Kazalo spletne strani Zacetna stran Kontakt English version
 
 Demografsko socialno področje

je opisano s podatki o prebivalcih, o njihovi življenjski ravni, socialni in zdravstveni varnosti, ter s podatki o aktivnosti in življenjskem slogu prebivalstva.
 

 Ekonomsko področje

združuje proizvodne in storitvene dejavnosti, s podatki pa je predstavljena celotna ekonomska aktivnost.
 

 Okolje in naravni viri

so predstavljeni s podatki kmetijstva in ribištva, gozdarstva in lova, ozemlja in podnebja ter kazalniki za okolje in energetiko.
 

 Splošno

prikazuje geografske in upravno-prostorske delitve Slovenije, volilno statistiko in informacije o dejavnosti Statističnega urada RS.

Evropski statistični podatki
Nudimo vam pomoč pri dostopu do brezplačnih podatkov, objavljenih na spletni strani Eurostata.
 
Metodologije
Intrastat, Zbiranje podatkov o plačah
 
Elektronsko poročanje
 
Klasifikacije (Klasje)
za administrativne zbirke podatkov in izvajanje državne statistike.
 
Projekt Phare: Razvoj in ojačanje nacionalnega sistema Intrastat
 Anketa o poslovnih tendencah, marec 2005 (Prva objava)
Poslovne tendence
Tiskalniku prijazna verzija novice   Priporočite novico

24.3.2005
 
 


Slika 1: Kazalec gospodarske klime, Slovenija, marec 1996 – marec 2005

Chart 1: Sentiment indicator, Slovenia, March 1996 – March 2005

 

Ostale slike lahko najdete v priponki.


METODOLOŠKA POJASNILA

Kazalec gospodarske klime je tehtani sintezni kazalec; sestavljajo ga kazalec zaupanja v predelovalnih dejavnostih, v trgovini na drobno in kazalec zaupanja potrošnikov.

Kazalec zaupanja v predelovalnih dejavnostih je povprečje ravnotežij odgovorov na vprašanja o pričakovani proizvodnji, zalogah končnih izdekov in skupnih naročilih.

Kazalec zaupanja v trgovini na drobno je povprečje ravnotežij odgovorov na vprašanja o sedanjem in pričakovanem poslovnem položaju in obsegu zalog (obrnjen predznak).

Kazalec zaupanja potrošnikov je povprečje ravnotežij odgovorov na vprašanja o pričakovanem finančnem stanju v gospodinjstvu, pričakovani ekonomski situaciji v državi, o pričakovani brezposelnosti in prihrankih v gospodinjstvu v naslednjih 12 mesecih.


KOMENTAR

Marca 2005 je desezonirana vrednost kazalca gospodarske klime ostala enaka v vseh treh primerjavah, tj. glede na pretekli mesec, na lanski marec in na lansko povprečje.

Desezonirana vrednost kazalca zaupanja v predelovalnih dejavnostih je bila v marcu 2005 enaka kot v februarju 2005. Na gibanje kazalca zaupanja so vplivala večja proizvodna pričakovanja in višja raven skupnih naročil. V primerjavi z istim mesecem lani in z lanskim povprečjem je vrednost padla za 1 odstotno točko.

V marcu 2005 je bila desezonirana vrednost kazalca zaupanja v trgovini na drobno glede na pretekli mesec nekoliko nižja, in sicer za 1 odstotno točko. Na padec vrednosti kazalca zaupanja je vplivala predvsem slabša ocena sedanjega poslovnega položaja. Vrednost kazalca je padla tudi v primerjavi z lanskim marcem in v primerjavi z lanskim povprečjem, in sicer v obeh primerjavah za 3 odstotne točke.

Desezonirana vrednost kazalca zaupanja potrošnikov je bila v marcu 2005 za 2 odstotni točki nižja kot februarja 2005. Padec kazalca je predvsem posledica manj optimističnih napovedi potrošnikov glede gospodarskega stanja v Sloveniji v prihodnjih 12 mesecih. Kazalec zaupanja potrošnikov je trenutno 1 odstotno točko pod dolgoletnim povprečjem.

 

Dostop do podatkov
Podrobnejši podatki in časovne serije so dostopni na SI-STAT podatkovnem portalu, ki vam omogoča enostaven način pregledovanja in izpisovanja podatkov v različne formate. Registrirani uporabniki imajo možnost shranjevanja tabel za kasnejši pregled in možnost naročanja na samodejno obveščanje o posodobitvah podatkov.
 
SI-STAT podatkovni portal
Ekonomsko področje
Poslovne tendence

 

 Priponke:


Pripravil/-a:
Darja Regoršek
 
 
Prijavite se za prejemanje novic prek e-pošte
 

Zadnjih 5 novic v področju 'Poslovne tendence'

25.4.2006 Ankete o poslovnih tendencah in mnenju potrošnikov, Slovenija, april 2006
28.3.2006 Ankete o poslovnih tendencah in mnenju potrošnikov, marec 2006
23.2.2006 Ankete o poslovnih tendencah in mnenju potrošnikov, februar 2006
25.1.2006 Poslovne tendence, januar 2006
23.12.2005 Poslovne tendence, december 2005

Ostale zadnje novice

3.5.2006
Dostop do evropskih mikropodatkov
28.4.2006
Temeljna obrestna mera za maj 2006, Slovenija
28.4.2006
Inflacija v aprilu 2006, Slovenija
28.4.2006
Prebivalstvo, Slovenija, 31. december 2005
28.4.2006
Povprečne temperature zraka in količina padavin po meteoroloških postajah, Slovenija, 2005

» Zadnjih 50 novic
 
 
O avtorjih
O piškotkih
© Statistični urad Republike Slovenije.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.