Kazalo spletne strani Zacetna stran Kontakt English version
 
 Demografsko socialno področje

je opisano s podatki o prebivalcih, o njihovi življenjski ravni, socialni in zdravstveni varnosti, ter s podatki o aktivnosti in življenjskem slogu prebivalstva.
 

 Ekonomsko področje

združuje proizvodne in storitvene dejavnosti, s podatki pa je predstavljena celotna ekonomska aktivnost.
 

 Okolje in naravni viri

so predstavljeni s podatki kmetijstva in ribištva, gozdarstva in lova, ozemlja in podnebja ter kazalniki za okolje in energetiko.
 

 Splošno

prikazuje geografske in upravno-prostorske delitve Slovenije, volilno statistiko in informacije o dejavnosti Statističnega urada RS.

Evropski statistični podatki
Nudimo vam pomoč pri dostopu do brezplačnih podatkov, objavljenih na spletni strani Eurostata.
 
Metodologije
Intrastat, Zbiranje podatkov o plačah
 
Elektronsko poročanje
 
Klasifikacije (Klasje)
za administrativne zbirke podatkov in izvajanje državne statistike.
 
Projekt Phare: Razvoj in ojačanje nacionalnega sistema Intrastat
 Vmesno poročilo o izvajanju Srednjeročnega programa statističnih raziskovanj 2003-2007
Splošno
Tiskalniku prijazna verzija novice   Priporočite novico

20.12.2005
 
 
Statistični urad RS je skupaj s pooblaščenimi izvajalci državne statistike pripravil vmesno poročilo o izvajanju Srednjeročnega programa statističnih raziskovanj 2003 -2007, in ga predložil Statističnemu svetu RS, kar mu nalagajo določbe 25. člena Zakona o državni statistiki (Ur.l. RS št. 45/1995 in 9/2001).

Poročilo predstavlja dosežen napredek državne statistike pri načrtovanih prednostnih nalogah in pri nalogah, ki v obdobju priprave programa še niso bile znane (predvsem poročanje o tekočem primanjkljaju in dolgu države, podpora pogajanjem za uveljavitev regionalne delitve Slovenije, priprave na predsedovanje Slovenije EU-ju, prevzem evropske valute, nepremičninske evidence, nacionalni zdravstveni računi, način posredovanja statistično zaščitenih podatkov raziskovalcem in dostop raziskovalcev do statistično zaščitenih mikropodatkov z daljave, uvajanje elementov kakovosti v delo državne statistike). Ob tem je dan poseben poudarek (i) razbremenjevanju poročevalskih enot (pridobivanje podatkov iz administrativnih virov), (ii) vplivu okolja - sprotno sledenje potrebam uporabnikov in dajalcev podatkov, kar le-ti izražajo preko vključevanja v statistične sosvete, Statistični svet, na delavnicah, organiziranih z ministrstvi, na posvetovanjih, s sodelovanjem v evropski in svetovni statistiki, (iii) krepitvi institucionalne usposobljenosti, strokovnosti zaposlenih, ustreznosti statističnih izdelkov in strogim protokolom za varstvo podatkov.

 

 

Pripravil/-a:
Bojana Jemec - Zalar
 
 
Prijavite se za prejemanje novic prek e-pošte
 

Zadnjih 5 novic v področju 'Splošno'

3.5.2006 Dostop do evropskih mikropodatkov
14.3.2006 Kakovost slovenske državne statistike
9.3.2006 Zasedanje Statistične komisije pri Združenih narodih
8.3.2006 Kartogrami v podatkovni bazi SI-STAT
3.2.2006 Zaprosilo za status opazovalca v Odboru za statistiko OECD

Ostale zadnje novice

28.4.2006
Temeljna obrestna mera za maj 2006, Slovenija
28.4.2006
Inflacija v aprilu 2006, Slovenija
28.4.2006
Prebivalstvo, Slovenija, 31. december 2005
28.4.2006
Povprečne temperature zraka in količina padavin po meteoroloških postajah, Slovenija, 2005
28.4.2006
Vlažnost, padavine, oblačnost in vetrovi po meteoroloških postajah, Slovenija, 2005

» Zadnjih 50 novic
 
 
O avtorjih
O piškotkih
© Statistični urad Republike Slovenije.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.