Skip Navigation LinksKLASIUS > Kontakt
Klasius

Kontakt

 

Če na spletni strani niste našli želenih informacij o KLASIUS-u, vas vabimo, da nam svoja vprašanja sporočite na e-naslov Statističnega urada RS: klasius-skp.surs(at)gov.si.

 

Veseli bomo tudi vašega mnenja, vaše pripombe ali vašega predloga!

 

Pomoč pri razvrščanju izobrazbe po KLASIUS-u

 

Če z uporabo e-iskalnika KLASIUS dosežene izobrazbe osebe niste mogli razvrstiti po KLASIUS-u ali če potrebujete pomoč, naslovite svoje vprašanje s kratkim opisom težave prav tako na e-naslov: klasius-skp.surs(at)gov.si.

 

V vprašanju oz. v kratkem opisu težave navedite:

 • na katero klasifikacijo se vprašanje nanaša (npr.: KLASIUS-SRV; KLASIUS-P, KLASIUS-P-16),
 • za kakšen namen potrebujete kode po KLASIUS-u (npr. za izpolnjevanje obrazca M ipd.),
 • ključne podatke o javno veljavni izobrazbi osebe, katere kode po KLASIUS-u vam ni uspelo določiti, in sicer:
  • ime izobraževalnega/študijskega programa;
  • naziv izobrazbe oz. strokovni ali znanstveni naslov in, tudi
  • letnico pridobitve te javno veljavne izobrazbe, če je le mogoče;
  • šolo oz. izobraževalni zavod;
  • vrsto in/ali stopnjo izobrazbe, če je ta navedena na listini, ipd.
 • ime in priimek osebe za stik (kontaktne osebe) in njeno telefonsko številko, da jo bo Statistični urad RS lahko poklical in pridobil dodatna pojasnila, če jih bo potreboval.

OPOZORILO

Zbirka podatkov o javno veljavnih programih, na kateri deluje e-iskalnik KLASIUS, je t. i. statistična zbirka podatkov. Na Statističnem uradu RS nismo pristojni za vodenje uradnih evidenc oz. registra javno veljavnih izobraževalnih in študijskih programov in/ali kvalifikacij.

Ta statistična zbirka in e-iskalnik KLASIUS sta le pripomočka za lažjo in enotnejšo statistično-analitično uporabo KLASIUS-a.

Uradne oz. administrativne evidence javno veljavnih programov in register kvalifikacij vodijo pristojne ustanove na podlagi področnih zakonov in izvedbenih predpisov. Izpisi iz teh evidenc oz. spletne aplikacije, ki podpirajo te evidence, so javno dostopni na spletnih straneh teh ustanov. Te so: