Skip Navigation Links
 

Vabimo vas, da se udeležite 23. statističnega dne z naslovom

STATISTIKA, PARTNER PODJETJEM


Posvetovanje je bilo 19. NOVEMBRA 2013 na BRDU PRI KRANJU.


Povezava na video konference.

Na konferenco se lahko prijavite do 30. oktobra 2013 na strani prijava udeležencev. Udeležba na konferenci je brezplačna. Podroben program je na strani program konference.


Vabilo (v PDF obliki za tisk )
Podjetja prihajajo pri svojem delovanju v stik s številnimi deležniki, in med temi je tudi uradna statistika. Odnos med podjetji in uradno statistiko je dvosmeren: podjetja so dajalci podatkov, tisti, ki uradni statistiki omogočajo pripravo in objavljanje statističnih podatkov, obenem pa so tudi uporabniki teh statističnih podatkov. Uradna statistika si v svojih odnosih s podjetji prizadeva, da bi jim v čim večji meri zagotavljala take statistične podatke in povratne informacije, ki jih ta pri svojem delu potrebujejo, stalno pa išče tudi nove načine, da bi jih z zahtevami po podatkih čim manj obremenjevala, ob tem pa še vedno v celoti izpolnila zahteve, ki jih pred njo postavlja družba.

Takšna prizadevanja so še posebej pomembna v težkih razmerah, v kakršnih deluje slovensko gospodarstvo zadnjih pet let. Na letošnji, že 23. statistični konferenci bo priložnost za razpravo o odnosu med podjetji in uradno statistiko, za iskanje odgovora na vprašanje, kaj uradna statistika še lahko naredi za podjetja, o pomembnosti podatkov, ki jih podjetja sporočajo, ter za iskanje sinergij –medsebojnega dopolnjevanja – z namenom zagotavljati relevantne statistične podatke in zmanjševati administrativna bremena.

Konferenca bo 19. novembra 2013 med 9. in 17. uro v Kongresnem centru Brdo. Razdeljena bo v tri dele:

1. Podjetja in podatki – potrebe in pomen. V panelni razpravi bodo udeleženci razpravljali o tem, katere podatke podjetja potrebujejo pri svojem delu ter kako uradna statistika in drugi ponudniki lahko odgovorijo na te potrebe. Razprava bo poudarila tudi pomembnost podatkov, ki jih podjetja sporočajo uradni statistiki. Te podatke v prvi fazi obdeluje in objavlja uradna statistika, posredno pa jih obdelujejo in objavljajo tudi raziskovalci, združenja, bonitetne hiše idr. Podatki podjetij so torej pomembna informacija za podjetja in ključni za objektivno presojo stanja v družbi, za pripravo ukrepov in sprejemanje odločitev.

2. Izzivi in pasti pri statističnem razbremenjevanju podjetij. Panelna razprava bo osvetlila težave podjetij pri statističnem poročanju in mogoče rešitve za lajšanje bremen, usmeritve uradne statistike in države za zmanjševanje in odpravljanje bremen, ukrepe, sprejete v preteklosti in sedanjosti, ter ponudila razmisleke za prihodnost. Ti bodo nakazali tudi možnosti za uporabo t. i. big data; ti so izziv za uradno statistiko, ponujajo pa tudi nove poslovne priložnosti podjetjem.

3. Slavnostna podelitev priznanj Statističnega društva Slovenije za leto 2013 - vabilo