2.066.161
PREBIVALSTVO

Prebivalci Slovenije

Število prebivalcev Slovenije.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SI-STAT Več s področja Prebivalstvo
1.604,38 €
BRUTO PLAČA

Povprečna mesečna bruto plača

Povprečna mesečna plača je povprečni znesek, ki ga kot plačilo za mesec dela prejmejo osebe, zaposlene pri pravni osebi.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SI-STAT Več s področja Plače in stroški dela
6,3 %
BREZPOSELNOST

Stopnja anketne brezposelnosti

Stopnja (anketne) brezposelnosti (ali brezposelnosti po Anketi o delovni sili) je odstotni delež brezposelnih oseb med aktivnim prebivalstvom.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SI-STAT Več s področja Delo in brezposelnost
4,5 %
RAST BDP

Rast obsega BDP (glede na isto četrtletje prejšnjega leta)

Realna rast BDP kaže odstotno spremembo BDP v stalnih cenah v četrtletju v primerjavi z istim četrtletjem prejšnjega leta.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SI-STAT Več s področja BDP in nacionalni računi
1,2 %
INFLACIJA

Inflacija – letna stopnja rasti cen

Inflacija označuje rast ravni cen na splošno, stopnja rasti inflacije pa prikazuje spremembo ravni cen. V Sloveniji se za merilo inflacije uporablja indeks cen življenjskih potrebščin, s katerim merimo spremembe drobnoprodajnih cen izdelkov in storitev glede na sestavo izdatkov, ki jih domače prebivalstvo namenja za nakupe predmetov končne porabe doma in v tujini.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SI-STAT Več s področja Cene in inflacija

Prebivalci Slovenije

Število prebivalcev Slovenije.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SI-STAT Več s področja Prebivalstvo

Povprečna mesečna bruto plača

Povprečna mesečna plača je povprečni znesek, ki ga kot plačilo za mesec dela prejmejo osebe, zaposlene pri pravni osebi.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SI-STAT Več s področja Plače in stroški dela

Stopnja anketne brezposelnosti

Stopnja (anketne) brezposelnosti (ali brezposelnosti po Anketi o delovni sili) je odstotni delež brezposelnih oseb med aktivnim prebivalstvom.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SI-STAT Več s področja Delo in brezposelnost

Rast obsega BDP (glede na isto četrtletje prejšnjega leta)

Realna rast BDP kaže odstotno spremembo BDP v stalnih cenah v četrtletju v primerjavi z istim četrtletjem prejšnjega leta.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SI-STAT Več s področja BDP in nacionalni računi

