Nalagam
Kazalo spletne strani  Kontakt  Z  English version
Začetek <-

Leto

Iskalnik po občinah


Seznam občin po abecedi <-

Statistične regije -> občine


Tematski članki

-> Statistični podatki po občinah, 2008-2009.xls
-> Statistični kazalniki po občinah, 2008-2009.xlsPovezave
  Ime Šifra
Občina Zreče 144
Statistična regija Savinjska 4
Upravna enota Slovenske Konjice 51

Občina Zreče je del Pohorja in je v osrednjem delu močno razčlenjena, polna grap in osojnih pobočij. Zaradi urejenih toplic (terme Zreče) in turističnih zmogljivosti na Rogli se občina uveljavlja kot pomembno turistično območje.

Koroška vas na Pohorju
Vir: Wikipedija (http://en.wikipedia.org, 29. 6. 2010), CC Yerpo

Občina Zreče je del savinjske statistične regije. Meri 67 km2. Po površini se med slovenskimi občinami uvršča na 104. mesto.

Statistični podatki za leto 2009 kažejo o tej občini tako sliko:

Sredi leta 2009 je imela občina približno 6.500 prebivalcev (približno 3.300 moških in 3.200 žensk). Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 80. mesto. Na kvadratnem kilometru površine občine je živelo povprečno 97 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu manjša kot v celotni državi (101 prebivalec na km2).

Število živorojenih je bilo višje od števila umrlih. Naravni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej v tem letu pozitiven, znašal je 5,1 (v Sloveniji 1,5). Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je bilo višje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej negativen, znašal je -12,0. Seštevek naravnega in selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v občini je bil negativen, znašal je -6,9 (v Sloveniji 7,2).

Povprečna starost občanov je bila 38,9 leta in tako nižja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije (41,4 leta).

Med prebivalci te občine je bilo število najmlajših – kar je značilnost le redkih slovenskih občin – večje od števila najstarejših: na 100 oseb, starih 0–14 let, je prebivalo 79 oseb starih 65 let ali več. To razmerje pove, da je bila vrednost indeksa staranja za to občino nižja od vrednosti tega indeksa za celotno Slovenijo (ta je bila 118). Pove pa tudi, da se povprečna starost prebivalcev te občine dviga v povprečju počasneje kot v celotni Sloveniji. Podatki po spolu kažejo, da je bila vrednost indeksa staranja za ženske v vseh slovenskih občinah višja od indeksa staranja za moške. V občini je bilo – kar je značilnost le redkih slovenskih občin – med ženskami enako število takih, ki so bile stare 65 let ali več, kot takih, ki so bile stare manj kot 15 let; pri moških pa je bilo manj takih, ki so bili stari 65 let ali več, kot takih, ki so bili stari manj kot 15 let.

V občini so delovali 3 vrtci, obiskovalo pa jih je 222 otrok. Od vseh otrok v občini, ki so bili stari 1–5 let, jih je bilo 65 % vključenih v vrtec, kar je manj kot v vseh vrtcih v Sloveniji skupaj (72 %). V tamkajšnjih osnovnih šolah se je v šolskem letu 2009/2010 izobraževalo približno 610 učencev. Različne srednje šole je obiskovalo okoli 310 dijakov. Med 1.000 prebivalci v občini je bilo povprečno 60 študentov in 9 diplomantov; v celotni Sloveniji je bilo na 1.000 prebivalcev povprečno 56 študentov in 9 diplomantov.

Med osebami v starosti 15 let–64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 62 % zaposlenih ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih), kar je več od slovenskega povprečja (61 %).

Med aktivnim prebivalstvom občine je bilo v povprečju 9,6 % registriranih brezposelnih oseb, to je več od povprečja v državi (9,1 %). Med brezposelnimi je bilo tu – kot v večini slovenskih občin – več žensk kot moških.

Povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej občini v bruto znesku za približno 20 % nižja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku pa za približno 16 %.

Vsak 24. prebivalec občine je bil prejemnik vsaj ene denarne socialne pomoči. Za celotno Slovenijo pa je veljalo, da je bil vsak 23. prebivalec prejemnik vsaj ene denarne socialne pomoči.

