Kazalo spletne strani Zacetna stran Kontakt English version  Kmetijstvo in ribištvo
  Gozdarstvo in lov
  Energetika
  Ozemlje in podnebje
  Okolje
Demografsko socialno področje
 Ekonomsko področje
 Okolje in naravni viri
 Splošno
  RAVNOVESJE IN SKROMNOST
 
Če želimo ohranjati dolgoročno ravnovesje, je treba že danes doseči ravnovesje med potrebami človeštva in zmogljivostjo narave. Pri tem sta pomembni komponenti skromnost in zavedanje o omejenosti razpoložljivih virov, kot so voda, hrana, energija. Vlaganje v raziskave in razvoj ter spodbujanje inovativnosti lahko prispevata k takemu tehnološkemu razvoju,
ki bo omogočal manjšo porabo naravnih virov. Ne smemo pa pozabiti tudi na enakost med spoloma ter pravično porazdelitev dobrin.Kazalniki v Sloveniji

Kazalniki trajnostnega razvoja za Slovenijo
Kazalniki trajnostnega razvoja za Slovenijo – druga, posodobljena izdaja

Kazalniki trajnostnega razvoja za Slovenijo

Kazalniki v tujini

Eurostat
Tuje države in mednarodne organizacije

Dokumenti s podrocja trajnostnega razvoja

Strategije in politike
Publikacije
 
 

 SI-STAT podatkovni portal
 Statistični letopis

Zadnje številke Statističnih informacij
Za izbrano področje trenutno ni številk.
 

Objave podatkov, napovedane za 2.3.2015

Ni napovedanih objav...
» Objave v tem tednu
» Objave v tem mesecu
» Koledar objav
 
 

V Vodiču po statistiki trenutno ni pojmov iz izbranega področja.
 

O avtorjih
O piškotkih
© Statistični urad Republike Slovenije.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.