2.066.880
PREBIVALSTVO

Prebivalci Slovenije

Število prebivalcev Slovenije.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SI-STAT Več s področja Prebivalstvo
1.670,69 €
BRUTO PLAČA

Povprečna mesečna bruto plača

Povprečna mesečna plača je povprečni znesek, ki ga kot plačilo za mesec dela prejmejo osebe, zaposlene pri pravni osebi.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SI-STAT Več s področja Plače in stroški dela
5,8 %
BREZPOSELNOST

Stopnja anketne brezposelnosti

Stopnja (anketne) brezposelnosti (ali brezposelnosti po Anketi o delovni sili) je odstotni delež brezposelnih oseb med aktivnim prebivalstvom.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SI-STAT Več s področja Delo in brezposelnost
6,0 %
RAST BDP

Rast obsega BDP (glede na isto četrtletje prejšnjega leta)

Realna rast BDP kaže odstotno spremembo BDP v stalnih cenah v četrtletju v primerjavi z istim četrtletjem prejšnjega leta.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SI-STAT Več s področja BDP in nacionalni računi
1,5 %
INFLACIJA

Inflacija – letna stopnja rasti cen

Inflacija označuje rast ravni cen na splošno, stopnja rasti inflacije pa prikazuje spremembo ravni cen. V Sloveniji se za merilo inflacije uporablja indeks cen življenjskih potrebščin, s katerim merimo spremembe drobnoprodajnih cen izdelkov in storitev glede na sestavo izdatkov, ki jih domače prebivalstvo namenja za nakupe predmetov končne porabe doma in v tujini.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SI-STAT Več s področja Cene in inflacija

Prebivalci Slovenije

Število prebivalcev Slovenije.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SI-STAT Več s področja Prebivalstvo

Povprečna mesečna bruto plača

Povprečna mesečna plača je povprečni znesek, ki ga kot plačilo za mesec dela prejmejo osebe, zaposlene pri pravni osebi.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SI-STAT Več s področja Plače in stroški dela

Stopnja anketne brezposelnosti

Stopnja (anketne) brezposelnosti (ali brezposelnosti po Anketi o delovni sili) je odstotni delež brezposelnih oseb med aktivnim prebivalstvom.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SI-STAT Več s področja Delo in brezposelnost

Rast obsega BDP (glede na isto četrtletje prejšnjega leta)

Realna rast BDP kaže odstotno spremembo BDP v stalnih cenah v četrtletju v primerjavi z istim četrtletjem prejšnjega leta.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SI-STAT Več s področja BDP in nacionalni računi

Inflacija – letna stopnja rasti cen

Inflacija označuje rast ravni cen na splošno, stopnja rasti inflacije pa prikazuje spremembo ravni cen. V Sloveniji se za merilo inflacije uporablja indeks cen življenjskih potrebščin, s katerim merimo spremembe drobnoprodajnih cen izdelkov in storitev glede na sestavo izdatkov, ki jih domače prebivalstvo namenja za nakupe predmetov končne porabe doma in v tujini.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SI-STAT Več s področja Cene in inflacija
ZADNJE OBJAVE
25. maj 2018
Novo v podatkovni bazi SI-STAT: Povprečne mesečne plače v Sloveniji za marec 2018
V podatkovni bazi SI-STAT so na voljo končni in podrobneje razčlenjeni podatki o povprečni mesečni plači v Sloveniji za marec 2018.
25. maj 2018
Gospodarsko razpoloženje v maju 2018 slabše kot v prejšnjem mesecu
Vrednost kazalnika gospodarske klime je bila v maju 2018 za 1,0 odstotne točke nižja kot v prejšnjem mesecu, vendar je bila še vedno visoka, saj je bila za 13,4 odstotne točke višja od dolgoletnega povprečja in za 2,5 odstotne točke višja od vrednosti v lanskem maju.
25. maj 2018
Aprila je bila poraba električne energije za 3 % večja v primerjavi z enakim obdobjem leta 2017
Proizvodnja električne energije se je v aprilu 2018 v primerjavi s prejšnjim mesecem zmanjšala za 28 %, prav tako se je zmanjšala oskrba z energenti.
25. maj 2018
Zaupanje v maju 2018 v trgovini na drobno nižje
Vrednost kazalnika zaupanja je bila v maju 2018 v trgovini na drobno nižja, v gradbeništvu pa višja kot v aprilu 2018. V storitvenih in predelovalnih dejavnostih se glede na prejšnji mesec ni spremenila.
25. maj 2018
Prihodek od prodaje storitev v prvem četrtletju 2018 višji kot v istem obdobju lani
Prihodek od prodaje storitev je bil v marcu 2018 višji na mesečni in na letni ravni (na mesečni za 1,5 %, na letni pa za 7,1 %).
24. maj 2018
Davčna obremenitev stroškov dela v Sloveniji v 2017 40,0-odstotna
Davčna obremenitev stroškov dela je bila v letu 2017 v Sloveniji 40,0-odstotna, kar je za 1,4 odstotne točke višje kot v letu 2016.
23. maj 2018
Mnenje potrošnikov v maju 2018 nekoliko manj optimistično kot v prejšnjem mesecu
Razpoloženje potrošnikov se je v maju 2018 glede na prejšnji mesec sicer nekoliko poslabšalo (za 1 odstotno točko), vendar je še vedno dobro, saj je vrednost kazalnika zaupanja potrošnikov za 20 odstotnih točk višja od dolgoletnega povprečja in hkrati za 5 odstotnih točk višja kot v maju 2017.
23. maj 2018
Podjetja, ki trgujejo v obeh smereh, so v letu 2016 ustvarila večino celotnega izvoza in uvoza Slovenije
Podjetja, ki pri blagovni menjavi Slovenije s tujino trgujejo v obeh smereh, kot izvozniki in kot uvozniki, so v letu 2016 ustvarila 94,5 % izvoza in 92,6 % uvoza Slovenije.
23. maj 2018
V Sloveniji konec leta 2017 okoli 1.118.000 registriranih osebnih avtomobilov
V Sloveniji je bilo konec leta 2017 okoli 1.525.000 registriranih cestnih vozil, od tega 1.477.000 motornih in 47.000 priklopnih vozil.
21. maj 2018
Novo v podatkovni bazi SI-STAT: Delovno aktivno prebivalstvo, marec 2018
Podrobnejše podatke o delovno aktivnem prebivalstvu v Sloveniji za marec 2018 objavljamo v podatkovni bazi SI-STAT.
21. maj 2018
Cene proizvodov v aprilu 2018 na mesečni ravni nespremenjene, glede na april 2017 pa so se za 2,0 % zvišale
Cene proizvodov se aprila 2018 na mesečni ravni v povprečju niso spremenile, glede na april 2017 pa so se za 2,0 % zvišale.
18. maj 2018
Tudi leto 2017 rekordno za slovenski turizem: 12,6 milijona prenočitev turistov ali 13 % več kot v letu 2016
V Sloveniji smo v 2017 zabeležili več kot 4,9 milijona prihodov turistov in skoraj 12,6 milijona njihovih prenočitev. Tuji turisti so ustvarili skoraj 8,6 milijona prenočitev ali za 17 % več kot v 2016, domači turisti pa 4,0 milijona prenočitev ali za 5 % več kot v 2016.
Naša spletna stran uporablja piškotke za potrebe analize obiska. Z nadaljnim brskanjem po spletišču soglašate z uporabo piškotkov.   Podrobnosti