinja za druge naloge v javni upravi 2470
1 3 TEHNIKI/TEHNICE IN DRUGI STROKOVNI SODELAVCI/DRUGE STROKOVNE SODELAVKE TECHNICIANS AND ASSOCIATE PROFESSIONALS
2 31 TEHNIKI/TEHNICE TEHNIČNIH STROK PHYSICAL AND ENGINEERING SCIENCE ASSOCIATE PROFESSIONALS 3
3 311 TEHNIKI/TEHNICE TEHNIČNO-TEHNOLOŠKIH STROK PHYSICAL AND ENGINEERING SCIENCE TECHNICIANS 31
4 3111 Tehniki/tehnice za fiziko, kemijo ipd. Chemical and physical science technicians 311
5 3111.00 Tehniki/tehnice za fiziko, kemijo ipd., n.o. 3111
5 3111.01 Laboratorijski tehnik/laboratorijska tehnica fizike 3111
5 3111.02 Laboratorijski tehnik/laboratorijska tehnica kemije 3111
5 3111.03 Meteorološki opazovalec/meteorološka opazovalka 3111
5 3111.04 Tehnik/tehnica za fiziko 3111
5 3111.05 Tehnik/tehnica za geologijo 3111
5 3111.06 Tehnik/tehnica za kemijo 3111
5 3111.07 Tehnik/tehnica za meteorologijo 3111
4 3112 Tehniki/tehnice za gradbeništvo, geodezijo ipd. Civil engineering technicians 311
5 3112.00 Tehniki/tehnice za gradbeništvo, geodezijo ipd., n.o. 3112
5 3112.01 Delovodja/delovodkinja gradbeništva 3112
5 3112.02 Gradbeni nadzornik/gradbena nadzornica 3112
5 3112.03 Geometer/geometrinja 3112
5 3112.04 Tehnik/tehnica za geodezijo 3112
5 3112.05 Tehnik/tehnica za gradbeništvo 3112
5 3112.06 Tehnik/tehnica za gradbeništvo, vodja del 3112
4 3113 Tehniki/tehnice za elektrotehniko ipd. Electrical engineering technicians 311
5 3113.00 Tehniki/tehnice za elektrotehniko ipd., n.o. 3113
5 3113.01 Vodja elektroenergetskih postrojev 3113
5 3113.02 Tehnik/tehnica za elektroenergetiko 3113
5 3113.03 Elektronadzornik/elektronadzornica 3113
5 3113.04 Tehnik/tehnica za elektroenergetiko 3113
5 3113.05 Tehnik/tehnica za elektroenergetske postroje 3113
5 3113.08 Tehnik/tehnica za elektrotehniko 3113
5 3113.09 Delovodja/delovodkinja v elektroenergetiki 3113
4 3114 Tehniki/tehnice za elektroniko in telekomunikacije Electronics and telecommunications engineering technicians 311
5 3114.00 Tehniki/tehnice za elektroniko in telekomunikacije, n.o. 3114
5 3114.01 Delovodja/delovodkinja telekomunikacij 3114
5 3114.02 Nadzornik/nadzornica telekomunikacij 3114
5 3114.03 Tehnik/tehnica za signalnovarnostne naprave 3114
5 3114.04 Tehnik/tehnica za telekomunikacije 3114
5 3114.05 Tehnik/tehnica za elektroniko 3114
5 3114.06 Tehnik/tehnica za telekomunikacije, vodja del 3114
5 3114.07 Tehnik/tehnica za elektroniko, vodja del 3114
4 3115 Tehniki/tehnice za strojništvo ipd. Mechanical engineering technicians 311
5 3115.00 Tehniki/tehnice za strojništvo ipd., n.o. 3115
5 3115.01 Delovodja/delovodkinja strojništva 3115
5 3115.02 Letalski tehnik/letalska tehnica 3115
5 3115.03 Tehnik/tehnica za ladjedelništvo 3115
5 3115.04 Tehnik/tehnica za procesno strojništvo 3115
5 3115.05 Tehnik/tehnica za strojniško avtomatizacijo 3115
5 3115.06 Tehnik/tehnica za strojniško energetiko 3115
5 3115.07 Tehnik/tehnica za strojniško konstruktorstvo 3115
5 3115.08 Tehnik/tehnica za strojniško tehnologijo 3115
5 3115.09 Tehnik/tehnica za strojniško terologijo 3115
5 3115.10 Tehnik/tehnica za strojništvo 3115
5 3115.11 Tehnik/tehnica za strojništvo, vodja del 3115
4 3116 Tehniki/tehnice za kemijsko, živilsko tehnologijo ipd. Chemical and food processing technology technicians 311
5 3116.00 Tehniki/tehnice za kemijsko, živilsko tehnologijo ipd., n.o. 3116
5 3116.01 Delovodja/delovodkinja kemijske tehnologije 3116
5 3116.02 Delovodja/delovodkinja gumarstva 3116
5 3116.03 Delovodja/delovodkinja živilstva 3116
5 3116.04 Laboratorijski tehnik/laboratorijska tehnica kemijske tehnologije 3116
5 3116.05 Laboratorijski tehnik/laboratorijska tehnica v živilski industriji 3116
5 3116.06 Tehnik/tehnica farmacevtske tehnologije 3116
5 3116.07 Tehnik/tehnica gumarske tehnologije 3116
5 3116.08 Tehnik/tehnica kemijske tehnologije 3116
5 3116.09 Tehnik/tehnica keramijske tehnologije 3116
5 3116.10 Tehnik/tehnica papirniške tehnologije 3116
5 3116.11 Tehnik/tehnica za sintezo in predelavo polimerov 3116
5 3116.12 Tehnik/tehnica steklarske tehnologije 3116
5 3116.13 Tehnik/tehnica za proizvodnjo in prenos naravnega plina in nafte 3116
5 3116.14 Tehnik/tehnica živilske tehnologije 3116
5 3116.15 Laboratorijski tehnik/laboratorijska tehnica v farmacevtski industriji 3116
4 3117 Tehniki/tehnice za rudarstvo, metalurgijo ipd. Mining and metallurgical technicians 311
5 3117.00 Tehniki/tehnice za rudarstvo, metalurgijo ipd., n.o. 3117
5 3117.01 Vodja linijske proizvodnje v metalurgiji 3117
5 3117.02 Rudarski nadzornik/rudarska nadzornica 3117
5 3117.03 Rentgenolog/rentgenologinja v metalurgiji 3117
5 3117.04 Tehnik/tehnica za geovrtanje 3117
5 3117.05 Rudarski tehnik/rudarska tehnica 3117
5 3117.06 Tehnik/tehnica metalurške tehnologije 3117
5 3117.07 Tehnik/tehnica za metalurgijo 3117
5 3117.08 Rudarski tehnik/rudarska tehnica za podzemno pridobivanje mineralnih surovin 3117
5 3117.09 Rudarski tehnik/rudarska tehnica za izdelavo podzemnih objektov 3117
5 3117.10 Rudarski tehnik/rudarska tehnica za površinsko pridobivanje mineralnih surovin 3117
5 3117.11 Tehnik/tehnica naftnega rudarstva 3117
5 3117.12 Rudarski nadzornik/rudarska nadzornica za podzemno pridobivanje mineralnih surovin 3117
5 3117.13 Rudarski nadzornik/rudarska nadzornica za izdelavo podzemnih objektov 3117
5 3117.14 Rudarski nadzornik/rudarska nadzornica za površinsko pridobivanje mineralnih surovin 3117
5 3117.15 Rudarski nadzornik/rudarska nadzornica geovrtanja 3117
5 3117.16 Tehnik/tehnica za rudarstvo, vodja del 3117
4 3118 Tehnični risarji/tehnične risarke Draughtspersons 311
5 3118.00 Tehnični risarji/tehnične risarke, n.o. 3118
5 3118.01 Kartografski risar/kartografska risarka 3118
5 3118.02 Litografski risar/litografska risarka 3118
5 3118.03 Tehnični ilustrator/tehnična ilustratorka 3118
5 3118.04 Tehnični risar/tehnična risarka za arheologijo 3118
5 3118.05 Tehnični risar/tehnična risarka za arhitekturo 3118
5 3118.06 Tehnični risar/tehnična risarka za elektrotehniko 3118
5 3118.07 Tehnični risar/tehnična risarka za geodezijo 3118
5 3118.08 Tehnični risar/tehnična risarka za gradbeništvo 3118
5 3118.09 Tehnični risar/tehnična risarka za strojništvo 3118
5 3118.10 Tehnični risar/tehnična risarka 3118
4 3119 Tehniki/tehnice tehnično-tehnoloških strok, d.n. Physical and engineering science technicians not elsewhere classified 311
5 3119.00 Tehniki/tehnice tehnično-tehnoloških strok, d.n., n.o. 3119
5 3119.01 Tehnik/tehnica grafične tehnologije 3119
5 3119.02 Tehnik/tehnica lesarske tehnologije 3119
5 3119.03 Tehnik/tehnica tekstilne tehnologije 3119
5 3119.04 Tehnik/tehnica usnjarske in krznarske predelovalne tehnologije 3119
3 312 TEHNIKI/TEHNICE ZA RAČUNALNIŠKO PODPORO IPD. COMPUTER ASSOCIATE PROFESSIONALS 31
4 3121 Tehniki/tehnice za računalniško podporo Computer assistants 312
5 3121.00 Tehniki/tehnice za računalniško podporo, n.o. 3121
