Kazalo spletne strani Zacetna stran Kontakt English version  Nacionalni računi
  Cene
  Poslovni subjekti
  Rudarstvo in predelovalne dejavnosti
  Gradbeništvo
  Trgovina in druge storitvene dejavnosti
  Turizem
  Transport
  Informacijska družba
  Raziskovanje in razvoj,
znanost in tehnologija
  Zunanja trgovina
  Obrt
  Poslovne tendence
  Ekonomska Globalizacija
Demografsko socialno področje
 Ekonomsko področje
 Okolje in naravni viri
 Splošno
Nacionalni računi

Viri in metode ocenjevanja bruto nacionalnega dohodka

V priloženem dokumentu je objavljen opis virov in metod ocenjevanja bruto nacionalnega dohodka. Opis je pripravljen v skladu z določili Uredbe Sveta št. 1287/2003, ki od držav članic zahteva, da Komisiji (Eurostatu) predložijo opis metod in podatkovnih virov, ki jih uporabljajo za ocenjevanje bruto nacionalnega dohodka in njegovih kategorij v skladu z Evropskim sistemom računov 1995.

PDF Viri in metode ocenjevanja BND (3,48 MB)

 
 Bruto domači proizvod
stopnja rasti, III. čet.: 3,2 %
na preb., 2013: 17.550 EUR
 
 Primanjkljaj in dolg države
primanjkljaj: -14,6 % BDP
dolg: 70,4 % BDP
 
Tematska kartografija
Evropski sistem računov ESR 2010
Bruto nacionalni dohodek
Stalne cene
Poročilo o primanjkljaju in dolgu države
Regionalni računi RS
Metodološka pojasnila
Seznam vprašalnikov
Komisija SKIS
 
 
  SI-STAT podatkovni portal
  Bruto domači proizvod, letni podatki
  Bruto domači proizvod po četrtletjih
  Input-output tabele, tabele ponudbe in porabe
Sektorski računi
Računi države ter Poročilo o primanjkljaju in dolgu
  Regionalni bruto domači proizvod
  Ekonomski računi za turizem
Poročilo o DDV

Statistični letopis

 
Zadnje številke Statističnih informacij:
 

Jutrišnje napovedane objave podatkov (30.1.2015)

Ni napovedanih objav...
» Objave v tem tednu
» Objave v tem mesecu
» Koledar objav
 
 
Najbolj iskani pojmi v Vodiču po statistiki:
 

O avtorjih
O piškotkih
© Statistični urad Republike Slovenije.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.