2.064.836
PREBIVALSTVO

Prebivalci Slovenije

Število prebivalcev Slovenije.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SI-STAT Več s področja Prebivalstvo
1.613,62 €
BRUTO PLAČA

Povprečna mesečna bruto plača

Povprečna mesečna plača je povprečni znesek, ki ga kot plačilo za mesec dela prejmejo osebe, zaposlene pri pravni osebi.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SI-STAT Več s področja Plače in stroški dela
6,4 %
BREZPOSELNOST

Stopnja anketne brezposelnosti

Stopnja (anketne) brezposelnosti (ali brezposelnosti po Anketi o delovni sili) je odstotni delež brezposelnih oseb med aktivnim prebivalstvom.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SI-STAT Več s področja Delo in brezposelnost
4,4 %
RAST BDP

Rast obsega BDP (glede na isto četrtletje prejšnjega leta)

Realna rast BDP kaže odstotno spremembo BDP v stalnih cenah v četrtletju v primerjavi z istim četrtletjem prejšnjega leta.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SI-STAT Več s področja BDP in nacionalni računi
1,4 %
INFLACIJA

Inflacija – letna stopnja rasti cen

Inflacija označuje rast ravni cen na splošno, stopnja rasti inflacije pa prikazuje spremembo ravni cen. V Sloveniji se za merilo inflacije uporablja indeks cen življenjskih potrebščin, s katerim merimo spremembe drobnoprodajnih cen izdelkov in storitev glede na sestavo izdatkov, ki jih domače prebivalstvo namenja za nakupe predmetov končne porabe doma in v tujini.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SI-STAT Več s področja Cene in inflacija

Prebivalci Slovenije

Število prebivalcev Slovenije.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SI-STAT Več s področja Prebivalstvo

Povprečna mesečna bruto plača

Povprečna mesečna plača je povprečni znesek, ki ga kot plačilo za mesec dela prejmejo osebe, zaposlene pri pravni osebi.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SI-STAT Več s področja Plače in stroški dela

Stopnja anketne brezposelnosti

Stopnja (anketne) brezposelnosti (ali brezposelnosti po Anketi o delovni sili) je odstotni delež brezposelnih oseb med aktivnim prebivalstvom.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SI-STAT Več s področja Delo in brezposelnost

Rast obsega BDP (glede na isto četrtletje prejšnjega leta)

Realna rast BDP kaže odstotno spremembo BDP v stalnih cenah v četrtletju v primerjavi z istim četrtletjem prejšnjega leta.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SI-STAT Več s področja BDP in nacionalni računi

Inflacija – letna stopnja rasti cen

Inflacija označuje rast ravni cen na splošno, stopnja rasti inflacije pa prikazuje spremembo ravni cen. V Sloveniji se za merilo inflacije uporablja indeks cen življenjskih potrebščin, s katerim merimo spremembe drobnoprodajnih cen izdelkov in storitev glede na sestavo izdatkov, ki jih domače prebivalstvo namenja za nakupe predmetov končne porabe doma in v tujini.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SI-STAT Več s področja Cene in inflacija
ZADNJE OBJAVE
19. oktober 2017
Skoraj 99,1 % vode za javni vodovod se načrpa iz podzemnih virov.
V 2016 je bilo za javni vodovod načrpane za 1,6 % manj vode kot v 2015. Skoraj vsa (99,1 %) je bila načrpana iz podzemnih virov. Gospodinjstva so jo porabila približno enako količino kot v letu 2015, proizvodne in storitvene dejavnosti pa so je porabile za 0,8 % več kot v letu 2015.
19. oktober 2017
20. oktober – evropski dan statistike, ko še posebej poudarjamo, da boljši podatki lahko pomenijo boljše življenje
Ena od pomembnejših nalog uradne statistike je ne samo to, da uporabnikom zagotavlja podatke, ki jih potrebujejo, ampak tudi, da podatke spreminja v informacije, ki ustvarjajo znanje in vedenje.
19. oktober 2017
Novo na portalu SI-STAT: Zaposlene osebe po višini bruto in neto plače, 2015
Podrobne končne podatke o zaposlenih osebah po višini bruto in neto plače za Slovenijo v letu 2015 objavljamo na podatkovnem portalu SI-STAT.
19. oktober 2017
Primanjkljaj države v letu 2016 enak kot konec septembra (1,9 % BDP)
Podatki o primanjkljaju in dolgu sektorja država se po drugi oceni niso spremenili. Primanjkljaj države je v 2016 tako znašal 754 milijonov evrov ali 1,9 % BDP, dolg države pa 31.730 milijonov evrov ali 78,5 % BDP.
19. oktober 2017
Skupna proizvodnja okoljevarstvenih storitev v 2015 za 4,2 % nižja kot v 2014
Skupna proizvodnja okoljevarstvenih storitev je bila v letu 2015 za 4,2 % nižja  kot v letu 2014, skupni izdatki za varstvo okolja pa so bili za 6,2 % višji.
18. oktober 2017
Novo na portalu SI-STAT: Izdatki in viri financiranja programov socialne zaščite, 2015
Na podatkovnem portalu SI-STAT objavljamo zdaj še končne in podrobnejše podatke o izdatkih za programe socialne zaščite v Sloveniji in o virih financiranja teh programov za leto 2015.
18. oktober 2017
Moje poti – brezplačna mobilna aplikacija za preprosto in hitro pregledovanje opravljenih poti
Vas zanima, koliko poti na dan opravite, kolikšno razdaljo pri tem premagate in koliko časa trajajo? Sodelujte s Statističnim uradom in preizkusite brezplačno mobilno aplikacijo Moje poti, pa boste mimogrede spoznali vso statistiko svojih poti. Vse vaše poti bodo pred vami kot na dlani.
18. oktober 2017
V 2016 je bilo po železnici prepeljanih več kot 14 mio. potnikov in opravljenih 680 mio. potniških kilometrov
V letu 2016 je bilo po železnici prepeljanih več kot 14 mio. potnikov in opravljenih 680 mio. potniških kilometrov.
17. oktober 2017
Število delovno aktivnih oseb se je v avgustu 2017 glede na julij 2017 povečalo za 0,1 % (na nekaj več kot 847.900)
Število delovno aktivnih oseb se je v avgustu 2017 glede na julij 2017 povečalo za 0,1 % (na nekaj več kot 847.900). Povečalo se je število zaposlenih in samozaposlenih oseb (prvih za 0,1 %, drugih za 0,3 %). V avgustu 2017 je bilo največ delovno aktivnih v predelovalnih dejavnostih.
17. oktober 2017
Novo na portalu SI-STAT: Podatki o udeležencih predšolskega in osnovnošolskega izobraževanja v 2016/17
Časovno vrsto podatkov o udeležencih predšolske vzgoje in osnovnošolskega izobraževanja smo dopolnili s podatki za šolsko leto 2016/17 (oziroma 2015/16).
17. oktober 2017
Indeksi industrijske proizvodnje, podrobni podatki, Slovenija, avgust 2017
16. oktober 2017
Povprečna bruto plača za avgust 2017 za 1,3 % višja od plače za julij 2017
Povprečna bruto plača za avgust 2017 je znašala 1.613,62 EUR; v primerjavi s plačo za julij 2017 se je zvišala, nominalno za 1,3 %, realno pa za 1,2 %.
Naša spletna stran uporablja piškotke za potrebe analize obiska. Z nadaljnim brskanjem po spletišču soglašate z uporabo piškotkov.   Podrobnosti