5 3121.01 Programer/programerka 3121
5 3121.02 Vzdrževalec/vzdrževalka programov 3121
5 3121.03 Tehnik/tehnica za sistemsko programsko opremo 3121
5 3121.04 Tehnik/tehnica za pomoč uporabnikom 3121
4 3122 Računalniški operaterji/računalniške operaterke Computer equipment operators 312
5 3122.00 Računalniški operaterji/računalniške operaterke, n.o. 3122
5 3122.01 Računalniški operater/računalniška operaterka 3122
4 3123 Kontrolorji/kontrolorke robotov Industrial robot controllers 312
5 3123.00 Kontrolorji/kontrolorke robotov, n.o. 3123
5 3123.01 Kontrolor/kontrolorka robotov 3123
5 3123.02 Tehnik/tehnica robotov 3123
3 313 TEHNIKI/TEHNICE ZA UPRAVLJANJE OPTIČNIH IN ELEKTRONSKIH NAPRAV OPTICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT OPERATORS 31
4 3131 Fotografi/fotografke in operaterji/operaterke naprav za slikovni in zvočni zapis Photographers and image and sound recording equipment operators 313
5 3131.00 Fotografi/fotografke in operaterji/operaterke naprav za slikovni in zvočni zapis, n.o. 3131
5 3131.01 Filmski in elektronski montažer/filmska in elektronska montažerka 3131
5 3131.02 Fotograf/fotografka 3131
5 3131.03 Kontrolor/kontrolorka kamere 3131
5 3131.04 Mešalec/mešalka slike 3131
5 3131.05 Mešalec/mešalka zvoka 3131
5 3131.06 Snemalec/snemalka slike 3131
5 3131.07 Snemalec/snemalka zvoka 3131
5 3131.08 Tehnik/tehnica za predvajanje programov 3131
5 3131.09 Tehnik/tehnica za razvetljavo 3131
5 3131.10 Tonski tehnik/tonska tehnica 3131
5 3131.11 Videotehnik/videotehnica 3131
4 3132 Operaterji/operaterke oddajnih, telekomunikacijskih naprav Broadcasting and telecommunications equipment operators 313
5 3132.00 Operaterji/operaterke oddajnih, telekomunikacijskih naprav, n.o. 3132
5 3132.01 Kinooperater/kinooperaterka 3132
5 3132.02 Operater/operaterka na radijskem oddajniku 3132
5 3132.03 Operater/operaterka na radiu 3132
5 3132.04 Operater/operaterka na telekomunikacijah 3132
5 3132.05 Operater/operaterka na televiziji 3132
5 3132.06 Operater/operaterka na televizijskem oddajniku 3132
5 3132.07 Operater/operaterka telegrafskih naprav 3132
5 3132.08 Pomorski radiotelegrafist/pomorska radiotelegrafistka 3132
4 3133 Operaterji/operaterke medicinskih naprav Medical equipment operators 313
5 3133.00 Operaterji/operaterke medicinskih naprav, n.o. 3133
5 3133.01 Operater/operaterka kardiopnevmografskih naprav 3133
5 3133.02 Operater/operaterka nuklearnih medicinskih naprav 3133
5 3133.03 Operater/operaterka rentgenskih naprav 3133
5 3133.04 Operater/operaterka medicinskih naprav 3133
3 314 KAPITANI/KAPITANKE LADIJ, PILOTI/PILOTKE LETAL, KONTROLORJI/KONTROLORKE ZRAČNEGA PROMETA IPD. SHIP AND AIRCRAFT CONTROLLERS AND TECHNICIANS 31
4 3141 Častniki/častnice ladijskega stroja ipd. Ships' engineers 314
5 3141.00 Častniki/častnice ladijskega stroja ipd. , n.o. 3141
5 3141.01 Upravitelj ladijskega stroja/upraviteljica ladijskega stroja 3141
5 3141.02 Častnik/častnica ladijskega stroja 3141
5 3141.03 Tehnični/tehnična vodja marine 3141
4 3142 Kapitani/kapitanke ladij ipd. Ships' deck officers and pilots 314
5 3142.00 Kapitani/kapitanke ladij ipd. , n.o. 3142
5 3142.01 Kapitan/kapitanka ladje 3142
5 3142.02 Kapitan/kapitanka marine 3142
5 3142.03 Luški kapitan/luška kapitanka 3142
5 3142.04 Častnik/častnica krova 3142
5 3142.05 Pomorski pilot/pomorska pilotka 3142
5 3142.06 Pristaniški nadzornik/pristaniška nadzornica 3142
4 3143 Piloti/pilotke letal ipd. Aircraft pilots and related associate professionals 314
5 3143.00 Piloti/pilotke letal ipd., n.o. 3143
5 3143.01 Kapitan/kapitanka letala 3143
5 3143.02 Koordinator/koordinatorka zračnega prometa 3143
5 3143.03 Letalski strojnik 3143
5 3143.04 Navigator/navigatorka letala 3143
5 3143.05 Pilot/pilotka helikopterja 3143
5 3143.06 Pilot/pilotka letala 3143
4 3144 Kontrolorji/kontrolorke zračnega prometa Air traffic controllers 314
5 3144.00 Kontrolorji/kontrolorke zračnega prometa, n.o. 3144
5 3144.01 Kontrolor/kontrolorka za prilete letal 3144
5 3144.02 Letališki kontrolor/letališka kontrolorka 3144
5 3144.03 Območni kontrolor/območna kontrolorka 3144
5 3144.04 Operater/operaterka opreme za zračno kontrolo 3144
4 3145 Tehniki/tehnice za varnost zračnega prometa Air traffic safety technicians 314
5 3145.00 Tehniki/tehnice za varnost zračnega prometa, n.o. 3145
5 3145.01 Balanser/balanserka letal 3145
5 3145.02 Tehnik/tehnica za varnost zračnega prometa 3145
3 316 TEHNIKI/TEHNICE IN STROKOVNI SODELAVCI/STROKOVNE SODELAVKE ZA LOGISTIKO, TEHNOLOGIJO PROMETA, ORGANIZACIJO IN VARNOST PRI DELU LOGISTICS, TRANSPORT TECHNOLOGY, ORGANISATION AND SAFETY AT WORK TECHNICIANS AND ASSOCIATE PROFESSIONALS 31
4 3160 Tehniki/tehnice in strokovni sodelavci/strokovne sodelavke za logistiko, tehnologijo prometa, organizacijo in varnost pri delu Logistics, transport technology, organisation and safety at work technicians and associate professionals 316
5 3160.00 Tehniki/tehnice in strokovni sodelavci/strokovne sodelavke za logistiko, tehnologijo prometa, organizacijo in varnost pri delu, n.o. 3160
5 3160.01 Strokovni sodelavec/strokovna sodelavka za analiziranje in planiranje proizvodnih procesov 3160
5 3160.02 Strokovni sodelavec/strokovna sodelavka za logistiko 3160
5 3160.03 Strokovni sodelavec/strokovna sodelavka za organizacijo dela 3160
5 3160.04 Tehnik/tehnica za tehnologijo prometa 3160
5 3160.05 Tehnik/tehnica za varnost pri delu 3160
5 3160.06 Strokovni sodelavec/strokovna sodelavka za komunalno infrastrukturo 3160
2 32 TEHNIKI/TEHNICE IN ASISTENTI/ASISTENTKE V ZDRAVSTVU, BIOMEDICINI, BIOLOGIJI, BIOTEHNIKI IPD. LIFE SCIENCE AND HEALTH ASSOCIATE PROFESSIONALS 3
3 321 LABORATORIJSKI TEHNIKI/LABORATORIJSKE TEHNICE V ZDRAVSTVU, BIOMEDICINI, BIOLOGIJI, BIOTEHNIKI IPD. LIFE SCIENCE TECHNICIANS AND RELATED ASSOCIATE PROFESSIONALS 32
4 3211 Laboratorijski tehniki/laboratorijske tehnice v zdravstvu, biomedicini, biologiji, farmakologiji ipd. Life science technicians 321
5 3211.00 Laboratorijski tehniki/laboratorijske tehnice v zdravstvu, biomedicini, biologiji, farmakologiji ipd., n.o. 3211
5 3211.01 Laboratorijski tehnik/laboratorijska tehnica za biofiziologijo 3211
5 3211.02 Laboratorijski tehnik/laboratorijska tehnica biokemije 3211
5 3211.03 Laboratorijski tehnik/laboratorijska tehnica za biologijo 3211
5 3211.04 Laboratorijski tehnik/laboratorijska tehnica za ekologijo 3211
5 3211.05 Laboratorijski tehnik/laboratorijska tehnica za farmakologijo 3211
5 3211.06 Laboratorijski tehnik/laboratorijska tehnica mikrobiologije 3211
5 3211.07 Laboratorijski tehnik/laboratorijska tehnica transfuzijske medicine 3211
5 3211.08 Tehnik/tehnica laboratorijske medicine 3211
5 3211.09 Preparator/preparatorka živali in rastlin 3211
5 3211.10 Laboratorijski tehnik/laboratorijska tehnica hematologije 3211
