Najpogostejše kombinacije imena in priimka

Ali se kombinacija vašega imena in priimka nahaja med 200 najbolj pogostimi kombinacijami?

Moški Ženske
kombinacija število kombinacija število
1 Jožef Horvat 183 Marija Novak 330
2 Franc Novak 149 Marija Horvat 325
3 Janez Novak 140 Marija Krajnc 184
4 Franc Horvat 133 Marija Potočnik 173
5 Jože Novak 114 Ana Novak 169
6 Andrej Novak 112 Marija Zupančič 160
7 Anton Novak 111 Marija Kovačič 154
8 Ivan Novak 108 Marija Golob 124
9 Marko Novak 108 Marija Mlakar 124
10 Štefan Horvat 102 Marija Kos 123
Prebivalstvo, Slovenija, 1. 1. 2018
Vir: SURS