Skip Navigation Links
Klasius
Uredba o spremembah Uredbe o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja | ponedeljek, 6 marec

Vlada RS je izdala Uredbo o spremembah Uredbe o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja.

Vlada RS je na svoji 122. redni seji dne 16. februarja 2017 obravnavala in sprejela Uredbo o spremembah Uredbe o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja. Predlog uredbe je v obravnavo predložil Statistični urad RS. Ta uredba se začne uporabljati 1. januarja 2018.

Z uredbo se Klasifikacijo področij izobraževalnih aktivnosti/izidov (z oznako KLASIUS-P) nadomešča s Klasifikacijo področij izobraževalnih aktivnosti/izidov 2016 (z oznako KLASIUS-P-16), ohranja pa se Klasifikacijo vrst izobraževalnih aktivnosti/izidov (z oznako KLASIUS-SRV).

Klasifikacija KLASIUS-P-16 povzema strukturo in kategorije po Unescovi revidirani oz. novi mednarodni standardni klasifikaciji področij izobraževanja ISCED-F 2013, kar pomeni, da KLASIUS-P-16 v razčlembi v primerjavi s KLASIUS-P nima več štirih, temveč le tri klasifikacijske hierarhične ravni: široka področja, označena z dvomestno številčno oznako, ožja področja, označena s trimestno številčno oznako, in podrobna področja, označena s štirimestno oznako.

Z vidika zgradbe in vsebine so nekatere kategorije v KLASIUS-P-16 drugače členjene kot v KLASIUS-P (npr: široko področje 4 Naravoslovje, matematika in računalništvo je razdruženo na dve samostojni široki področji: na 05 Naravoslovje, matematika in statistika in na 06 Informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT)), dodanih je nekaj povsem novih kategorij (npr: 0921 Varstvo starih in oviranih (invalidnih) ljudi), spremenjene so kodne oznake. Med pomembnejšimi novostmi, ki so po ISCED-F 2013 povzete v KLASIUS-P-16, so tudi definicija interdisciplinarnih programov in pravilo za razvrščanje interdisciplinarnih programov ter t.i. dopolnilne kategorije za razvrščanje interdisciplinarnih programov.

Poimenovanja kategorij v KLASIUS-P-16 temeljijo bolj na nacionalni interpretaciji vsebin, ki tvorijo izvorne kategorije ISCED-F-2013, kot na dobesednem prevodu angleških poimenovanj za posamezne kategorije. Poimenovanja so prilagojena slovenskemu kulturnemu okolju in izrazju posamezne stroke. Pri oblikovanju poimenovanj in prepoznavanju (ugotavljanju, določanju) nacionalno relevantnih vsebin v izvornih kategorijah ISCED-F 2013 so v obsegu, ki je bil mogoč, sodelovale naslednje ustanove s področja izobraževanja: Center RS za poklicno izobraževanje, Andragoški center RS, predvsem pa visokošolski zavodi v okviru Rektorske konference RS.

Statistični urad RS bo v skladu z določili uredbe pripravil še metodološka pojasnila z opisi kategorij klasifikacije KLASIUS-P-16 in jih objavil na svoji spletni strani.


Nazaj