Kazalo spletne strani Zacetna stran Kontakt English version
 
 Demografsko socialno področje

je opisano s podatki o prebivalcih, o njihovi življenjski ravni, socialni in zdravstveni varnosti, ter s podatki o aktivnosti in življenjskem slogu prebivalstva.
 

 Ekonomsko področje

združuje proizvodne in storitvene dejavnosti, s podatki pa je predstavljena celotna ekonomska aktivnost.
 

 Okolje in naravni viri

so predstavljeni s podatki kmetijstva in ribištva, gozdarstva in lova, ozemlja in podnebja ter kazalniki za okolje in energetiko.
 

 Splošno

prikazuje geografske in upravno-prostorske delitve Slovenije, volilno statistiko in informacije o dejavnosti Statističnega urada RS.

Evropski statistični podatki
Nudimo vam pomoč pri dostopu do brezplačnih podatkov, objavljenih na spletni strani Eurostata.
 
Metodologije
Intrastat, Zbiranje podatkov o plačah
 
Elektronsko poročanje
 
Klasifikacije (Klasje)
za administrativne zbirke podatkov in izvajanje državne statistike.
 
Projekt Phare: Razvoj in ojačanje nacionalnega sistema Intrastat
 Mednarodno posvetovanje Statistični dnevi 2005
Splošno
Tiskalniku prijazna verzija novice   Priporočite novico

4.11.2005
 
 

15. Statistični dnevi, mednarodno posvetovanje:

Komuniciranje z dajalci in uporabniki statističnih podatkov ter podpora EMU in Lizbonski strategiji


Ljubljana, 4. november 2005 – Petnajsto mednarodno posvetovanje statistikov, dajalcev in uporabnikov statističnih podatkov z naslovom Komuniciranje z dajalci in uporabniki statističnih podatkov ter podpora EMU in Lizbonski strategiji bo potekalo od 7. do 9. novembra v hotelu Radin v Radencih. Vključevanje v gospodarsko in denarno unijo ter uresničevanje ciljev Lizbonske strategije postavljajo nacionalne statistične urade pred nove izzive: kako ustrezno meriti in spremljati te procese; uspeh bo zagotovo odvisen tudi od kakovosti komuniciranja med statističnimi institucijami z dajalci in uporabniki podatkov.

Letošnje tridnevno mednarodno posvetovanje je namenjeno problematiki statističnega spremljanja izpolnjevanja meril za vključitev v gospodarsko in denarno unijo in tudi merjenju napredka pri izpolnjevanju Lizbonske strategije. Izzivi, ki jih državni statistični uradi pri tem sprejemajo, so zanje tudi priložnosti, da sodelujejo pri oblikovanju politik na osnovi uradnih statističnih podatkov. Mednarodne in nacionalne statistične institucije se zavedajo, da je treba še posebno pozornost nameniti kakovosti statističnih podatkov in metod merjenja; ta pa je v precejšnji meri odvisna ravno od kakovosti in uspešnosti komunikacij na eni strani z dajalci podatkov in na drugi z uporabniki podatkov. Prav ta prizadevanja statističnih institucij za boljše komuniciranje z obojimi je naslovna tema posvetovanja.

Programskemu odboru Statističnih dnevov 2005 predseduje dr. Jure Zupan, minister za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. Posvetovanje bo odprl prof. dr. Andrej Blejec, predsednik Statističnega društva Slovenije, uvodoma pa bo udeležence nagovorila generalna direktorica Statističnega urada RS mag. Irena Križman.