Inflacija – letna stopnja rasti cen

Inflacija označuje rast ravni cen na splošno, stopnja rasti inflacije pa prikazuje spremembo ravni cen. V Sloveniji se za merilo inflacije uporablja indeks cen življenjskih potrebščin, s katerim merimo spremembe drobnoprodajnih cen izdelkov in storitev glede na sestavo izdatkov, ki jih domače prebivalstvo namenja za nakupe predmetov končne porabe doma in v tujini.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SI-STAT Več s področja Cene in inflacija
ZADNJE OBJAVE
11. december 2017
Od oseb, ki so se v 2008 in 2009 prvič priselile v Slovenijo, jih pri nas živi še 62 %
Od 54.000 oseb, prvič priseljenih v Slovenijo v letih 2008 in 2009, jih še živi v Sloveniji 33.400. V povprečju so nekoliko mlajši od celotnega prebivalstva, manj izobraženi in v večji meri zaposleni.
8. december 2017
Izvoz in uvoz v oktobru 2017 višja kot v oktobru 2016
Izvoz in uvoz sta bila v obdobju od januarja do oktobra 2017 višja kot v istem obdobju 2016, izvoz za 13,2 %, uvoz pa za 14,3 %.
8. december 2017
Novo v SI-STAT: Izvoz in uvoz blaga, podrobni podatki, september 2017
Podrobne podatke o izvozu in uvozu blaga za obdobje od januarja do septembra 2017 objavljamo na podatkovnem portalu SI-STAT.
8. december 2017
Vrednost industrijske proizvodnje v oktobru 2017 za 10,8 % višja kot v oktobru 2016
Industrijska aktivnost in prihodek od prodaje sta bila v oktobru 2017 višja kot v septembru 2017, vrednost zalog pa nižja.
7. december 2017
Novo na portalu SI-STAT: Indeksi cen življenjskih potrebščin in povprečne drobnoprodajne cene, november 2017
Podrobne podatke o indeksih cen življenjskih potrebščin in o povprečnih drobnoprodajnih cenah objavljamo v podatkovni bazi SI-STAT.
7. december 2017
Stroški dela za dejansko opravljeno delovno uro v 3. četrtletju 2017 za 6,9 % višji kot pred enim letom
Stroški dela za dejansko opravljeno delovno uro so bili v Sloveniji v tretjem četrtletju 2017 za 6,9 % višji kot v tretjem četrtletju 2016.
6. december 2017
Realni faktorski dohodek na zaposlenega v kmetijstvu bo v 2017 predvidoma za 15 % nižji, kot je bil v 2016
Vrednost rastlinske proizvodnje je bila bistveno nižja kot leto prej (pridelek je bil namreč za petino nižji), vrednost živinoreje pa je bila višja (zaradi večje prireje in višjih cen). Stroški pridelave so ostali na ravni predhodnega leta.
6. december 2017
Slovenija je v 2016 reciklirala skoraj 58 % v tem letu nastalih komunalnih odpadkov
Objavo Odpadki, Slovenija, 2016 dopolnjujemo z vrednostmi nekaterih kazalnikov povezanih z nastajanjem in ravnanjem z odpadki, za obdobje od 2010 do 2016, pripravljenimi po vzoru Eurostatove metodologije.
5. december 2017
Povprečna plača zaposlenih pri registriranih fizičnih osebah za 0,2 % višja od plače za 2. četrtletje 2017
Povprečna mesečna plača oseb, zaposlenih pri registriranih fizičnih osebah, za 3. četrtletje 2017 je v bruto znesku znašala 933,83 EUR, v neto znesku pa 656,20 EUR; od plače za 2. četrtletje 2017 je bila višja, nominalno za 0,2 %, realno pa za 0,6 %.
5. december 2017
V tretjem četrtletju 2017 nižje cene zemeljskega plina in višje cene električne energije
Gospodinjstva so v tretjem četrtletju 2017 za 1 kWh električne energije plačala 0,16 EUR, za 1 kWh zemeljskega plina pa 0,05 EUR.
5. december 2017
V 3. četrtletju 2017 opravljenih več delovnih ur kot v 3. četrtletju 2016
V 3. četrtletju 2017 je bilo opravljenih za 1,5 % več delovnih ur kot v 3. četrtletju 2016, čeprav je zaposlena oseba opravila v tem obdobju v povprečju manj delovnih ur kot v istem obdobju prejšnjega leta. Povprečno največ delovnih ur so opravile osebe, zaposlene v dejavnosti gradbeništvo.
1. december 2017
V 2016 so tuja podjetja pod nadzorom držav EU izvozile 81 % blaga v države EU; ostala tuja podjetja 58 %
Mednarodna menjava blaga in storitev je bila tudi v 2016 najpomembnejša oblika slovenskega čezmejnega ekonomskega povezovanja. Neposredne naložbe iz tujine in v tujino so se povečale. Pomen tujih podjetij v Sloveniji se je znova povečal (glede na leto 2015 in tudi glede na domača podjetja).
Naša spletna stran uporablja piškotke za potrebe analize obiska. Z nadaljnim brskanjem po spletišču soglašate z uporabo piškotkov.   Podrobnosti