Kazalo spletne strani Zacetna stran Kontakt English version
 
 Demografsko socialno področje

je opisano s podatki o prebivalcih, o njihovi življenjski ravni, socialni in zdravstveni varnosti, ter s podatki o aktivnosti in življenjskem slogu prebivalstva.
 

 Ekonomsko področje

združuje proizvodne in storitvene dejavnosti, s podatki pa je predstavljena celotna ekonomska aktivnost.
 

 Okolje in naravni viri

so predstavljeni s podatki kmetijstva in ribištva, gozdarstva in lova, ozemlja in podnebja ter kazalniki za okolje in energetiko.
 

 Splošno

prikazuje geografske in upravno-prostorske delitve Slovenije, volilno statistiko in informacije o dejavnosti Statističnega urada RS.

Evropski statistični podatki
Nudimo vam pomoč pri dostopu do brezplačnih podatkov, objavljenih na spletni strani Eurostata.
 
Metodologije
Intrastat, Zbiranje podatkov o plačah
 
Elektronsko poročanje
 
Klasifikacije (Klasje)
za administrativne zbirke podatkov in izvajanje državne statistike.
 
Projekt Phare: Razvoj in ojačanje nacionalnega sistema Intrastat
 Državna statistika v letu 2004
Splošno
Tiskalniku prijazna verzija novice   Priporočite novico

10.6.2005
 
 

Državna statistika v letu 2004

Statistični urad RS je v sodelovanju s pooblaščenimi izvajalci državne statistike pripravil poročilo o izvajanju letnega programa statističnih raziskovanj za leto 2004; to poročilo je na zadnji, majski seji obravnaval tudi Statistični svet RS. Povzetek omenjenega poročila vsebuje publikacija z naslovom »Državna statistika v letu 2004«, zahtevnejšim bralcem pa je dostopen tudi dokument »Poročilo o izvajanju letnega programa statističnih raziskovanj za leto 2004«, v katerem je poročilo predstavljeno v celoti.

V omenjenem poročilu boste našli informacije o tem, kako je državna statistika v letu 2004 uresničevala svoje poslanstvo v pristopnem obdobju, kako je potekalo sodelovanje z domačim in mednarodnim okoljem in kako je državna statistika nadaljevala z metodološko in tehnološko modernizacijo statističnega sistema. Zaradi spremljanja novih statističnih pojavov na posameznih vsebinskih področjih v letu 2004 je posebno pozornost namenila nadaljevanju razvoja novih metod in orodij za zagotavljanje podatkovnih virov, ki temeljijo na mednarodnih standardih in so usklajeni z mednarodnimi institucijami.

Z namenom, da se racionalizira zbiranje statističnih podatkov in hkrati razbremenijo poročevalske enote in zmanjšajo stroški, poveča pa kakovost podatkov, so bili v letu 2004 sklenjeni dogovori o sodelovanju s Telekomom Slovenije, Davčno upravo RS, Agencijo RS za javnopravne evidence in storitve, Kmetijskim inštitutom Slovenije, Carinsko upravo ter Upravo RS za javna plačila.

V letu 2004 je bil med Statističnim uradom RS, Banko Slovenije in Ministrstvom za finance sklenjen tudi poseben dogovor o medinstitucionalnem sodelovanju, ki natančno opredeljuje odgovornost posameznih institucij. Tako bo Slovenija lahko še učinkoviteje in gospodarnejše uresničevala predvidene naloge na področju makroekonomskih in finančnih statistik in sledila prevzemu skupne evropske valute v letu 2007.


» Državna statistika v letu 2004
» Poročilo o izvajanju letnega programa statističnih raziskovanj za leto 2004
 

 

 

Pripravil/-a:
Nina Stražišar
 
 
Prijavite se za prejemanje novic prek e-pošte
 

Zadnjih 5 novic v področju 'Splošno'

3.5.2006 Dostop do evropskih mikropodatkov
14.3.2006 Kakovost slovenske državne statistike
9.3.2006 Zasedanje Statistične komisije pri Združenih narodih
8.3.2006 Kartogrami v podatkovni bazi SI-STAT
3.2.2006 Zaprosilo za status opazovalca v Odboru za statistiko OECD

Ostale zadnje novice

28.4.2006
Temeljna obrestna mera za maj 2006, Slovenija
28.4.2006
Inflacija v aprilu 2006, Slovenija
28.4.2006
Prebivalstvo, Slovenija, 31. december 2005
28.4.2006
Povprečne temperature zraka in količina padavin po meteoroloških postajah, Slovenija, 2005
28.4.2006
Vlažnost, padavine, oblačnost in vetrovi po meteoroloških postajah, Slovenija, 2005

» Zadnjih 50 novic
 
 
O avtorjih
O piškotkih
© Statistični urad Republike Slovenije.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.