Najpogostejša imena po spolu

Ali se vaše ime nahaja med 200 najbolj pogostimi imeni?

Moški Ženske
ime število ime število
1 Franc 23.554 Marija 55.190
2 Janez 20.955 Ana 25.463
3 Ivan 17.406 Maja 13.445
4 Anton 17.228 Irena 12.099
5 Marko 17.149 Mojca 11.302
6 Andrej 16.745 Mateja 10.370
7 Jožef 15.198 Nina 10.257
8 Jože 14.063 Nataša 10.035
9 Luka 12.508 Andreja 9.350
10 Peter 12.220 Barbara 9.325
Prebivalstvo, Slovenija, 1. 1. 2018
Vir: SURS