Najpogostejša dvojna imena po spolu

Ali se vaše ime nahaja med 100 najbolj pogostimi dvojnimi imeni?

Moški Ženske
ime število ime število
1 Žan Luka 147 Ana Marija 1.122
2 Peter Pavel 41 Marija Magdalena 383
3 Franc Branko 34 Marija Ana 367
4 Žan Mark 29 Marija Majda 68
5 Branko Franc 28 Marija Terezija 66
6 Franc Jožef 28 Ivana Marija 63
7 Jan Luka 26 Marija Jožefa 61
8 Anton Zvonko 23 Nada Marija 58
9 Valentin Zdravko 22 Jožefa Marija 53
10 Alojz Slavko 20 Marija Mojca 53
Prebivalstvo, Slovenija, 1. 1. 2018
Vir: SURS