Klasifikacija:

KLASIUS-SRV - Klasifikacija vrst izobraževalnih aktivnosti/izidov

Verzije:
Verzija Komentar Veljavna od Veljavna do Veljavnost
V1 / 25. 01. 2007 / VELJAVNA

Ravni:
Raven Naziv ravni Vzorec
1 Široka skupina vrst 1
2 Ožja skupina vrst 12
3 Ožja podskupina vrst 123
4 Podrobna skupina vrst 12344