Kazalo spletne strani Zacetna stran Kontakt English version
 
 Demografsko socialno področje

je opisano s podatki o prebivalcih, o njihovi življenjski ravni, socialni in zdravstveni varnosti, ter s podatki o aktivnosti in življenjskem slogu prebivalstva.
 

 Ekonomsko področje

združuje proizvodne in storitvene dejavnosti, s podatki pa je predstavljena celotna ekonomska aktivnost.
 

 Okolje in naravni viri

so predstavljeni s podatki kmetijstva in ribištva, gozdarstva in lova, ozemlja in podnebja ter kazalniki za okolje in energetiko.
 

 Splošno

prikazuje geografske in upravno-prostorske delitve Slovenije, volilno statistiko in informacije o dejavnosti Statističnega urada RS.

Evropski statistični podatki
Nudimo vam pomoč pri dostopu do brezplačnih podatkov, objavljenih na spletni strani Eurostata.
 
Metodologije
Intrastat, Zbiranje podatkov o plačah
 
Elektronsko poročanje
 
Klasifikacije (Klasje)
za administrativne zbirke podatkov in izvajanje državne statistike.
 
Projekt Phare: Razvoj in ojačanje nacionalnega sistema Intrastat
 Šestnajsta seja Statističnega sveta RS
Splošno
Tiskalniku prijazna verzija novice   Priporočite novico

11.7.2005
 
 

Šestnajsta seja Statističnega sveta RS

Statistični svet RS se je 8. julija 2005 sestal na svoji 16. seji na Statističnem uradu RS in potrdil imenovanje 6 novih članov. Statistični svet RS tako sestavljajo:
Rudolf Moge, predsednik, Državni zbor RS, Genovefa Ružić, namestnica predsednika, Statistični urad RS in člani: Irena Križman, Statistični urad RS, dr. Milan Orožen Adamič, Državni zbor RS, Jožica Velišček, Državni zbor RS, Petra Kersnič, Državni svet RS, dr. Alenka Kajzer, Vlada RS, dr. Miroslav Lozej, Vlada RS, Janez Fabijan, Banka Slovenije, Vida Fras, Ekonomsko-socialni svet RS, mag. Anton Kožar, Ekonomsko-socialni svet RS, Bojan Dolenc, Sodni svet RS, dr. Anuška Ferligoj, Statistično društvo Slovenije, dr. Janez Stare, Statistično društvo Slovenije.

Člani Sveta so obravnavali tri aktualne teme: prednostne redne in razvojne naloge državne statistike za 2006, priprave na revizijo klasifikacij dejavnosti in proizvodov v Evropski uniji in Kodeks ravnanja evropske statistike.
Med prednostnimi rednimi in razvojnimi nalogami slovenske državne statistike v letu 2006 so bile izpostavljene predvsem naslednje naloge:
1. podatkovna podpora ob izkazovanju izpolnjevanja konvergenčnih kriterijev in nacionalnem projektu uvedbe evra;
2. podatkovna podpora glede prihodnjih regionalnih členitev Slovenije, sodelovanje v procesu sprejemanja slovenskega zakona in EU uredbe in samo izkazovanje statističnih podatkov v letu 2006 za različna statistična področja;
3. nadaljnja modernizacija državne statistike s poudarkom na e-poslovanju, razbremenjevanju dajalcev podatkov in pregledno izkazovanje podatkov ob upoštevanju statistične zaupnosti.

Člani Sveta so se seznanili s prednostnimi nalogami državne statistike in predlagali, da so, z upoštevanjem njihovih pripomb, le-te vključene pri pripravi Letnega programa statističnih raziskovanj za leto 2006.

Člani so se seznanili še s prihodnjo revizijo klasifikacije dejavnosti in proizvodov, ki jo pripravlja Eurostat v sodelovanju z vsemi 25 statističnimi uradi držav članic. Priprave na to klasifikaciji potekajo od leta 2002, končna verzija bo objavljena septembra letos, veljavna v celotni EU pa bo z januarjem 2007. Sledilo bo dveletno prehodno obdobje, potem pa bo uvedena v statistični sistem hkrati v vseh državah EU.

Svet je razpravljal tudi o Kodeksu ravnanja evropske statistike, ki ga je 24. februarja 2005 sprejel Odbor za statistični program Evropske komisije. Svet je sprejel sklep, da se s Kodeksom seznani strokovno in splošno javnost in o tem obvesti tudi Vlado RS.

 

 

 

Pripravil/-a:
Ida Repovž Grabnar
 
 
Prijavite se za prejemanje novic prek e-pošte
 

Zadnjih 5 novic v področju 'Splošno'

3.5.2006 Dostop do evropskih mikropodatkov
14.3.2006 Kakovost slovenske državne statistike
9.3.2006 Zasedanje Statistične komisije pri Združenih narodih
8.3.2006 Kartogrami v podatkovni bazi SI-STAT
3.2.2006 Zaprosilo za status opazovalca v Odboru za statistiko OECD

Ostale zadnje novice

28.4.2006
Temeljna obrestna mera za maj 2006, Slovenija
28.4.2006
Inflacija v aprilu 2006, Slovenija
28.4.2006
Prebivalstvo, Slovenija, 31. december 2005
28.4.2006
Povprečne temperature zraka in količina padavin po meteoroloških postajah, Slovenija, 2005
28.4.2006
Vlažnost, padavine, oblačnost in vetrovi po meteoroloških postajah, Slovenija, 2005

» Zadnjih 50 novic
 
 
O avtorjih
O piškotkih
© Statistični urad Republike Slovenije.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.