2.065.890
PREBIVALSTVO

Prebivalci Slovenije

Število prebivalcev Slovenije.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SI-STAT Več s področja Prebivalstvo
1.723,13 €
BRUTO PLAČA

Povprečna mesečna bruto plača

Povprečna mesečna plača je povprečni znesek, ki ga kot plačilo za mesec dela prejmejo osebe, zaposlene pri pravni osebi.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SI-STAT Več s področja Plače in stroški dela
6,3 %
BREZPOSELNOST

Stopnja anketne brezposelnosti

Stopnja (anketne) brezposelnosti (ali brezposelnosti po Anketi o delovni sili) je odstotni delež brezposelnih oseb med aktivnim prebivalstvom.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SI-STAT Več s področja Delo in brezposelnost
4,5 %
RAST BDP

Rast obsega BDP (glede na isto četrtletje prejšnjega leta)

Realna rast BDP kaže odstotno spremembo BDP v stalnih cenah v četrtletju v primerjavi z istim četrtletjem prejšnjega leta.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SI-STAT Več s področja BDP in nacionalni računi
1,5 %
INFLACIJA

Inflacija – letna stopnja rasti cen

Inflacija označuje rast ravni cen na splošno, stopnja rasti inflacije pa prikazuje spremembo ravni cen. V Sloveniji se za merilo inflacije uporablja indeks cen življenjskih potrebščin, s katerim merimo spremembe drobnoprodajnih cen izdelkov in storitev glede na sestavo izdatkov, ki jih domače prebivalstvo namenja za nakupe predmetov končne porabe doma in v tujini.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SI-STAT Več s področja Cene in inflacija

Prebivalci Slovenije

Število prebivalcev Slovenije.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SI-STAT Več s področja Prebivalstvo

Povprečna mesečna bruto plača

Povprečna mesečna plača je povprečni znesek, ki ga kot plačilo za mesec dela prejmejo osebe, zaposlene pri pravni osebi.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SI-STAT Več s področja Plače in stroški dela

Stopnja anketne brezposelnosti

Stopnja (anketne) brezposelnosti (ali brezposelnosti po Anketi o delovni sili) je odstotni delež brezposelnih oseb med aktivnim prebivalstvom.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SI-STAT Več s področja Delo in brezposelnost

Rast obsega BDP (glede na isto četrtletje prejšnjega leta)

Realna rast BDP kaže odstotno spremembo BDP v stalnih cenah v četrtletju v primerjavi z istim četrtletjem prejšnjega leta.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SI-STAT Več s področja BDP in nacionalni računi