5 3211.11 Laboratorijski tehnik/laboratorijska tehnica histopatologije in citopatologije 3211
5 3211.12 Laboratorijski tehnik/laboratorijska tehnica radiokemije 3211
5 3211.13 Laboratorijski tehnik/laboratorijska tehnica za veterinarstvo 3211
4 3212 Laboratorijski tehniki/laboratorijske tehnice v biotehniki ipd. Agronomy and forestry technicians 321
5 3212.00 Laboratorijski tehniki/laboratorijske tehnice v biotehniki ipd., n.o. 3212
5 3212.01 Laboratorijski tehnik/laboratorijska tehnica za agronomijo 3212
5 3212.02 Laboratorijski tehnik/laboratorijska tehnica za gozdarstvo 3212
5 3212.03 Laboratorijski tehnik/laboratorijska tehnica za živinorejo 3212
4 3213 Svetovalci, asistenti/svetovalke, asistentke v kmetijstvu in gozdarstvu Farming and forestry advisers 321
5 3213.00 Svetovalci, asistenti/svetovalke, asistentke v kmetijstvu in gozdarstvu, n.o. 3213
5 3213.01 Kmetijski svetovalec, asistent/kmetijska svetovalka, asistentka 3213
5 3213.02 Gozdarski svetovalec, asistent/gozdarska svetovalka, asistentka 3213
5 3213.03 Tehnik/tehnica za kmetijsko tehnologijo 3213
5 3213.04 Tehnik/tehnica za gozdarsko tehnologijo 3213
5 3213.05 Tehnik/tehnica za vrtnarsko tehnologijo 3213
5 3213.06 Organizator/organizatorka kmetijske dejavnosti 3213
3 322 FIZIOTERAPEVTI/FIZIOTERAPEVTKE, ZOBOZDRAVSTVENI IN VETERINARSKI ASISTENTI/ZOBOZDRAVSTVENE IN VETERINARSKE ASISTENTKE IPD. HEALTH ASSOCIATE PROFESSIONALS (except nursing) 32
4 3222 Strokovni sodelavci/strokovne sodelavke za okoljsko zdravstvo, higieno ipd. Environmental health, hygiene and related associate professionals 322
5 3222.00 Strokovni sodelavci/strokovne sodelavke za okoljsko zdravstvo in higieno, n.o. 3222
5 3222.01 Strokovni sodelavec/strokovna sodelavka za okoljsko zdravstvo in higieno 3222
4 3223 Svetovalci/svetovalke za zdravo prehrano, dietetiko ipd. Dieticians and nutritionists 322
5 3223.00 Svetovalci/svetovalke za zdravo prehrano, dietetiko ipd., n.o. 3223
5 3223.01 Svetovalec/svetovalka za zdravo prehrano 3223
5 3223.02 Svetovalec/svetovalka za dietno prehrano 3223
4 3224 Očesni optiki/očesne optičarke Ophthalmic opticians 322
5 3224.00 Očesni optiki/očesne optičarke, n.o. 3224
5 3224.01 Očesni optik/ očesna optičarka 3224
4 3225 Zobozdravstveni asistenti in tehniki/zobozdravstvene asistentke in tehnice ipd. Dental assistants 322
5 3225.00 Zobozdravstveni asistenti in tehniki/zobozdravstvene asistentke in tehnice ipd. , n.o. 3225
5 3225.01 Tehnik/tehnica za zobno protetiko 3225
5 3225.02 Zobozdravstveni asistent/zobozdravstvena asistentka 3225
4 3226 Fizioterapevti/fizioterapevtke ipd. Physiotherapists and related associate professionals 322
5 3226.00 Fizioterapevti/fizioterapevtke ipd., n.o. 3226
5 3226.01 Fizioterapevt/fizioterapevtka 3226
5 3226.02 Kiropraktik/kiropraktičarka 3226
5 3226.03 Tehnik/tehnica za ortopedsko tehniko 3226
4 3227 Veterinarski asistenti/veterinarske asistentke Veterinary assistants 322
5 3227.00 Veterinarski asistenti/veterinarske asistentke, n.o. 3227
5 3227.01 Veterinarski asistent/veterinarska asistentka 3227
4 3228 Farmacevtski asistenti/farmacevtske asistentke Pharmaceutical assistants 322
5 3228.00 Farmacevtski asistenti/farmacevtske asistentke, n.o. 3228
5 3228.01 Farmacevtski asistent/farmacevtska asistentka 3228
4 3229 Fizioterapevti/fizioterapevtke, zobozdravstveni in veterinarski asistenti/zobozdravstvene in veterinarske asistentke ipd., d.n. Health associate professionals (except nursing) not elsewhere classified 322
5 3229.00 Fizioterapevti/fizioterapevtke, zobozdravstveni in veterinarski asistenti/zobozdravstvene in veterinarske asistentke ipd., d.n.., n.o. 3229
5 3229.01 Delovni terapevt/delovna terapevtka 3229
5 3229.02 Zdravitelj/zdraviteljica 3229
5 3229.03 Terapevtski asistent/terapevtska asistentka za osebe s posebnimi potrebami 3229
3 323 MEDICINSKE SESTRE NURSES AND MIDWIVES 32
4 3231 Medicinske sestre Nurses 323
5 3231.00 Medicinske sestre, n.o. 3231
5 3231.01 Medicinska sestra za intenzivno zdravstveno nego 3231
5 3231.02 Medicinska sestra za oftalmološko zdravstveno nego 3231
5 3231.03 Medicinska sestra za patronažno zdravstveno varstvo 3231
5 3231.04 Medicinska sestra za porodniško-ginekološko zdravstveno nego 3231
5 3231.05 Medicinska sestra za psihiatrično zdravstveno nego 3231
5 3231.06 Medicinska sestra 3231
4 3232 Medicinske sestre babice Midwives 323
5 3232.00 Medicinske sestre babice, n.o. 3232
5 3232.01 Medicinska sestra babica 3232
2 33 POMOČNIKI/POMOČNICE VZGOJITELJEV/VZGOJITELJIC, INŠTRUKTORJI/INŠTRUKTORICE, UČITELJI/UČITELJICE PRAKTIČNEGA POUKA IPD. TEACHING ASSOCIATE PROFESSIONALS 3
3 332 POMOČNIKI/POMOČNICE VZGOJITELJEV/VZGOJITELJIC PREDŠOLSKIH OTROK PRE-PRIMARY EDUCATION TEACHING ASSOCIATE PROFESSIONALS 33
4 3320 Pomočniki/pomočnice vzgojiteljev/vzgojiteljic predšolskih otrok Pre-primary education teaching associate professionals 332
5 3320.00 Pomočniki/pomočnice vzgojiteljev/vzgojiteljic predšolskih otrok, n.o. 3320
5 3320.01 Pomočnik/pomočnica vzgojitelja/vzgojiteljice predšolskih otrok 3320
3 334 INŠTRUKTORJI/INŠTRUKTORICE, UČITELJI/UČITELJICE PRAKTIČNEGA POUKA IPD. INSTRUCTORS, TEACHERS OF PRACTICAL LESSONS AND OTHER TEACHING ASSOCIATE PROFESSIONALS 33
4 3341 Inštruktorji/inštruktorice (razen poklicnega in strokovnega izobraževanja) Instructors (except vocational and techical education) 334
5 3341.00 Inštruktorji/inštruktorice (razen poklicnega in strokovnega izobraževanja), n.o. 3341
5 3341.01 Inštruktor/inštruktorica strojevodij 3341
5 3341.02 Inštruktor/inštruktorica za jadranje in plovbo 3341
5 3341.03 Inštruktor/inštruktorica za letenje 3341
5 3341.04 Vozniški inštruktor/vozniška inštruktorica 3341
4 3342 Učitelji/učiteljice praktičnega pouka, organizatorji/organizatorke praktičnega pouka in sodelavci/sodelavke učitelja Teachers of practical lessons, organisers of practical lessons and teaching associate professionals 334
5 3342.00 Učitelji/učiteljice praktičnega pouka, organizatorji/organizatorke praktičnega pouka in sodelavci/sodelavke učitelja ipd., n.o. 3342
5 3342.02 Šolski laborant/šolska laborantka 3342
5 3342.03 Strokovni delavec/strokovni delavka za praktično izobraževanje vajencev pri delodajalcu 3342
5 3342.04 Organizator/organizatorka praktičnega pouka 3342
5 3342.05 Učitelj/učiteljica praktičnega pouka in veščin 3342
2 34 KOMERCIALNI, POSLOVNOUPRAVNI, JAVNOUPRAVNI STROKOVNI SODELAVCI/KOMERCIALNE, POSLOVNOUPRAVNE, JAVNOUPRAVNE STROKOVNE SODELAVKE IPD. OTHER ASSOCIATE PROFESSIONALS 3
3 341 KOMERCIALNI TER FINANČNI POSREDNIKI IN ZASTOPNIKI/KOMERCIALNE TER FINANČNE POSREDNICE IN ZASTOPNICE IPD. FINANCE AND SALES ASSOCIATE PROFESSIONALS 34
4 3411 Borzni posredniki/borzne posrednice Securities and finance dealers and brokers 341
5 3411.00 Borzni posredniki/borzne posrednice, n.o. 3411
5 3411.01 Borzni posrednik/borzna posrednica 3411
