Najpogostejši priimki po statističnih regijah

V kateri regiji se vaš priimek pogosto pojavlja?

Statistična regija Priimek Število
Goriška 1 Leban 943
2 Bizjak 865
3 Furlan 715
4 Vidmar 705
5 Kobal 623
6 Šuligoj 615
7 Kavčič 609
8 Rupnik 529
9 Uršič 520
10 Likar 519
11 Vodopivec 512
12 Božič 500
13 Humar 497
14 Rijavec 471
15 Koren 470
16 Rutar 459
17 Simčič 418
18 Bratina 414
19 Gregorič 408
20 Krapež 385
21 Hvala 371
22 Vončina 370
23 Pahor 366
24 Mavrič 358
25 Kenda 351
26 Velikonja 345
27 Podgornik 344
28 Kovačič 329
29 Ferjančič 328
30 Mozetič 327
31 Močnik 327
32 Marc 320
33 Saksida 318
34 Černe 314
35 Ipavec 308
36 Pavlin 306
37 Bajc 304
38 Kranjc 303
39 Pregelj 301
40 Čuk 297
41 Volk 294
42 Pavšič 293
43 Ušaj 291
44 Komel 290
45 Prinčič 285
46 Ličen 284
47 Tušar 283
48 Černigoj 278
49 Mrak 277
50 Birsa 249
51 Kravanja 249
52 Marušič 246
53 Lavrenčič 246
54 Pirih 246
55 Jug 246
56 Štrukelj 245
57 Nemec 244
58 Jereb 242
59 Kogoj 242
60 Šinigoj 242
61 Špacapan 235
62 Petrič 234
63 Mlakar 232
64 Lapajne 229
65 Kofol 229
66 Marinič 226
67 Trošt 225
68 Bevk 223
69 Rejc 219
70 Lapanja 216
71 Manfreda 216
72 Ivančič 214
73 Curk 214
74 Peršolja 214
75 Gabrijelčič 214
76 Čermelj 213
77 Mavri 213
78 Podobnik 212
79 Sedej 211
80 Zorn 204
81 Mikuž 203
82 Tratnik 203
83 Šavli 203
84 Petrovčič 200
85 Tomažič 199
86 Batič 198
87 Valentinčič 198
88 Gruden 197
89 Plesničar 197
90 Peternelj 196
91 Berginc 196
92 Kodelja 195
93 Makuc 193
94 Kragelj 192
95 Komac 192
96 Bremec 191
97 Blažič 190
98 Mihelj 189
99 Cigoj 188
100 Prezelj 188
Prebivalstvo, Slovenija, 1. 1. 2018
Vir: SURS