Inflacija – letna stopnja rasti cen

Inflacija označuje rast ravni cen na splošno, stopnja rasti inflacije pa prikazuje spremembo ravni cen. V Sloveniji se za merilo inflacije uporablja indeks cen življenjskih potrebščin, s katerim merimo spremembe drobnoprodajnih cen izdelkov in storitev glede na sestavo izdatkov, ki jih domače prebivalstvo namenja za nakupe predmetov končne porabe doma in v tujini.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SI-STAT Več s področja Cene in inflacija
ZADNJE OBJAVE
21. februar 2018
Cene industrijskih proizvodov pri proizvajalcih januarja 2018 na mesečni in letni ravni višje
Cene industrijskih proizvodov so se v januarju 2018 v primerjavi z decembrom 2017 zvišale za 0,6 %, v primerjavi z januarjem 2017 pa za 2,2 %.
21. februar 2018
Novo v podatkovni bazi SI-STAT: Delovno aktivno prebivalstvo, december 2017
Podrobnejše podatke o delovno aktivnem prebivalstvu v Sloveniji za december 2017 objavljamo v podatkovni bazi SI-STAT.
20. februar 2018
Mnenje potrošnikov v februarju 2018 bolj pesimistično
Vrednost kazalnika zaupanja potrošnikov je bila v februarju 2018 za 2 odstotni točki nižja kot v januarju 2018 in za 8 odstotnih točk višja kot v februarju 2017. Kljub znižanju je še vedno visoka, saj je od dolgoletnega povprečja višja za 20 odsotnih točk.
20. februar 2018
Vrednost odkupa kmetijskih pridelkov v decembru 2017 za več kot 12 % višja kot v decembru 2016
V decembru 2017 odkupljeni kmetijski pridelki so bili vredni 49,0 milijona EUR, to je za več kot 1 % več od vrednosti odkupa v novembru 2017 in za več kot 12 % več od vrednosti odkupa v decembru 2016.
20. februar 2018
V januarju 2018 izdanih več gradbenih dovoljenj za stavbe kot v januarju 2017
V januarju 2018 je bilo izdanih 1 % več gradbenih dovoljenj za stavbe, v njih načrtovanih stanovanj pa je bilo 22 % več kot v januarju 2017
20. februar 2018
Vrednost odkupa okroglega lesa v letu 2017 za 12 % nižja kot v letu 2016
Vrednost odkupa okroglega lesa iz zasebnih gozdov v letu 2017 je znašala 57,6 milijona EUR, to je za okoli 12 % manj kot v letu 2016.
19. februar 2018
Kako je bilo v 2016 z industrijsko proizvodnjo? Kaj se je v tem letu dogajalo v gradbeništvu?
Vrednost industrijske proizvodnje narašča, konkurenčni položaj podjetij je boljši, tudi število izdanih dovoljenj za gradnjo stanovanj in število dokončanih zgradb se povečujeta.
19. februar 2018
Cene storitev pri proizvajalcih v 4. četrtletju 2017 na četrtletni ravni višje za 0,1 %, na letni za 1,6 %
Cene storitev pri proizvajalcih so bile v 4. četrtletju 2017 v povprečju za 0,1 % višje kot v 3. četrtletju 2017. V celem letu 2017 pa so bile v povprečju za 1,6 % višje kot v letu 2016.
16. februar 2018
Število delovno aktivnih oseb se je v decembru 2017 glede na pretekli mesec znižalo za 0,6 %
Število delovno aktivnih oseb se je v decembru 2017 glede na november 2017 znižalo za 0,6 % na približno 856.200. V poklicni skupini strokovnjaki/strokovnjakinje za vzgojo in izobraževanje jih je bilo konec leta 2017 za 16,2 % več kot pred desetimi leti.
15. februar 2018
Vrednost opravljenih gradbenih del za 2,4 % nižja kot v novembru 2017 in za 21,2 % višja kot v decembru 2016
Vrednost v decembru 2017 opravljenih gradbenih del je bila nižja od vrednosti del, opravljenih v prejšnjem mesecu, in višja od vrednosti del, opravljenih v decembru 2016.
15. februar 2018
V zračnem prevozu v decembru 2017 za 5 % več potnikov kot v decembru 2016
Prek ljubljanskega letališča je v decembru 2017 potovalo 109.400 potnikov, 14.000 več kot v decembru 2016. V 2017 je bilo v Sloveniji prvič registriranih 101.300 osebnih avtomobilov ali za 13 % več kot v 2016. V koprskem pristanišču je bilo v 2017 pretovorjenega za 4 % več blaga kot v 2016.
15. februar 2018
Povprečna plača za december 2017 za 1,9 % nižja od plače za november 2017
Povprečna bruto plača za december 2017 je znašala 1.723,13 EUR; od plače za november 2017 je bila nominalno in realno nižja za 1,9 %. Povprečna mesečna bruto plača za 2017 je bila višja od plače za 2016, in sicer nominalno za 2,7 %, realno pa za 1,3 %.
Naša spletna stran uporablja piškotke za potrebe analize obiska. Z nadaljnim brskanjem po spletišču soglašate z uporabo piškotkov.   Podrobnosti