Klasifikacija:

SKP-08 - Standardna klasifikacija poklicev 2008

Opis:
Standardna klasifikacija poklicev 2008 (v nadaljevanju SKP-08) se uporablja za razvrščanje dela oziroma poklicev v skupine poklicev v uradnih oziroma administrativnih zbirkah podatkov (evidence, registri, baze podatkov itd.), v statističnih raziskovanjih in v statističnih registrih in tako omogoča, da se za statistično, analitično ter raziskovalno spremljanje poklicne strukture aktivnega prebivalstva ter povpraševanja po delu zagotavljajo konsistentni podatki. SKP-08 temelji na Resoluciji Mednarodne organizacije dela o posodobitvi Mednarodne standardne klasifikacije poklicev (ISCO-08) z dne 6. decembra 2007. SKP-08 je bila sprejeta z uredbo Vlada RS kot obvezen nacionalni standard in objavljena v Uradnem listu RS, dne 24. 6. 2010, št. 50/2010.

Verzije:
Verzija Komentar Veljavna od Veljavna do Veljavnost
V1 SKP-08 temelji na Resoluciji Mednarodne organizacije dela o posodobitvi Mednarodne standardne klasifikacije poklicev (ISCO-08) z dne 6. decembra 2007. SKP-08 je bila sprejeta z uredbo Vlada RS kot obvezen nacionalni standard in objavljena v Uradnem listu RS, dne 24. 6. 2010, št. 50/2010. 05. 07. 2010 / VELJAVNA

Ravni:
Raven Naziv ravni Vzorec
1 glavna skupina poklicev 1
2 podskupina poklicev 12
3 področna skupina poklicev 123
4 enota področne skupine poklice 1234