Kazalo spletne strani Zacetna stran Kontakt English version
 
 Demografsko socialno področje

je opisano s podatki o prebivalcih, o njihovi življenjski ravni, socialni in zdravstveni varnosti, ter s podatki o aktivnosti in življenjskem slogu prebivalstva.
 

 Ekonomsko področje

združuje proizvodne in storitvene dejavnosti, s podatki pa je predstavljena celotna ekonomska aktivnost.
 

 Okolje in naravni viri

so predstavljeni s podatki kmetijstva in ribištva, gozdarstva in lova, ozemlja in podnebja ter kazalniki za okolje in energetiko.
 

 Splošno

prikazuje geografske in upravno-prostorske delitve Slovenije, volilno statistiko in informacije o dejavnosti Statističnega urada RS.

Evropski statistični podatki
Nudimo vam pomoč pri dostopu do brezplačnih podatkov, objavljenih na spletni strani Eurostata.
 
Metodologije
Intrastat, Zbiranje podatkov o plačah
 
Elektronsko poročanje
 
Klasifikacije (Klasje)
za administrativne zbirke podatkov in izvajanje državne statistike.
 
Projekt Phare: Razvoj in ojačanje nacionalnega sistema Intrastat
 Kodeks ravnanja evropske statistike
Splošno
Tiskalniku prijazna verzija novice   Priporočite novico

28.6.2005
 
 

Kodeks ravnanja evropske statistike

Komisija je decembra 2004 sprejela sporočilo, namenjeno Evropskemu parlamentu in Svetu, o neodvisnosti, integriteti in odgovornosti državnih statističnih organov in Eurostata, evropskega statističnega urada. V tem sporočilu je bil predstavljen tudi Kodeks ravnanja evropske statistike. Svet je na sestanku ECOFIN februarja letos pozdravil to odločitev in podprl delo za pripravo navedenega kodeksa. 24. februarja 2005 pa je kodeks sprejel tudi Odbor za statistični program.

Kodeks ravnanja vsebuje 15 načel in ima namen s sprejemom določenih ukrepov izboljšati zaupanje v statistične inštitucije in z uporabo mednarodnih statističnih načel, metod in praks izboljšati kakovost statistike.
Kodeks ravnanja želi uporabnikom pokazati, da so evropski in državni statistični organi nepristranski in da so njihovi podatki verodostojni, objektivni in zanesljivi, hkrati pa želi pokazati dajalcem podatkov, da je zagotovljena zaupnost njihovih informacij in da do njih ne bomo imeli pretiranih zahtev.

Na Statističnem uradu odobravamo sprejem Kodeksa, ki je skladen z "Resolucijo Združenih narodov o temeljnih principih za delovanje uradnih statističnih institucij v regiji Evropske ekonomske komisije" ter nacionalno statistično zakonodajo in zakonodajo EU.


KODEKS RAVNANJA EVROPSKE STATISTIKE
ki ga je sprejel Odbor za statistični program 24. februarja 2005

Institucionalno okolje

1. načelo: Strokovna neodvisnost – Strokovna neodvisnost statističnih organov od drugih organov, ki se ukvarjajo s politiko, zakonodajo ali upravo, kot tudi od zasebnega sektorja zagotavlja verodostojnost evropske statistike.

2. načelo: Mandat za zbiranje podatkov – Statistični organi morajo imeti jasen mandat za zbiranje informacij za evropske statistične namene. Upravne službe, podjetja, gospodinjstva in splošna javnost morajo biti zakonsko zavezani omogočati dostop do podatkov za evropske statistične namene ali jih pošiljati na zahtevo statističnih organov.

3. načelo: Ustreznost virov – Viri, ki so na voljo statističnim organom, morajo biti primerni za izpolnjevanje zahtev evropske statistike.

4. načelo: Zavezanost kakovosti – Vse članice ESS se morajo zavezati, da bodo delale in sodelovale v skladu z načeli, določenimi v Deklaraciji o kakovosti evropskega statističnega sistema.

5. načelo: Statistična zaupnost – Absolutno je treba zagotavljati zasebnost dajalcev podatkov (gospodinjstev, podjetij, upravnih služb in drugih poročevalskih enot), zaupnost informacij, ki jih posredujejo, in njihovo uporabo le za statistične namene.

6. načelo: Nepristranskost in objektivnost - Statistični organi morajo proizvajati in izkazovati evropske statistike ob upoštevanju znanstvene neodvisnosti ter na objektiven, strokoven in pregleden način, pri katerem so vsi uporabniki obravnavani enako.

Statistični procesi

7. načelo: Dobra metodologija – Dobra metodologija mora podpirati kakovostno statistiko, to pa zahteva ustrezna orodja, postopke in znanje.

8. načelo: Ustrezni statistični postopki – Ustrezni statistični postopki, uporabljeni od zbiranja podatkov do njihovega potrjevanja, morajo podpirati kakovostno statistiko.

9. načelo: Razumna obremenitev poročevalskih enot - Breme poročanja mora biti sorazmerno s potrebami uporabnikov in za poročevalske enote ne sme biti pretirano. Statistični organ spremlja obremenitev poročevalskih enot in postavlja cilje za njeno zmanjšanje.

10. načelo: Stroškovna učinkovitost – Viri morajo biti učinkovito uporabljeni.

Statistični rezultati

11. načelo: Ustreznost – Evropska statistika mora zadovoljiti potrebe uporabnikov.

12. načelo: Natančnost in zanesljivost - Evropska statistika mora natančno in zanesljivo odražati realnost.

13. načelo: Pravočasnost in točnost – Evropska statistika se mora izkazovati pravočasno in točno.

14. načelo: Skladnost in primerljivost – Evropska statistika mora biti notranje in časovno konsistentna ter primerljiva med regijami in državami; sorodne podatke iz različnih virov mora biti možno kombinirati in skupno uporabljati.

15. načelo: Dostopnost in jasnost – Evropska statistika mora biti predstavljena na jasen in razumljiv način, izkazovana na ustrezen in primeren način, na voljo in dostopna nepristransko, skupaj z metapodatki in smernicami.


Celotna vsebina Kodeksa ravnanja evropske statistike
Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu
Priporočilo Komisije o neodvisnosti, integriteti in odgovornosti državnih statističnih organov in Eurostata

Sporočilo Komisije v angleškem originalu

 

 

 

Pripravil/-a:
Metka Zaletel
 
 
Prijavite se za prejemanje novic prek e-pošte
 

Zadnjih 5 novic v področju 'Splošno'

3.5.2006 Dostop do evropskih mikropodatkov
14.3.2006 Kakovost slovenske državne statistike
9.3.2006 Zasedanje Statistične komisije pri Združenih narodih
8.3.2006 Kartogrami v podatkovni bazi SI-STAT
3.2.2006 Zaprosilo za status opazovalca v Odboru za statistiko OECD

Ostale zadnje novice

28.4.2006
Temeljna obrestna mera za maj 2006, Slovenija
28.4.2006
Inflacija v aprilu 2006, Slovenija
28.4.2006
Prebivalstvo, Slovenija, 31. december 2005
28.4.2006
Povprečne temperature zraka in količina padavin po meteoroloških postajah, Slovenija, 2005
28.4.2006
Vlažnost, padavine, oblačnost in vetrovi po meteoroloških postajah, Slovenija, 2005

» Zadnjih 50 novic
 
 
O avtorjih
O piškotkih
© Statistični urad Republike Slovenije.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.