KLASJE - strežnik za statistične klasifikacije

KLASJE je zbirka klasifikacij in nomenklatur za administrativne zbirke podatkov in izvajanje državne statistike.

Na intranetu in na internetu se objavljajo verzije klasifikacij s statusom »VELJAVNA« in »OPUŠČENA«. Izvzete so klasifikacije, ki imajo določeno skupino za branje.

Interne verzije klasifikacij se na internetu ne prikazujejo.