4 3412 Zavarovalniški zastopniki/zavarovalniške zastopnice Insurance representatives 341
5 3412.00 Zavarovalniški zastopniki/zavarovalniške zastopnice, n.o. 3412
5 3412.01 Zavarovalniški zastopnik/zavarovalniška zastopnica 3412
4 3413 Posredniki/posrednice za nepremičnine in premičnine Estate agents 341
5 3413.00 Posredniki/posrednice za nepremičnine in premičnine, n.o. 3413
5 3413.01 Posrednik/posrednica za nepremičnine 3413
5 3413.02 Posrednik/posrednica za premičnine 3413
4 3414 Zastopniki/zastopnice in organizatorji/organizatorice za potovanja ipd. Travel consultants and organisers 341
5 3414.00 Zastopniki/zastopnice in organizatorji/organizatorice za potovanja ipd., n.o. 3414
5 3414.01 Organizator/organizatorka za potovanja 3414
5 3414.02 Zastopnik/zastopnica za potovanja 3414
4 3415 Tehnični in komercialni zastopniki/tehnične in komercialne zastopnice za prodajo ipd. Technical and commercial sales representatives 341
5 3415.00 Tehnični in komercialni zastopniki/tehnične in komercialne zastopnice za prodajo ipd. , n.o. 3415
5 3415.01 Komercialist/komercialistka za prodajo 3415
5 3415.02 Prodajni referent/prodajna referentka 3415
5 3415.03 Svetovalec/svetovalka za poprodajne aktivnosti 3415
5 3415.04 Svetovalec/svetovalka za prodajo 3415
5 3415.05 Tehnični zastopnik/tehnična zastopnica za prodajo 3415
5 3415.06 Trgovski potnik/trgovska potnica 3415
5 3415.07 Zastopnik/zastopnica za trgovino 3415
4 3416 Nabavni referenti/nabavne referentke Buyers 341
5 3416.00 Nabavni referenti/nabavne referentke, n.o. 3416
5 3416.01 Nabavni referent/nabavna referentka 3416
4 3417 Cenilci/cenilke, dražbarji/dražbarke ipd. Appraisers, valuers and auctioneers 341
5 3417.00 Cenilci/cenilke, dražbarji/dražbarke ipd., n.o. 3417
5 3417.01 Cenilec/cenilka 3417
5 3417.02 Davčni ocenjevalec/davčna ocenjevalka 3417
5 3417.03 Dražbar/dražbarka 3417
5 3417.04 Inšpektor/inšpektorica zavarovalniških zahtevkov 3417
5 3417.05 Zavarovalniški ocenjevalec/zavarovalniška ocenjevalka 3417
4 3419 Komercialni ter finančni posredniki in zastopniki/komercialne ter finančne posrednice in zastopnice ipd., d.n. Finance and sales associate professionals not elsewhere classified 341
5 3419.00 Komercialni ter finančni posredniki in zastopniki/komercialne ter finančne posrednice in zastopnice ipd., d.n., n.o. 3419
5 3419.01 Nabavno-prodajni referent/nabavno-prodajna referentka 3419
5 3419.02 Referent/referentka za reklamacijo 3419
3 342 POSREDNIKI/POSREDNICE ZA POSLOVNE STORITVE IPD. BUSINESS SERVICES AGENTS AND TRADE BROKERS 34
4 3421 Posredniki/posrednice za prevozništvo, trgovino ipd. Trade brokers 342
5 3421.00 Posredniki/posrednice za prevozništvo, trgovino ipd., n.o. 3421
5 3421.01 Posrednik/posrednica za prevozništvo 3421
5 3421.02 Posrednik/posrednica za trgovino 3421
4 3422 Špediterji/špediterke ipd. Clearing and forwarding agents 342
5 3422.00 Špediterji/špediterke ipd., n.o. 3422
5 3422.01 Carinski deklarant/carinska deklarantka 3422
5 3422.02 Referent/referentka za izvoz in uvoz 3422
5 3422.03 Špediter/špediterka 3422
4 3423 Posredniki/posrednice za zaposlovanje ipd. Employment agents and labour contractors 342
5 3423.00 Posredniki/posrednice za zaposlovanje ipd., n.o. 3423
5 3423.01 Kadrovski referent/kadrovska referentka 3423
5 3423.02 Posrednik/posrednica za zaposlovanje 3423
5 3423.03 Zastopnik/zastopnica za zaposlovanje 3423
4 3429 Posredniki/posrednice za poslovne storitve ipd., d.n. Business services agents and trade brokers not elsewhere classified 342
5 3429.00 Posredniki/posrednice za poslovne storitve ipd., d.n., n.o. 3429
5 3429.01 Agent/agentka za kulturne prireditve 3429
5 3429.02 Agent/agentka za literaturo 3429
5 3429.03 Agent/agentka za propagando 3429
5 3429.04 Agent/agentka za šport 3429
5 3429.05 Organizator/organizatorka kongresne dejavnosti 3429
5 3429.06 Organizator/organizatorka kulturno-razvedrilne dejavnosti 3429
5 3429.07 Organizator/organizatorka sejemske dejavnosti 3429
5 3429.08 Organizator/organizatorka športno-rekreacijske dejavnosti 3429
5 3429.09 Posrednik/posrednica za poslovne dejavnosti 3429
5 3429.10 Posrednik/posrednica za storitvene dejavnosti 3429
5 3429.11 Upravitelj/upraviteljica nepremičnin 3429
5 3429.12 Organizator/organizatorka turistične dejavnosti 3429
3 343 POSLOVNOUPRAVNI, PRAVNI IN FINANČNI STROKOVNI SODELAVCI, KNJIGOVODJE/POSLOVNOUPRAVNE, PRAVNE IN FINANČNE STROKOVNE SODELAVKE, KNJIGOVODKINJE IPD. ADMINISTRATIVE ASSOCIATE PROFESSIONALS 34
4 3431 Poslovni sekretarji/poslovne sekretarke ipd. Administrative secretaries and related associate professionals 343
5 3431.00 Poslovni sekretarji/poslovne sekretarke ipd., n.o. 3431
5 3431.01 Korespondent/korespodentka 3431
5 3431.02 Poslovni sekretar/poslovna sekretarka 3431
5 3431.03 Projektni tajnik/projektna tajnica 3431
4 3432 Pravni in finančni asistenti/pravne in finančne asistentke ipd. Legal and related business associate professionals 343
5 3432.00 Pravni in finančni asistenti/pravne in finančne asistentke ipd., n.o. 3432
5 3432.01 Bančni asistent/bančna asistentka 3432
5 3432.02 Referent/referentka za pravne zadeve 3432
5 3432.04 Zavarovalniški asistent/zavarovalniška asistentka 3432
5 3432.05 Sodni referent/sodna referentka 3432
4 3433 Knjigovodje/knjigovodkinje ipd. Bookkeepers 343
5 3433.00 Knjigovodje/knjigovodkinje ipd., n.o. 3433
5 3433.01 Vodja knjigovodstva 3433
5 3433.02 Knjigovodja/knjigovodkinja 3433
4 3434 Strokovni sodelavci/strokovne sodelavke za statistične, računovodske, zavarovalniške izračune in prikaze ipd. Statistical, mathematical and related associate professionals 343
5 3434.00 Strokovni sodelavci/strokovne sodelavke za statistične, računovodske, zavarovalniške izračune in prikaze ipd., n.o. 3434
5 3434.01 Strokovni sodelavec/strokovna sodelavka za finančne plane in analize 3434
5 3434.02 Strokovni sodelavec/strokovna sodelavka za računovodske izračune in prikaze 3434
5 3434.03 Strokovni sodelavec/strokovna sodelavka za statistične izračune in prikaze 3434
5 3434.04 Strokovni sodelavec/ strokovni sodelavec za zavarovalniške izračune in prikaze 3434
4 3439 Poslovnoupravni, pravni in finančni strokovni sodelavci, knjigovodje/poslovnoupravne, pravne in finančne strokovne sodelavke, knjigovodkinje ipd., d.n. Administrative associate professionals not elsewhere classified 343
5 3439.00 Poslovnoupravni, pravni in finančni strokovni sodelavci, knjigovodje/poslovnoupravne, pravne in finančne strokovne sodelavke, knjigovodkinje ipd., d.n., n.o. 3439
5 3439.01 Tajnik/tajnica društva 3439
5 3439.02 Tajnik/tajnica krajevnega urada 3439
5 3439.03 Tajnik/tajnica organizacije 3439
3 344 CARINIKI/CARINICE, DAVKARJI/DAVKARICE, REFERENTI/REFERENTKE ZA SOCIALNO VARNOST IPD. CUSTOMS, TAX AND RELATED GOVERNMENT ASSOCIATE PROFESSIONALS 34
4 3441 Cariniki/carinice Customs officials 344
5 3441.00 Cariniki/carinice, n.o. 3441
