Prebivalci po mesecih rojstva

Mesec Število Delež (%)
Januar 180.666 8,7
Februar 161.524 7,8
Marec 180.068 8,7
April 174.234 8,4
Maj 178.842 8,7
Junij 168.950 8,2
Julij 175.540 8,5
Avgust 173.225 8,4
September 175.320 8,5
Oktober 174.173 8,4
November 160.895 7,8
December 163.443 7,9
Skupaj 2.066.880 100,0
Prebivalstvo, Slovenija, 1. 1. 2018
Vir: SURS