Kazalo spletne strani Zacetna stran Kontakt English version
 
 Demografsko socialno področje

je opisano s podatki o prebivalcih, o njihovi življenjski ravni, socialni in zdravstveni varnosti, ter s podatki o aktivnosti in življenjskem slogu prebivalstva.
 

 Ekonomsko področje

združuje proizvodne in storitvene dejavnosti, s podatki pa je predstavljena celotna ekonomska aktivnost.
 

 Okolje in naravni viri

so predstavljeni s podatki kmetijstva in ribištva, gozdarstva in lova, ozemlja in podnebja ter kazalniki za okolje in energetiko.
 

 Splošno

prikazuje geografske in upravno-prostorske delitve Slovenije, volilno statistiko in informacije o dejavnosti Statističnega urada RS.

Evropski statistični podatki
Nudimo vam pomoč pri dostopu do brezplačnih podatkov, objavljenih na spletni strani Eurostata.
 
Metodologije
Intrastat, Zbiranje podatkov o plačah
 
Elektronsko poročanje
 
Klasifikacije (Klasje)
za administrativne zbirke podatkov in izvajanje državne statistike.
 
Projekt Phare: Razvoj in ojačanje nacionalnega sistema Intrastat
 18. seja Statističnega sveta Republike Slovenije
Splošno
Tiskalniku prijazna verzija novice   Priporočite novico

19.12.2005
 
 

18. seja Statističnega sveta Republike Slovenije


Na 18. seji Statističnega sveta RS so člani največ pozornosti namenili obravnavi vmesnega poročila izvajalcev državne statistike o izvajanju Srednjeročnega programa statističnih raziskovanj 2003-2007. V vmesnem poročilu so Statistični urad RS in pooblaščeni izvajalci državne statistike izpostavili najvažnejše dosežke in opozorili na nekatera odprta vprašanja za delo državne statistike v obdobju od januarja 2003 do decembra 2005. Kljub velikim zahtevam se slovenska državna statistika uspešno pripravlja na vstop v evro območje in na predsedovanje Slovenije EU. Ob obravnavi vmesnega poročila je Statistični svet RS opozoril na probleme poslovnih prostorov Statističnega urada RS - prostori so neprimerni za varno delo s podatki in za delo zaposlenih, zato bo Svet pozval Vlado RS, da zagotovi primerne prostore in materialna sredstva za nemoteno delo Statističnega urada.

Statistični urad je seznanil člane Sveta s Predlogom uredbe o standardni klasifikaciji institucionalnih sektorjev, ki bo nadomestila uredbo iz leta 1998. Ob vstopu Slovenije v Evropsko unijo neposredno velja uredba o Evropskem sistemu nacionalnih in regionalnih računov v Skupnosti, vendar pa je smiselno obdržati nekatere nacionalne rešitve, in sicer dodatno členitev v podsektorjih centralna država in lokalna država.

Svet se je seznanil tudi s problematiko priprave predpisov s področja nepremičnin in bo na eni od prihodnjih sej razpravljal o ureditvi evidenc registrov in statistik na področju nepremičnin in na sejo povabil sodelujoče in zainteresirane institucije.


Rudolf Moge, predsednik Statističnega sveta RS

 

» Vmesno poročilo o izvajanju Srednjeročnega programa statističnih raziskovanj 2003-2007

 

 

Pripravil/-a:
Tjaša Zrnec
 
 
Prijavite se za prejemanje novic prek e-pošte
 

Zadnjih 5 novic v področju 'Splošno'

3.5.2006 Dostop do evropskih mikropodatkov
14.3.2006 Kakovost slovenske državne statistike
9.3.2006 Zasedanje Statistične komisije pri Združenih narodih
8.3.2006 Kartogrami v podatkovni bazi SI-STAT
3.2.2006 Zaprosilo za status opazovalca v Odboru za statistiko OECD

Ostale zadnje novice

28.4.2006
Temeljna obrestna mera za maj 2006, Slovenija
28.4.2006
Inflacija v aprilu 2006, Slovenija
28.4.2006
Prebivalstvo, Slovenija, 31. december 2005
28.4.2006
Povprečne temperature zraka in količina padavin po meteoroloških postajah, Slovenija, 2005
28.4.2006
Vlažnost, padavine, oblačnost in vetrovi po meteoroloških postajah, Slovenija, 2005

» Zadnjih 50 novic
 
 
O avtorjih
O piškotkih
© Statistični urad Republike Slovenije.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.