Skip Navigation LinksKLASIUS > Skrbniški odbor KLASIUS > Pojasnila, napotki
Klasius

POJASNILA, NAPOTKI

SO KLASIUS je skladno s pristojnostmi in nalogami, ki mu jih določa Uredba o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja (Uradni list RS, št. 46/2006 in 8/17), v zvezi z uporabo KLASIUS-a podal ta pojasnila.

·  Pojasnilo v zvezi z uporabo klasifikacijskega sistema KLASIUS pri razvrščanju dodatnih kvalifikacij, temelječih na Zakonu o slovenskem ogrodju kvalifikacij

·  Pojasnilo v zvezi z uporabo klasifikacijskega sistema KLASIUS pri razvrščanju programov izpopolnjevanja oziroma usposabljanja na področju srednjega poklicnega izobraževanja in srednjega strokovnega izobraževanja.

·  Pojasnilo v zvezi z uporabo klasifikacijskega sistema KLASIUS pri razvrščanju študijskih programov za izpopolnjevanje na področju višjega strokovnega izobraževanja

·  Pojasnilo v zvezi z uporabo klasifikacijskega sistema KLASIUS pri razvrščanju programov, po katerih se ne pridobi stopnja oz. višja stopnja javno veljavne izobrazbe, so pa javno veljavni in jih sprejemajo pristojni strokovni odbori RS za izobraževanje.

·  Pojasnilo v zvezi z uporabo klasifikacije KLASIUS-P-16 pri razvrščanju aktivnosti in izidov izobraževanja in usposabljanja v podrobno področje 0917 Tradicionalna in dopolnilna medicina in terapija po tej klasifikaciji.

·  Pojasnilo v zvezi z uporabo dopolnilnih klasifikacijskih kategorij za razvrščanje interdisciplinarnih programov (tj. kategorij s kodno oznako tipa xx88) po klasifikaciji KLASIUS-P-16.