5 3441.01 Carinik/carinica 3441
4 3442 Davkarji/davkarice Government tax and excise officials 344
5 3442.00 Davkarji/davkarice, n.o. 3442
5 3442.01 Davkar kontrolor/davkarica kontrolorka 3442
5 3442.02 Davkar izterjevalec/davkarica izterjevalka 3442
5 3442.03 Davkar/davkarica 3442
4 3443 Referenti/referentke za socialno varnost ipd. Government social benefits officials 344
5 3443.00 Referenti/referentke za socialno varnost ipd., n.o. 3443
5 3443.01 Referent/referentka socialnega varstva 3443
5 3443.02 Referent/referentka za nadomestila za brezposelnost 3443
5 3443.03 Referent/referentka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 3443
5 3443.05 Referent/referentka za zdravstveno zavarovanje 3443
4 3444 Referenti/referentke za koncesije, dovoljenja ipd. Government licensing officials 344
5 3444.00 Referenti/referentke za koncesije, dovoljenja ipd., n.o. 3444
5 3444.01 Referent/referentka za izdajo koncesij 3444
5 3444.02 Referent/referentka za izdajo potnih listov 3444
5 3444.03 Referent/referentka za gradbena dovoljenja 3444
4 3449 Cariniki/carinice, davkarji/davkarice, referenti/referentke za socialno varnost ipd., d.n. Customs, tax and related government associate professionals not elsewhere classified 344
5 3449.00 Cariniki/carinice, davkarji/davkarice, referenti/reerentke za socialno varnost ipd., d.n., n.o. 3449
5 3449.01 Referent/referentka za javnoupravne zadeve 3449
5 3449.02 Strokovni sodelavec/strokovna sodelavka za pripravo in spremljanje programov v javni upravi 3449
3 345 POLICIJSKI PREISKOVALCI/POLICIJSKE PREISKOVALKE IPD. POLICE INVESTIGATION AND RELATED ASSOCIATE PROFESSIONALS 34
4 3450 Policijski preiskovalci/policijske preiskovalke ipd. Police investigation and related associate professionals 345
5 3450.00 Policijski preiskovalci/policijske preiskovalke ipd., n.o. 3450
5 3450.01 Detektiv/detektivka 3450
5 3450.03 Kriminalistični tehnik/kriminalistična tehnica 3450
5 3450.04 Kriminalist/kriminalistka 3450
3 346 STROKOVNI SODELAVCI/STROKOVNE SODELAVKE ZA SOCIALNO DELO SOCIAL WORK ASSOCIATE PROFESSIONALS 34
4 3460 Strokovni sodelavci/strokovne sodelavke za socialno delo Social work associate professionals 346
5 3460.00 Strokovni sodelavci/strokovne sodelavke za socialno delo, n.o. 3460
5 3460.01 Strokovni sodelavec/strokovna sodelavka za socialno delo 3460
5 3460.02 Socialno zdravstveni svetovalec/socialno zdravstvena svetovalka po telefonu 3460
3 347 POKLICI ZA KULTURNO, RAZVEDRILNO IN ŠPORTNO DEJAVNOST ARTISTIC, ENTERTAINMENT AND SPORTS ASSOCIATE PROFESSIONALS 34
4 3471 Dekoraterji/dekoraterke, aranžerji/aranžerke, oblikovalci/oblikovalke ipd. Decorators and commercial designers 347
5 3471.00 Dekoraterji/dekoraterke, aranžerji/aranžerke, oblikovalci/oblikovalke ipd., n.o. 3471
5 3471.01 Aranžer/aranžerka 3471
5 3471.02 Dekorater/dekoraterka 3471
5 3471.03 Grafični oblikovalec/grafična oblikovalka 3471
5 3471.04 Industrijski oblikovalec/industrijska oblikovalka 3471
5 3471.05 Modni oblikovalec/modna oblikovalka 3471
5 3471.06 Oblikovalec/oblikovalka gledališke in filmske scene in scenske opreme 3471
4 3472 Napovedovalci/napovedovalke, povezovalci/povezovalke ipd. Radio, television and other announcers 347
5 3472.00 Napovedovalci/napovedovalke, povezovalci/povezovalke ipd., n.o. 3472
5 3472.01 Disko džokej/džokejka 3472
5 3472.02 Napovedovalec/napovedovalka 3472
5 3472.03 Povezovalec/povezovalka 3472
5 3472.04 Voditelj/voditeljica intervjujev 3472
4 3473 Zabaviščni glasbeniki/zabaviščne glasbenice ipd. Street, night-club and related musicians, singers and dancers 347
5 3473.00 Zabaviščni glasbeniki/zabaviščne glasbenice ipd., n.o. 3473
5 3473.01 Zabaviščni glasbenik/zabaviščna glasbenica 3473
5 3473.02 Zabaviščni pevec/zabaviščna pevka 3473
5 3473.03 Zabaviščni plesalec/zabaviščna plesalka 3473
4 3474 Artisti/artistke, komiki/komičarke ipd. Clowns, magicians, acrobats and related associate professionals 347
5 3474.00 Artisti/artistke, komiki/komičarke ipd., n.o. 3474
5 3474.01 Artist/artistka 3474
5 3474.02 Čarovnik/čarovnica 3474
5 3474.03 Iluzionist/iluzionistka 3474
5 3474.04 Komik/komičarka 3474
4 3475 Športniki/športnice ipd. Athletes, sportspersons and related associate professionals 347
5 3475.00 Športniki/športnice ipd., n.o. 3475
5 3475.01 Strokovni sodelavec/strokovna sodelavka za šport 3475
5 3475.02 Športni sodnik/športna sodnica 3475
5 3475.03 Športni trener/športna trenerka 3475
5 3475.04 Športnik/športnica 3475
5 3475.05 Vaditelj/vaditeljica športa 3475
3 348 ČLANI/ČLANICE SAMOSTANSKE SKUPNOSTI, DUHOVNIKOVI POMOČNIKI/DUHOVNIKOVE POMOČNICE IPD. RELIGIOUS ASSOCIATE PROFESSIONALS 34
4 3480 Člani/članice samostanske skupnosti, duhovnikovi pomočniki/duhovnikove pomočnice ipd. Religious associate professionals 348
5 3480.00 Člani/članice samostanske skupnosti, duhovnikovi pomočniki/duhovnikove pomočnice ipd., n.o. 3480
5 3480.01 Član/članica samostanske skupnosti 3480
5 3480.02 Misijonar/misijonarka 3480
5 3480.03 Duhovnikov pomočnik/duhovnikova pomočnica 3480
1 4 URADNIKI/URADNICE CLERKS
2 41 URADNIKI/URADNICE ZA PISARNIŠKO POSLOVANJE OFFICE CLERKS 4
3 411 STROJEPISCI/STROJEPISKE, TAJNIKI/TAJNICE IPD. SECRETARIES AND KEYBOARD-OPERATING CLERKS 41
4 4111 Stenodaktilografi/stenodaktilografke in strojepisci/strojepiske Stenographers and typists 411
5 4111.00 Stenodaktilografi/stenodaktilografke in strojepisci/strojepiske, n.o. 4111
5 4111.01 Stenodaktilograf/stenodaktilografka 4111
5 4111.02 Stenograf/stenografka 4111
5 4111.03 Strojepisec/strojepiska 4111
4 4112 Urejevalci/urejevalke in posredovalci/posredovalke besedil ipd. Word-processor and related operators 411
5 4112.00 Urejevalci/urejevalke in posredovalci/posredovalke besedil ipd., n.o. 4112
5 4112.01 Ekranski stavec/ekranska stavka 4112
5 4112.02 Telefaksist/telefaksistka 4112
5 4112.03 Teleprinterist/teleprinteristka 4112
5 4112.04 Urejevalec/urejevalka besedil 4112
4 4113 Vnašalci/vnašalke podatkov Data entry operators 411
5 4113.00 Vnašalci/vnašalke podatkov, n.o. 4113
5 4113.01 Vnašalec/vnašalka podatkov 4113
4 4115 Tajniki/tajnice ipd. Secretaries 411
5 4115.00 Tajniki/tajnice ipd, n.o.. 4115
5 4115.01 Administrator/administratorka 4115
5 4115.02 Tajnik/tajnica 4115
3 412 URADNIKI/URADNICE V RAČUNOVODSTVU, KNJIGOVODSTVU, STATISTIKI, FINANCAH IPD. NUMERICAL CLERKS 41
4 4121 Uradniki/uradnice v računovodstvu in knjigovodstvu Accounting and bookkeeping clerks 412
5 4121.00 Uradniki/uradnice v računovodstvu in knjigovodstvu, n.o. 4121
5 4121.01 Uradnik/uradnica v knjigovodstvu 4121
5 4121.02 Uradnik/uradnica v računovodstvu 4121
5 4121.03 Uradnik/uradnica za plače 4121
4 4122 Uradniki/uradnice v statistiki, financah ipd. Statistical and finance clerks 412
5 4122.00 Uradniki/uradnice v statistiki, financah ipd., n.o. 4122
5 4122.01 Uradnik/uradnica za borzno poslovanje 4122
