Prebivalci po dnevih rojstva

Dan v tednu Število Delež (%)
Ponedeljek 302.635 14,6
Torek 297.720 14,4
Sreda 300.922 14,6
Četrtek 302.887 14,7
Petek 305.071 14,8
Sobota 282.416 13,7
Nedelja 275.229 13,3
Skupaj 2.066.880 100,0
Prebivalstvo, Slovenija, 1. 1. 2018
Vir: SURS