Kazalo spletne strani Zacetna stran Kontakt English version
  Statøpis  
  Statistični letopis  
  Prva statistična objava  
  Statistične informacije  
  Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji  
  Rezultati raziskovanj  


  Popisi prebivalstva 1948 - 2011  

  Brošure  
  Kako do statističnih podatkov in informacij?  
  Ljudje, družine, stanovanja  
  Peter, statistično kar značilen model  
  Slovenija v številkah  
  Slovenija in države OECD  
  Sloveniji za 20. rojstni dan  
  Slovenske občine v številkah  
  Slovenske regije v številkah  
  Statistični portret Slovenije v EU  
  To je Slovenija - naše prvo desetletje v EU  

  Slovenske občine v številkah  
  Publikacije za mobilne naprave  

  Metodološki priročniki  
  Metodološko gradivo  
  Klasifikacije  
  Razvojna vprašanja statistike  
  Posebne publikacije  
  Statistični dnevi,
Zbornik povzetkov
 

  Priložnostne izdaje  
  Bibliografija  

  Letni programi statističnih raziskovanj  
  Srednjeročni programi statističnih raziskovanj  
  Poročila o izvajanju programov  

  Mesečni statistični pregled Republike Slovenije  
  Nekateri pomembnejši podatki o Republiki Sloveniji  
  CANSTAT Statistical Bulletin  
  SI-STAT podatkovni portal  
  Interaktivna orodja  
   
  Naročanje na tiskane publikacije  
     

 

Statistični letopis Republike Slovenije

Najnovejša izdaja:

Predhodne izdaje:
Statistični letopis 2013


Statistični letopis je naša osrednja, najpopolnejša in najobsežnejša redna letna serijska publikacija. Redno izhaja od leta 1964 (pred tem je izšel še v letih 1953 in 1955). Starejše izdaje Statističnega letopisa (1953–1995) so digitalizirane, izdaji 1996 in 1997 sta objavljeni samo v formatu PDF. V izdajah od leta 1998 dalje so poleg celotnih poglavij v formatu PDF posamezne tabele v poglavjih na voljo tudi kot Excelove datoteke. V dvojezični obliki izhaja od 1994.

Metodološka pojasnila so v izdajah od 1953 do 1975 objavljena na začetku knjige za celotno vsebino letopisa, zato so tudi na spletni strani objavljena posebej. V izdajah od 1976 dalje so metodološka pojasnila objavljena pri posameznem poglavju in so tudi na spletni strani prikazana skupaj s podatki.

Statistični letopis obsega:

  • bogato zbirko statističnih podatkov vseh statističnih raziskovanj, ki jih izvaja Statistični urad Republike Slovenije, kot tudi podatkov, ki jih zbirajo drugi, za to pooblaščeni organi in organizacije,
  • metodološke razlage in statistične definicije ter statistično izrazje,
  • zemljevide, grafične prikaze,
  • pregled po različnih teritorialnih ravneh,
  • mednarodno primerjavo podatkov.
Statistični letopis

 

Deli |

 

O avtorjih
© Statistični urad Republike Slovenije.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.