Vrednost bruto investicij v nova osnovna sredstva v občini (1.532 EUR na prebivalca) je bila nižja od slovenskega povprečja (2.564 EUR na prebivalca).

V obravnavanem letu je bilo v občini 394 stanovanj na 1.000 prebivalcev. Približno 57 % stanovanj je imelo najmanj tri sobe (tj. tri ali več). Povprečna velikost stanovanja je bila 77 m2.

Vsak drugi prebivalec v občini je imel osebni avtomobil (50 avtomobilov na 100 prebivalcev); ta je bil v povprečju star 8 let.

V turističnih nastanitvenih objektih v občini je bilo zabeleženih približno 58.200 prihodov in 228.800 prenočitev turistov. To je pomenilo približno 2,0 % vseh prihodov in 2,5 % vseh prenočitev turistov v državi.

V obravnavanem letu je bilo v občini zbranih 534 kg komunalnih odpadkov na prebivalca, to je 130 kg več kot v celotni Sloveniji.

 

 
Prebivalstvena piramida

PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto 2009ObčinaSlovenija
Površina km26720.273
Število prebivalcev6.5152.042.335
Število moških3.3391.011.767
Število žensk3.1761.030.568
Naravni prirast333.106
Skupni prirast-4514.614
Število vrtcev3863
Število otrok v vrtcih22271.124
Število učencev v osnovnih šolah613160.252
Število dijakov (po prebivališču)30885.030
Število študentov (po prebivališču)391114.873
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)2.850858.171
Število zaposlenih oseb3.937767.373
Število samozaposlenih oseb32490.798
Število registriranih brezposelnih oseb30186.354
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)1.155,991.438,96
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)785,05930
Število podjetij434160.931
Prihodek podjetij (1.000 EUR)268.56783.060.213
Število stanovanj, stanovanjski sklad2.557838.252
Število osebnih avtomobilov3.2701.058.858
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)3.478825.747

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

Kazalniki za občino za leto 2009ObčinaSlovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)97101
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)11,210,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)6,19,2
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)5,11,5
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-12,05,6
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-6,97,2
Povprečna starost prebivalcev (leta)38,941,4
Indeks staranja79118
Indeks staranja za ženske100148
Indeks staranja za moške6090
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)6572
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)6056
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)99
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)80100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)84100
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)9,69,1
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)11,610,2
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)8,08,3
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)44,422,4
Stopnja delovne aktivnosti (%)61,960,5
Število stanovanj, stanovanjski sklad (na 1.000 prebivalcev)394410
Tri- ali večsobna stanovanja, stanovanjski sklad (% med vsemi stanovanji)5755
Povprečna površina stanovanj, stanovanjski sklad (m2)7777
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)5052
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)8,28
Komunalni odpadki (kg/preb)534404
 
A+ A-
  Ime Šifra
Občina Zreče 144
Statistična regija Savinjska 4
Upravna enota Slovenske Konjice 51
Občina Zreče je del Pohorja in je v osrednjem delu močno razčlenjena, polna grap in osojnih pobočij. Zaradi urejenih toplic (terme Zreče) in turističnih zmogljivosti na Rogli se občina uveljavlja kot pomembno turistično območje.

Občina Zreče je del savinjske statistične regije. Meri 67 km2. Po površini se med slovenskimi občinami uvršča na 104. mesto.

Statistični podatki za leto 2009 kažejo o tej občini tako sliko:

Sredi leta 2009 je imela občina približno 6.500 prebivalcev (približno 3.300 moških in 3.200 žensk). Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 80. mesto. Na kvadratnem kilometru površine občine je živelo povprečno 97 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu manjša kot v celotni državi (101 prebivalec na km2).

Število živorojenih je bilo višje od števila umrlih. Naravni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej v tem letu pozitiven, znašal je 5,1 (v Sloveniji 1,5). Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je bilo višje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej negativen, znašal je -12,0. Seštevek naravnega in selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v občini je bil negativen, znašal je -6,9 (v Sloveniji 7,2).

Povprečna starost občanov je bila 38,9 leta in tako nižja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije (41,4 leta).

