Najpogostejši priimki

Ali se vaš priimek nahaja med 200 najbolj pogostimi priimki?

Priimek Število
1 Novak 10.999
2 Horvat 9.496
3 Kovačič 5.544
4 Krajnc 5.476
5 Zupančič 4.999
6 Potočnik 4.689
7 Kovač 4.623
8 Mlakar 3.899
9 Kos 3.838
10 Vidmar 3.809
Prebivalstvo, Slovenija, 1. 1. 2018
Vir: SURS