Skip Navigation LinksKLASIUS > Skrbniški odbor KLASIUS > Pojasnila, napotki
Klasius KLASIUS-SRV in KLASIUS-P

POJASNILA, NAPOTKI

SO KLASIUS je skladno s pristojnostmi in nalogami, ki mu jih določa Uredba o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja (Uradni list RS, št. 46/2006 in 8/17), v zvezi z uporabo KLASIUS-a podal ta pojasnila.

· Pojasnilo v zvezi z uporabo klasifikacije KLASIUS-P-16 pri razvrščanju aktivnosti in izidov izobraževanja in usposabljanja v podrobno področje 0917 Tradicionalna in dopolnilna medicina in terapija po tej klasifikaciji.

· Pojasnilo v zvezi z uporabo dopolnilnih klasifikacijskih kategorij za razvrščanje interdisciplinarnih programov (tj. kategorij s kodno oznako tipa xx88) po klasifikaciji KLASIUS-P-16.