Spremljajoče teme posvetovanja so še posebej aktualne za mednarodne statistične institucije in za nacionalne statistične urade ter nacionalne banke. Kot vabljeni referenti s predavanji in v diskusijah bodo sodelovali najvišji predstavniki vseh petih najpomembnejših mednarodnih statističnih institucij, Eurostata, OECD-ja, Ekonomske komisije za Evropo pri Združenih narodih, ECB, Ekonomsko-finačnega odbora pri Svetu EU, ter številni strokovnjaki iz slovenskih institucij, vključenih slovensko državno statistiko, ter predstavniki akademskih in raziskovalnih ustanov. Naj omenim le nekatere:

Martti Hetemäki, predsednik pododbora za statistiko Ekonomsko-finančnega odbora pri Svetu EU, bo predstavil vodenje statistike v EU;

Enrico Giovannini, direktor statističnega direktorata OECD, bo spregovoril o projektu, s katerim bi državljanom pomagali razumeti napredek njihove države v globalnem svetu. Na posebnem sestanku bo razpravljal z vodstvom Statističnega urada RS o možnosti, da bi Slovenija pridobila status opazovalke na statističnem področju;

Klaus Reeh, svetovalec generalnega direktorja Eurostata, bo analiziral izzive, ki so pred uradnimi statistikami EU ob izpolnjevanju zahtev EMU;

Werner Bier, namestnik generalnega direktorja statističnega direktorata ECB, bo predstavil cilje, dosežke in pomanjkljivosti ekonomske statistike za enotno denarno politiko;

Andrej Rant, viceguverner Banke Slovenije, bo podal pregled aktivnosti ob prevzemu evra v Sloveniji;

mag. Janez Košak, viceguverner Banke Slovenije, bo vodil okroglo mizo o problematiki spremljanja plačilne bilance;

dr. Janez Šuštaršič, direktor UMAR, bo predaval o indikatorjih in razvojnih prioritetah

Posvetovanje bomo sklenili s predstavitvami razvojnih dosežkov, ki pomembno prispevajo k večji kakovosti našega prihodnjega dela in ki ponujajo tudi izvirne rešitve problemov, s katerimi se srečujejo državni statistični uradi in druge institucije. Tu se bomo dotaknili naslednjih vprašanj: kakšna naj bo večnamenska baza podatkov na področju nepremičnin, kakšen model za izračun indeksa cen nepremičnin bi bil primeren za Slovenijo, kako urediti evidenco prometa nepremičnin, kakšen je pomen statističnih raziskovanj za spremljanje gospodarjenja z zasebnimi gozdovi in številna druga odprta vprašanja statistike pri nas in v nekaterih tujih statističnih uradih.

Posvetovanja Statistični dnevi 2005 se bo udeležilo skoraj 200 strokovnjakov s področja statistike, uporabnikov uradne statistike in dajalcev statističnih podatkov, med njimi več kot 30 predstavnikov tujih statističnih uradov oz. mednarodnih statističnih institucij. Program posvetovanja z imeni aktivnih udeležencev je objavljen tudi na spletnih straneh, skoraj vsi letošnji prispevki pa so zbrani v zborniku posvetovanja - v knjižni in v elektronski obliki.
 

 

 

Pripravil/-a:
Ida Repovž Grabnar
 
 
Prijavite se za prejemanje novic prek e-pošte
 

Zadnjih 5 novic v področju 'Splošno'

3.5.2006 Dostop do evropskih mikropodatkov
14.3.2006 Kakovost slovenske državne statistike
9.3.2006 Zasedanje Statistične komisije pri Združenih narodih
8.3.2006 Kartogrami v podatkovni bazi SI-STAT
3.2.2006 Zaprosilo za status opazovalca v Odboru za statistiko OECD

Ostale zadnje novice

28.4.2006
Temeljna obrestna mera za maj 2006, Slovenija
28.4.2006
Inflacija v aprilu 2006, Slovenija
28.4.2006
Prebivalstvo, Slovenija, 31. december 2005
28.4.2006
Povprečne temperature zraka in količina padavin po meteoroloških postajah, Slovenija, 2005
28.4.2006
Vlažnost, padavine, oblačnost in vetrovi po meteoroloških postajah, Slovenija, 2005

» Zadnjih 50 novic
 
 
O avtorjih
O piškotkih
© Statistični urad Republike Slovenije.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.