Skip Navigation LinksKLASIUS > Pravne podlage
Klasius

 

Pravne podlage

  • Zakon o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/1995 in 9/2001; PDF neuradno prečiščeno besedilo).

  • Uredba o spremembah Uredbe o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja (Uradni list RS št. 8/17).

  • Uredba o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja (Uradni list RS št. 46/06).  

  • Na podlagi prvega odstavka 27. člena Zakona o državni statistiki in drugega odstavka 5. člena Uredbe o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja (Uradni list RS, št. 46/06 in 8/17) je generalna direktorica Statističnega urada RS po predhodnem mnenju ministrstva, pristojnega za izobraževanje in ministrstva, pristojnega za nacionalne poklicne kvalifikacije določila METODOLOŠKA POJASNILA klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja z oznako MP-KLASIUS-2.1 (uporabljati so se začela 1. 1. 2018).

  • Na podlagi tretjega odstavka 6. člena Uredbe o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja  (Uradni list RS, št. 46/06 in 8/17) je generalna direktorica Statističnega urada RS izdala Sklep o imenovanju SKRBNIŠKEGA ODBORA Klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja. Skrbniški odbor je strokovno posvetovalno telo, ustanovljeno za metodološko usklajevanje in nadzorovanje uporabe Klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja.     

  • Na podlagi 7. člena Uredbe o uvedbi in uporabi KLASIUS-a je bil marca 2007 med Statističnim uradu RS (SURS), Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (MVZT), Ministrstvom za šolstvo in šport (MŠŠ) in Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve (MDDSZ) sprejet PDF DOGOVOR o sodelovanju pri uvajanju klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja v uporabo, s katerim so se podpisniki dogovorili za sodelovanje pri izvajanju akcijskega načrta za uvajanje KLASIUS-a v postopke akreditacije programov in v vodenje uradnih in drugih zbirk podatkov.

  • Na podlagi 5. člena Uredbe o uvedbi in uporabi KLASIUS-a je SURS na podlagi predhodnega mnenja/strinjanja MVZT, MŠŠ in MDDSZ v Uradnem listu RS(št. 89/2006) objavil METODOLOŠKA POJASNILA klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja z oznako MP-KLASIUS-1.0 (uporabljala so se do 31. 12. 2017).

  • PDF ODLOČBA Ustavnega sodišča za oceno ustavnosti, ki pravi, da Uredba o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja (Uradni list RS, št. 46/2006) ni v neskladju z Ustavo.