5 4122.02 Uradnik/uradnica za davke 4122
5 4122.03 Bančni uradnik/bančna uradnica (ne pri okencu) 4122
5 4122.04 Uradnik/uradnica za posredništvo z nepremičninami 4122
5 4122.05 Uradnik/uradnica za statistiko 4122
5 4122.06 Uradnik/uradnik za vrednostne papirje 4122
5 4122.07 Uradnik/uradnica za zavarovalništvo 4122
3 413 URADNIKI/URADNICE V SKLADIŠČIH, PROMETU, PRODAJI, NABAVI IPD. MATERIAL-RECORDING AND TRANSPORT CLERKS 41
4 4131 Skladiščniki/skladiščnice ipd. Stock clerks 413
5 4131.00 Skladiščniki/skladiščnice ipd., n.o. 4131
5 4131.01 Vodja skladišča 4131
5 4131.02 Skladiščnik/skladiščnica 4131
5 4131.03 Skladiščni manipulant/skladiščna manipulantka 4131
4 4132 Uradniki/uradnice za planiranje proizvodnje ipd. Production clerks 413
5 4132.00 Uradniki/uradnice za planiranje proizvodnje ipd., n.o. 4132
5 4132.01 Kalkulant/kalkulantka in normirec/normirka materialov 4132
5 4132.03 Uradnik/uradnica za planiranje proizvodnje 4132
4 4133 Uradniki/uradnice za promet Transport clerks 413
5 4133.00 Uradniki/uradnice za promet, n.o. 4133
5 4133.02 Referent/referentka za promet 4133
5 4133.03 Referent/referentka za vozne rede 4133
5 4133.04 Prometni odpravnik/prometna odpravnica 4133
5 4133.05 Vlakovni manipulant/vlakovna manipulantka 4133
5 4133.06 Vlakovodja 4133
4 4134 Uradniki/uradnice za nabavo, prodajo in najem Purchase, sale and leasing clerks 413
5 4134.00 Uradniki/uradnice za nabavo, prodajo in najem, n.o. 4134
5 4134.01 Uradnik/uradnica za nabavo in prodajo 4134
5 4134.02 Uradnik/uradnica za najem, lising vozil 4134
5 4134.03 Uradnik/uradnica za najem, lising plovil 4134
5 4134.04 Uradnik/uradnica za najem, lising strojev, naprav in orodja 4134
5 4134.05 Izposojevalec/izposojevalka športne opreme 4134
5 4134.06 Izposojevalec/izposojevalka drugih predmetov široke porabe 4134
3 414 URADNIKI/URADNICE V KNJIŽNICAH, NA POŠTAH IPD. LIBRARY, MAIL AND RELATED CLERKS 41
4 4141 Uradniki/uradnice v knjižnicah, arhivih ipd. Library and filing clerks 414
5 4141.00 Uradniki/uradnice v knjižnicah, arhivih ipd., n.o. 4141
5 4141.01 Arhivski uradnik/arhivska uradnica 4141
5 4141.02 Fonotekar/fonotekarka 4141
5 4141.03 Knjižnični uradnik/knjižnična uradnica 4141
5 4141.04 Muzejski uradnik/muzejska uradnica 4141
5 4141.05 Uradnik/uradnica za kopiranje dokumentov ipd. 4141
5 4141.06 Videotekar/videotekarka 4141
5 4141.07 Dokumentacijski uradnik/dokumentacijska uradnica 4141
4 4142 Usmerjevalci/usmerjevalke in raznašalci/raznašalke pošte ipd. Mail carriers and sorting clerks 414
5 4142.00 Usmerjevalci/usmerjevalke in raznašalci/raznašalke pošte ipd., n.o. 4142
5 4142.01 Pismonoša 4142
5 4142.02 Referent/referentka za pošto 4142
5 4142.03 Usmerjevalec/usmerjevalka pošte 4142
4 4143 Koderji/koderke, korektorji/korektorice Coding, proof-reading and related clerks 414
5 4143.00 Koderji/koderke, korektorji/korektorice, n.o. 4143
5 4143.01 Koder/koderka 4143
5 4143.02 Korektor/korektorica 4143
3 419 DRUGI URADNIKI/DRUGE URADNICE ZA PISARNIŠKO POSLOVANJE, D.N. OTHER OFFICE CLERKS 41
4 4190 Drugi uradniki/druge uradnice za pisarniško poslovanje, d.n. Other office clerks 419
5 4190.00 Drugi uradniki/druge uradnice za pisarniško poslovanje, d.n., n.o. 4190
5 4190.01 Uradnik/uradnica za kadrovske evidence 4190
5 4190.02 Uradnik/uradnica za upravne evidence 4190
2 42 URADNIKI/URADNICE ZA POSLOVANJE S STRANKAMI CUSTOMER SERVICES CLERKS 4
3 421 URADNIKI/URADNICE ZA DENARNO IN PODOBNO POSLOVANJE CASHIERS, TELLERS AND RELATED CLERKS 42
4 4211 Blagajniki/blagajničarke, prodajalci/prodajalke vstopnic ipd. Cashiers and ticket clerks 421
5 4211.00 Blagajniki/blagajničarke, prodajalci/prodajalke vstopnic ipd., n.o. 4211
5 4211.01 Blagajnik/blagajničarka 4211
5 4211.02 Blagajnik/blagajničarka v trgovini 4211
5 4211.03 Cestninar/cestninarka 4211
5 4211.04 Inkasant/inkasantka 4211
5 4211.05 Pobiralec/pobiralka parkirnine 4211
5 4211.06 Prodajalec/prodajalka vstopnic 4211
5 4211.07 Blagajnik, prodajalec/blagajničarka, prodajalka hitre hrane 4211
4 4212 Uradniki/uradnice na bankah, poštah za denarno poslovanje neposredno s strankami ipd. Tellers and other counter clerks 421
5 4212.00 Uradniki/uradnice na bankah, poštah za denarno poslovanje neposredno s strankami ipd., n.o. 4212
5 4212.01 Bančni uradnik/bančna uradnica pri okencu 4212
5 4212.02 Bančni uradnik/bančna uradnica za denarno poslovanje po telefonu 4212
5 4212.03 Blagajnik/blagajničarka na banki 4212
5 4212.04 Blagajnik/blagajničarka na pošti 4212
5 4212.05 Menjalec/menjalka denarja 4212
5 4212.06 Poštni uradnik/poštna uradnica pri okencu 4212
5 4212.07 Uradnik/uradnica v agenciji za plačilni promet pri okencu 4212
4 4213 Sprejemalci/sprejemalke stav, krupjeji/krupjejke ipd. Bookmakers and croupiers 421
5 4213.00 Sprejemalci/sprejemalke stav, krupjeji/krupjejke ipd., n.o. 4213
5 4213.01 Inšpektor/inšpektorica iger na igralnih mizah 4213
5 4213.02 Kontrolor/kontrolorka iger na igralnih mizah 4213
5 4213.03 Videokontrolor/videokontrolorka v igralnicah 4213
5 4213.04 Vodja igralne mize 4213
5 4213.05 Krupje/krupjejka 4213
5 4213.06 Sprejemalec/sprejemalka stav 4213
4 4214 Zastavljalničarji/zastavljalničarke in posojevalci/posojevalke denarja Pawnbrokers and money-lenders 421
5 4214.00 Zastavljalničarji/zastavljalničarke in posojevalci/posojevalke denarja, n.o. 4214
5 4214.01 Zastavljalničar/zastavljalničarka 4214
5 4214.02 Posojevalec/posojevalka denarja 4214
4 4215 Izterjevalci/izterjevalke dolgov, zbiralci/zbiralke darov za dobrodelne namene Debt-collectors and related workers 421
5 4215.00 Izterjevalci/izterjevalke dolgov, zbiralci/zbiralke darov za dobrodelne namene, n.o. 4215
5 4215.01 Izvršitelj/izvršiteljica 4215
5 4215.02 Zbiralec/zbiralka darov za dobrodelne namene 4215
3 422 URADNIKI/URADNICE V TURISTIČNIH IN POTOVALNIH AGENCIJAH, RECEPTORJI/RECEPTORKE, TELEFONISTI/TELEFONISTKE IPD. CLIENT INFORMATION CLERKS 42
4 4221 Uradniki/uradnice v turističnih in potovalnih agencijah ipd. Travel agency and related clerks 422
5 4221.00 Uradniki/uradnice v turističnih in potovalnih agencijah ipd., n.o. 4221
5 4221.01 Posredovalec/posredovalka turističnih in prometnih informacij 4221
5 4221.02 Referent/referentka za organizacijo potovanj 4221
5 4221.03 Referent/referentka za prodajo voznih kart 4221
4 4222 Receptorji/receptorke Receptionists and information clerks 422
5 4222.00 Receptorji/receptorke, n.o. 4222
5 4222.01 Vodja recepcije 4222
5 4222.02 Informator/informatorka 4222
5 4222.03 Receptor/receptorka 4222
4 4223 Telefonisti/telefonistke Telephone switchboard operators 422
5 4223.00 Telefonisti/telefonistke, n.o. 4223
5 4223.01 Telefonist/telefonistka 4223
1 5 POKLICI ZA STORITVE, PRODAJALCI/PRODAJALKE SERVICE WORKERS AND SHOP AND MARKET SALES WORKERS
2 51 POKLICI ZA STORITVE PERSONAL AND PROTECTIVE SERVICES WORKERS 5
3 511 SPREMLJEVALCI/SPREMLJEVALKE POTNIKOV, VODNIKI/VODNICE TRAVEL ATTENDANTS AND RELATED WORKERS 51
4 5111 Stevardi/stevardese, spremljevalci/spremljevalke Travel attendants and travel stewards 511
5 5111.00 Stevardi/stevardese, spremljevalci/spremljevalke, n.o. 5111
5 5111.01 Stevard/stevardesa na ladji 5111
5 5111.02 Stevard/stevardesa na letališču 5111
5 5111.03 Stevard/stevardesa na letalu 5111
5 5111.04 Turistični spremljevalec/turistična spremljevalka 5111
4 5112 Sprevodniki/sprevodnice Transport conductors 511
5 5112.00 Sprevodniki/sprevodnice, n.o. 5112
5 5112.01 Vodja poslovnega vlaka 5112
5 5112.02 Sprevodnik/sprevodnica 5112
5 5112.03 Sprevodnik/sprevodnica na avtobusu 5112
5 5112.04 Sprevodnik/sprevodnica na vlaku 5112
5 5112.05 Sprevodnik/sprevodnica spalnika 5112
5 5112.06 Sprevodnik/sprevodnica žičnice 5112
4 5113 Vodniki/vodnice Travel guides 511
5 5113.00 Vodniki/vodnice, n.o. 5113
5 5113.01 Galerijski vodnik/galerijska vodnica 5113
5 5113.02 Gorski vodnik/gorska vodnica 5113
5 5113.03 Jamarski vodnik/jamarska vodnica 5113
5 5113.04 Lovski vodnik/lovska vodnica 5113
5 5113.05 Muzejski vodnik/muzejska vodnica 5113
5 5113.06 Ribiški vodnik/ribiška vodnica 5113
5 5113.07 Športni vodnik/športna vodnica 5113
5 5113.08 Turistični vodnik/turistična vodnica 5113
5 5113.09 Vodnik/vodnica 5113
3 512 POKLICI ZA GOSTINSKA, GOSPODINJSKA DELA IPD. HOUSEKEEPING AND RESTAURANT SERVICES WORKERS 51
4 5121 Gospodinjci/gospodinje ipd. Housekeepers and related workers 512
5 5121.00 Gospodinjci/gospodinje ipd., n.o. 5121
5 5121.01 Gostinski poslovodja/gostinska poslovodkinja 5121
5 5121.02 Hotelski poslovodja/hotelska poslovodkinja 5121
5 5121.03 Ekonom/ekonomka 5121
5 5121.04 Gospodinjec/gospodinja v zasebnem gospodinjstvu 5121
5 5121.05 Gostinski gospodinjec/gostinska gospodinja 5121
5 5121.06 Hotelski gospodinjec/hotelska gospodinja 5121
5 5121.07 Oskrbnik/oskrbnica 5121
5 5121.08 Delovodja v dejavnosti čiščenja, pranja ipd. 5121
4 5122 Kuharji/kuharice Cooks 512
5 5122.00 Kuharji/kuharice, n.o. 5122
5 5122.01 Vodja kuhinje 5122
5 5122.02 Dietni kuhar/dietna kuharica 5122
5 5122.03 Glavni kuhar/glavna kuharica 5122
5 5122.04 Kuhar/kuharica 5122
5 5122.05 Pripravljalec/pripravljalka hitre hrane 5122
4 5123 Natakarji/natakarice ipd. Waiters, waitresses and bartenders 512
5 5123.00 Natakarji/natakarice ipd., n.o. 5123
5 5123.01 Vodja strežbe 5123
5 5123.02 Glavni natakar/glavna natakarica 5123
5 5123.03 Mešalec/mešalka pijač 5123
5 5123.04 Natakar/natakarica 5123
5 5123.05 Servirec/servirka 5123
5 5123.06 Točaj/točajka 5123
5 5123.07 Vinski svetovalec/vinska svetovalka 5123
3 513 POKLICI ZA ZDRAVSTVENO, HIGIENSKO, SOCIALNO OSKRBO, NEGO IPD. PERSONAL CARE AND RELATED WORKERS 51
4 5131 Varuhi/varuhinje otrok, rejniki/rejnice Child-care workers 513
5 5131.00 Varuhi/varuhinje otrok, rejniki/rejnice, n.o. 5131
5 5131.01 Rejnik/rejnica 5131
5 5131.02 Varuh/varuhinja otrok 5131
4 5132 Poklici za zdravstveno in socialno oskrbo v zavodih ipd. Institution-based personal care workers 513
5 5132.00 Poklici za zdravstveno in socialno oskrbo v zavodih ipd., n.o. 5132
5 5132.01 Bolničar/bolničarka v socialnovarstvenem zavodu 5132
5 5132.02 Bolničar/bolničarka v zdravstvenem zavodu 5132
5 5132.03 Spremljevalec/spremljevalka vozila prve pomoči 5132
5 5132.04 Varuh/varuhinja oseb s posebnimi potrebami 5132
5 5132.05 Delovni inštruktor/delovna inštruktorica za osebe s posebnimi potrebami 5132
4 5133 Poklici za zdravstveno in socialno oskrbo na domu ipd. Home-based personal care workers 513
5 5133.00 Poklici za zdravstveno in socialno oskrbo na domu ipd., n.o. 5133
5 5133.01 Oskrbovalec in negovalec/oskrbovalka in negovalka na domu 5133
4 5139 Poklici za zdravstveno, higiensko, socialno oskrbo, nego ipd., d.n. Personal care and related workers not elsewhere classified 513
5 5139.00 Poklici za zdravstveno, higiensko, socialno oskrbo, nego ipd., d.n., n.o. 5139
5 5139.01 Bolničar/bolničarka v veterinarstvu 5139
5 5139.02 Deratizator/deratizatorka 5139
5 5139.03 Dezinsektor/dezinsektorka 5139
5 5139.04 Higienik/higieničarka v veterinarstvu 5139
5 5139.05 Razkuževalec/razkuževalka 5139
5 5139.06 Biomedicinski laborant/biomedicinska laborantka 5139
3 514 DRUGI POKLICI ZA OSEBNE STORITVE OTHER PERSONAL SERVICES WORKERS 51
4 5141 Frizerji/frizerke, kozmetiki/kozmetičarke ipd. Hairdressers, barbers, beauticians and related workers 514
5 5141.00 Frizerji/frizerke, kozmetiki/kozmetičarke ipd., n.o. 5141
5 5141.01 Brivec/brivka 5141
5 5141.02 Frizer/frizerka 5141
5 5141.03 Kozmetik/kozmetičarka 5141
5 5141.04 Lasuljar/lasuljarka 5141
5 5141.05 Maniker/manikerka 5141
5 5141.06 Maser/maserka 5141
5 5141.07 Masker/maskerka 5141
5 5141.08 Pediker/pedikerka 5141
5 5141.09 Vizažist, stilist/vizažistka, stilistka 5141
4 5142 Osebni spremljevalci/osebne spremljevalke Companions and valets 514
5 5142.00 Osebni spremljevalci/osebne spremljevalke, n.o. 5142
5 5142.01 Osebni spremljevalec/osebna spremljevalka 5142
4 5143 Grobarji/grobarke, pogrebniki/pogrebnice ipd. Undertakers and embalmers 514
5 5143.00 Grobarji/grobarke, pogrebniki/pogrebnice ipd., n.o. 5143
5 5143.01 Balzamer/balzamerka 5143
5 5143.02 Grobar/grobarka 5143
5 5143.03 Pogrebnik/pogrebnica 5143
4 5144 Astrologi/astrologinje ipd. Astrologers and related workers 514
5 5144.00 Astrologi/astrologinje, n.o. 5144
5 5144.01 Astrolog/astrologinja 5144
5 5144.02 Vedeževalec/vedeževalka 5144
4 5145 Poklici za družabno animiranje Social animation workers 514
5 5145.00 Poklici za družabno animiranje, n.o. 5145
5 5145.01 Gostitelj/gostiteljica 5145
5 5145.02 Hostesa 5145
5 5145.03 Družabnik/družabnica 5145
5 5145.04 Turistični animator/turistična animatorka 5145
4 5149 Drugi poklici za osebne storitve, d.n. Other personal services workers not elsewhere classified 514
5 5149.00 Drugi poklici za osebne storitve, d.n , n.o. 5149
5 5149.04 Prostitutka 5149
3 516 POKLICI ZA VAROVANJE OSEB IN PREMOŽENJA PROTECTIVE SERVICES WORKERS 51
4 5161 Gasilci/gasilke ipd. Fire-fighters 516
5 5161.00 Gasilci/gasilke ipd. , n.o. 5161
5 5161.04 Gasilec/gasilka 5161
4 5162 Policisti/policistke Police officers 516
5 5162.00 Policisti/policistke, n.o. 5162
5 5162.01 Policist/policistka 5162
4 5163 Pazniki/paznice v zaporu Prison guards 516
5 5163.00 Pazniki/paznice v zaporu, n.o. 5163
5 5163.01 Vodja paznikov 5163
5 5163.02 Paznik/paznica v zaporu 5163
4 5169 Poklici za varovanje oseb in premoženja, d.n. Protective services workers not elsewhere classified 516
5 5169.00 Poklici za varovanje oseb in premoženja, d.n. , n.o. 5169
5 5169.01 Gorski reševalec/gorska reševalka 5169
5 5169.02 Jamarski reševalec/jamarska reševalka 5169
5 5169.03 Lovski čuvaj/lovska čuvajka 5169
5 5169.04 Nadzornik/nadzornica v naravnih parkih 5169
5 5169.05 Osebni varnostnik/osebna varnostnica 5169
5 5169.06 Reševalec/reševalka iz vode 5169