Med prebivalci te občine je bilo število najmlajših – kar je značilnost le redkih slovenskih občin – večje od števila najstarejših: na 100 oseb, starih 0–14 let, je prebivalo 79 oseb starih 65 let ali več. To razmerje pove, da je bila vrednost indeksa staranja za to občino nižja od vrednosti tega indeksa za celotno Slovenijo (ta je bila 118). Pove pa tudi, da se povprečna starost prebivalcev te občine dviga v povprečju počasneje kot v celotni Sloveniji. Podatki po spolu kažejo, da je bila vrednost indeksa staranja za ženske v vseh slovenskih občinah višja od indeksa staranja za moške. V občini je bilo – kar je značilnost le redkih slovenskih občin – med ženskami enako število takih, ki so bile stare 65 let ali več, kot takih, ki so bile stare manj kot 15 let; pri moških pa je bilo manj takih, ki so bili stari 65 let ali več, kot takih, ki so bili stari manj kot 15 let.

V občini so delovali 3 vrtci, obiskovalo pa jih je 222 otrok. Od vseh otrok v občini, ki so bili stari 1–5 let, jih je bilo 65 % vključenih v vrtec, kar je manj kot v vseh vrtcih v Sloveniji skupaj (72 %). V tamkajšnjih osnovnih šolah se je v šolskem letu 2009/2010 izobraževalo približno 610 učencev. Različne srednje šole je obiskovalo okoli 310 dijakov. Med 1.000 prebivalci v občini je bilo povprečno 60 študentov in 9 diplomantov; v celotni Sloveniji je bilo na 1.000 prebivalcev povprečno 56 študentov in 9 diplomantov.

Med osebami v starosti 15 let–64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 62 % zaposlenih ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih), kar je več od slovenskega povprečja (61 %).

Med aktivnim prebivalstvom občine je bilo v povprečju 9,6 % registriranih brezposelnih oseb, to je več od povprečja v državi (9,1 %). Med brezposelnimi je bilo tu – kot v večini slovenskih občin – več žensk kot moških.

Povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej občini v bruto znesku za približno 20 % nižja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku pa za približno 16 %.

Vsak 24. prebivalec občine je bil prejemnik vsaj ene denarne socialne pomoči. Za celotno Slovenijo pa je veljalo, da je bil vsak 23. prebivalec prejemnik vsaj ene denarne socialne pomoči.

Vrednost bruto investicij v nova osnovna sredstva v občini (1.532 EUR na prebivalca) je bila nižja od slovenskega povprečja (2.564 EUR na prebivalca).

V obravnavanem letu je bilo v občini 394 stanovanj na 1.000 prebivalcev. Približno 57 % stanovanj je imelo najmanj tri sobe (tj. tri ali več). Povprečna velikost stanovanja je bila 77 m2.

Vsak drugi prebivalec v občini je imel osebni avtomobil (50 avtomobilov na 100 prebivalcev); ta je bil v povprečju star 8 let.

V turističnih nastanitvenih objektih v občini je bilo zabeleženih približno 58.200 prihodov in 228.800 prenočitev turistov. To je pomenilo približno 2,0 % vseh prihodov in 2,5 % vseh prenočitev turistov v državi.

V obravnavanem letu je bilo v občini zbranih 534 kg komunalnih odpadkov na prebivalca, to je 130 kg več kot v celotni Sloveniji.

 

 

Glej tudi:
- Občina Zreče
KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.
Podatki za leto 2009ObčinaSlovenija
Površina km26720.273
Število prebivalcev6.5152.042.335
Število moških3.3391.011.767
Število žensk3.1761.030.568
Naravni prirast333.106
Skupni prirast-4514.614
Število vrtcev3863
Število otrok v vrtcih22271.124
Število učencev v osnovnih šolah613160.252
Število dijakov (po prebivališču)30885.030
Število študentov (po prebivališču)391114.873
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)2.850858.171
Število zaposlenih oseb3.937767.373
Število samozaposlenih oseb32490.798
Število registriranih brezposelnih oseb30186.354
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)1.155,991.438,96
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)785,05930
Število podjetij434160.931
Prihodek podjetij (1.000 EUR)268.56783.060.213
Število stanovanj, stanovanjski sklad2.557838.252
Število osebnih avtomobilov3.2701.058.858
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)3.478825.747
O Avtorjih
© Statistični urad Republike Slovenije.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.