Najpogostejša imena po statističnih regijah

Moški Ženske
statistična regija ime število ime število
Prebivalstvo, Slovenija, 1. 1. 2018
Vir: SURS