Najpogostejša imena po spolu

Ali se vaše ime nahaja med 200 najbolj pogostimi imeni?

Moški Ženske
ime število ime število
1 Franc 23,554 Marija 55,190
2 Janez 20,955 Ana 25,463
3 Ivan 17,406 Maja 13,445
4 Anton 17,228 Irena 12,099
5 Marko 17,149 Mojca 11,302
6 Andrej 16,745 Mateja 10,370
7 Jožef 15,198 Nina 10,257
8 Jože 14,063 Nataša 10,035
9 Luka 12,508 Andreja 9,350
10 Peter 12,220 Barbara 9,325
Prebivalstvo, Slovenija, 1. 1. 2018
Vir: SURS