Najpogostejši priimki

Ali se vaš priimek nahaja med 200 najbolj pogostimi priimki?

Priimek Število
1 Novak 10,999
2 Horvat 9,496
3 Kovačič 5,544
4 Krajnc 5,476
5 Zupančič 4,999
6 Potočnik 4,689
7 Kovač 4,623
8 Mlakar 3,899
9 Kos 3,838
10 Vidmar 3,809
Prebivalstvo, Slovenija, 1. 1. 2018
Vir: SURS