5 5169.07 Rentgenski pregledovalec/rentgenska pregledovalka oseb, prtljage, poštnih pošiljk 5169
5 5169.08 Ribiški čuvaj/ribiška čuvajka 5169
5 5169.09 Varnostnik/varnostnica 5169
5 5169.10 Vodja kopališča 5169
2 52 MODELI, PRODAJALCI/PRODAJALKE, DEMONSTRATORJI/DEMONSTRATORKE MODELS, SALESPERSONS AND DEMONSTRATORS 5
3 521 MODELI IPD. FASHION AND OTHER MODELS 52
4 5210 Modeli ipd. Fashion and other models 521
5 5210.00 Modeli ipd. , n.o. 5210
5 5210.01 Model 5210
5 5210.02 Maneken/manekenka 5210
3 522 PRODAJALCI/PRODAJALKE V TRGOVINAH, NA STOJNICAH, PO DOMOVIH, DEMONSTRATORJI/DEMONSTRATORKE SHOP SALESPERSONS AND DEMONSTRATORS 52
4 5221 Prodajalci/prodajalke v trgovinah, na stojnicah, demonstratorji/demonstratorke Shop salespersons, stall and market salespersons, demonstrators 522
5 5221.00 Prodajalci/prodajalke v trgovinah, na stojnicah, demonstratorji/demonstratorke, n.o. 5221
5 5221.01 Trgovski poslovodja/trgovska poslovodkinja 5221
5 5221.02 Demonstrator/demonstratorka za prodajo 5221
5 5221.03 Prodajalec/prodajalka 5221
4 5222 Akviziterji/akviziterke, prodajalci/prodajalke po telefonu Door-to-door salespersons, phone salespersons 522
5 5222.00 Akviziterji/akviziterke, prodajalci/prodajalke po telefonu, n.o. 5222
5 5222.01 Akviziter/akviziterka 5222
5 5222.02 Prodajalec/prodajalka po telefonu 5222
5 5222.03 Voznik, prodajalec/voznica, prodajalka 5222
4 5223 Cvetličarji/cvetličarke Florists 522
5 5223.00 Cvetličarji/cvetličarke, n.o. 5223
5 5223.01 Cvetličar/cvetličarka 5223
1 6 KMETOVALCI/KMETOVALKE, GOZDARJI/GOZDARKE, RIBIČI/RIBIČKE, LOVCI/LOVKE SKILLED AGRICULTURAL AND FISHERY WORKERS
2 61 KMETOVALCI/KMETOVALKE, GOZDARJI/GOZDARKE, RIBIČI/RIBIČKE, LOVCI/LOVKE SKILLED AGRICULTURAL AND FISHERY WORKERS 6
3 611 POLJEDELCI/POLJEDELKE, VRTNARJI/VRTNARICE IPD. MARKET GARDENERS AND CROP GROWERS 61
4 6111 Poljedelci/poljedelke, sadjarji/sadjarke, vinogradniki/vinogradnice ipd. Field crop growers, fruit growers, wine growers and related workers 611
5 6111.00 Poljedelci/poljedelke, sadjarji/sadjarke, vinogradniki/vinogradnice ipd., n.o. 6111
5 6111.01 Skupinovodja v poljedelstvu, sadjarstvu, vinogradništvu ipd. 6111
5 6111.02 Gojitelj/gojiteljica grmičevja 6111
5 6111.03 Hmeljar/hmeljarka 6111
5 6111.04 Poljedelec/poljedelka 6111
5 6111.05 Sadjar/sadjarka 6111
5 6111.06 Vinogradnik/vinogradnica 6111
5 6111.07 Zelenjavar/zelenjavarica 6111
4 6112 Vrtnarji/vrtnarice ipd. Gardeners, hurticultural and nursery growers 611
5 6112.00 Vrtnarji/vrtnarice ipd., n.o. 6112
5 6112.01 Skupinovodja v vrtnarstvu ipd. 6112
5 6112.02 Drevesničar/drevesničarka 6112
5 6112.03 Gojitelj/gojiteljica gob 6112
5 6112.04 Parkovni vrtnar/parkovna vrtnarica 6112
5 6112.05 Semenar/semenarka 6112
5 6112.06 Vrtnar/vrtnarica 6112
5 6112.07 Vrtnar povrtninar/vrtnarica povrtninarka 6112
5 6112.08 Delovodja v vrtnarstvu 6112
3 612 REJCI/REJKE ŽIVALI ANIMAL PRODUCERS AND RELATED WORKERS 61
4 6121 Živinorejci/živinorejke Dairy and livestock producers 612
5 6121.00 Živinorejci/živinorejke, n.o. 6121
5 6121.01 Skupinovodja v živinoreji 6121
5 6121.02 Govedorejec/govedorejka 6121
5 6121.03 Konjerejec/konjerejka 6121
5 6121.04 Kozjerejec/kozjerejka 6121
5 6121.05 Ovčjerejec/ovčjerejka 6121
5 6121.06 Planšar/planšarica 6121
5 6121.07 Prašičjerejec/prašičjerejka 6121
5 6121.08 Živinorejec/živinorejka 6121
4 6122 Perutninarji/perutninarke Poultry producers 612
5 6122.00 Perutninarji/perutninarke, n.o. 6122
5 6122.01 Skupinovodja v perutninarstvu 6122
5 6122.02 Perutninar/perutninarka 6122
4 6129 Rejci/rejke živali, d.n. Animal producers and related workers not elsewhere classified 612
5 6129.00 Rejci/rejke živali, d.n., n.o. 6129
5 6129.01 Skupinovodja rejcev/rejk živali, d.n. 6129
5 6129.02 Čebelar/čebelarka 6129
5 6129.03 Dreser/dreserka živali 6129
5 6129.04 Oskrbnik/oskrbnica živali 6129
5 6129.05 Rejec/rejka divjadi 6129
5 6129.06 Rejec/rejka kožuharjev 6129
5 6129.07 Rejec/rejka malih živali 6129
5 6129.08 Rejec/rejka nojev 6129
3 613 KMETOVALCI/KMETOVALKE NA MEŠANIH KMETIJAH CROP AND ANIMAL PRODUCERS 61
4 6130 Kmetovalci/kmetovalke na mešanih kmetijah Crop and animal producers 613
5 6130.00 Kmetovalci/kmetovalke na mešanih kmetijah, n.o. 6130
5 6130.01 Kmetovalec gospodinjec/kmetovalka gospodinja 6130
5 6130.02 Kmetovalec/kmetovalka na mešani kmetiji 6130
5 6130.03 Delovodja v kmetijstvu 6130
5 6130.04 Skupinovodja v kmetijstvu 6130
3 614 GOZDARJI/GOZDARKE IPD. FORESTRY AND RELATED WORKERS 61
4 6141 Gozdarji/gozdarke ipd. Forestry workers and loggers 614
5 6141.00 Gozdarji/gozdarke ipd., n.o. 6141
5 6141.01 Gozdarski delovodja/gozdarska delovodkinja 6141
5 6141.02 Gozdar/gozdarka 6141
5 6141.03 Gozdar sekač/gozdarka sekačica 6141
5 6141.04 Gozdarski gojitelj/gozdarska gojiteljica 6141
5 6141.05 Odpremljevalec/odpremljevalka gozdarskih proizvodov 6141
4 6142 Oglarji/oglarke Charcoal burners and related workers 614
5 6142.00 Oglarji/oglarke, n.o. 6142
5 6142.01 Oglar/oglarka 6142
3 615 RIBIČI/RIBIČKE, LOVCI/LOVKE IPD. FISHERY WORKERS, HUNTERS AND TRAPPERS 61
4 6151 Ribogojci/ribogojke ipd. Aquatic-life cultivation workers 615
5 6151.00 Ribogojci/ribogojke ipd., n.o. 6151
5 6151.01 Skupinovodja v ribogojstvu 6151
5 6151.02 Gojitelj/gojiteljica alg 6151
5 6151.03 Gojitelj/gojiteljica mehkužcev, rakov 6151
5 6151.04 Gojitelj/gojiteljica školjk 6151
5 6151.05 Ribogojec/ribogojka 6151
4 6152 Obalni ribiči/obalne ribičke ipd. Inland and coastal waters fishery workers 615
5 6152.00 Obalni ribiči/obalne ribičke ipd., n.o. 6152
5 6152.01 Skupinovodja obalnih ribičev/ribičk ipd. 6152
5 6152.02 Lovec/lovka mehkužcev, rakov 6152
5 6152.03 Obalni ribič/obalna ribička 6152
5 6152.04 Nabiralec/nabiralka školjk 6152
4 6153 Ribiči/ribičke na odprtem morju Deep-sea fishery workers 615
5 6153.00 Ribiči/ribičke na odprtem morju, n.o. 6153
5 6153.01 Skupinovodja ribičev/ribičk na odprtem morju 6153
5 6153.02 Ribič/ribička na odprtem morju 6153
4 6154 Lovci/lovke Hunters and trappers 615
5 6154.00 Lovci/lovke, n.o. 6154
5 6154.01 Lovec/lovka 6154
1 7 POKLICI ZA NEINDUSTRIJSKI NAČIN DELA CRAFT AND RELATED TRADES WORKERS
2 71 RUDARJI/RUDARKE, GRADBINCI/GRADBINKE IPD. EXTRACTION AND BUILDING TRADES WORKERS 7
3 711 RUDARJI/RUDARKE, MINERJI/MINERKE, KAMNOSEKI/KAMNOSEKINJE MINERS, SHOTFIRERS, STONE CUTTERS AND CARVERS 71
4 7111 Rudarji/rudarke, kamnolomci/kamnolomke Miners and quarry workers 711
5 7111.00 Rudarji/rudarke, kamnolomci/kamnolomke, n.o. 7111
5 7111.01 Rudarski poslovodja/rudarska poslovodkinja 7111
5 7111.02 Kamnolomec/kamnolomka 7111
5 7111.03 Rudar/rudarka za izdelavo podzemnih objektov 7111
5 7111.04 Rudar/rudarka, vodja odkopa 7111
5 7111.06 Rudar/rudarka 7111
5 7111.07 Rudar/rudarka za podzemno pridobivanje mineralnih surovin 7111
5 7111.08 Rudar/rudarka za površinsko pridobivanje mineralnih surovin 7111
5 7111.09 Rudar/rudarka geovrtanja 7111