Najpogostejši priimki po statističnih regijah

V kateri regiji se vaš priimek pogosto pojavlja?

Statistična regija Priimek Število
Posavska 1 Novak 477
2 Kovačič 434
3 Božič 406
4 Zupančič 385
5 Zorko 370
6 Pirc 367
7 Mlakar 328
8 Kerin 324
9 Žibert 318
10 Kozole 305
11 Kodrič 294
12 Tomše 274
13 Mirt 261
14 Rožman 253
15 Bizjak 250
16 Tomažin 248
17 Gorenc 224
18 Prah 223
19 Molan 219
20 Hribar 212
21 Knez 208
22 Kuhar 206
23 Jazbec 202
24 Urek 202
25 Bogovič 198
26 Resnik 196
27 Ogorevc 195
28 Krošelj 193
29 Kos 191
30 Račič 191
31 Krajnc 189
32 Simončič 178
33 Hočevar 178
34 Stopar 178
35 Planinc 177
36 Kranjc 175
37 Vidmar 173
38 Požun 172
39 Levičar 168
40 Zakšek 168
41 Zupan 167
42 Ban 165
43 Urbanč 162
44 Gramc 160
45 Arh 159
46 Umek 159
47 Petan 159
48 Pavlovič 155
49 Kovač 153
50 Jordan 147
51 Preskar 146
52 Pečnik 145
53 Blatnik 142
54 Lekše 142
55 Radej 141
56 Kunej 141
57 Medvešek 139
58 Klenovšek 134
59 Sintič 134
60 Lisec 132
61 Kostevc 130
62 Kržan 130
63 Medved 129
64 Kostanjšek 129
65 Pavlič 128
66 Kolman 128
67 Brajdič 128
68 Žarn 125
69 Jankovič 124
70 Kozinc 122
71 Metelko 121
72 Hotko 120
73 Starc 119
74 Kožar 119
75 Omerzu 118
76 Abram 116
77 Baznik 115
78 Pacek 114
79 Vučajnk 113
80 Povše 112
81 Kralj 112
82 Kmetič 112
83 Špiler 112
84 Pavlin 111
85 Jurečič 110
86 Klemenčič 110
87 Božičnik 110
88 Deržič 108
89 Škoberne 107
90 Janc 107
91 Omerzel 107
92 Vintar 107
93 Župevc 107
94 Štefanič 107
95 Gerjevič 107
96 Lapuh 106
97 Žabkar 106
98 Imperl 106
99 Saramati 106
100 Zagorc 105
Prebivalstvo, Slovenija, 1. 1. 2018
Vir: SURS