Kazalo spletne strani Zacetna stran Kontakt English version
 
 Demografsko socialno področje

je opisano s podatki o prebivalcih, o njihovi življenjski ravni, socialni in zdravstveni varnosti, ter s podatki o aktivnosti in življenjskem slogu prebivalstva.
 

 Ekonomsko področje

združuje proizvodne in storitvene dejavnosti, s podatki pa je predstavljena celotna ekonomska aktivnost.
 

 Okolje in naravni viri

so predstavljeni s podatki kmetijstva in ribištva, gozdarstva in lova, ozemlja in podnebja ter kazalniki za okolje in energetiko.
 

 Splošno

prikazuje geografske in upravno-prostorske delitve Slovenije, volilno statistiko in informacije o dejavnosti Statističnega urada RS.

Evropski statistični podatki
Nudimo vam pomoč pri dostopu do brezplačnih podatkov, objavljenih na spletni strani Eurostata.
 
Metodologije
Intrastat, Zbiranje podatkov o plačah
 
Elektronsko poročanje
 
Klasifikacije (Klasje)
za administrativne zbirke podatkov in izvajanje državne statistike.
 
Projekt Phare: Razvoj in ojačanje nacionalnega sistema Intrastat
 Mednarodno posvetovanje Statistični dnevi 2004
Splošno
Tiskalniku prijazna verzija novice   Priporočite novico

5.11.2004
 
 

14. Statistični dnevi, mednarodno posvetovanje:

Statistično spremljanje pojavov globalizacije in storitev – izzivi in nujnost


Ljubljana, 5. november 2004 – Štirinajsto mednarodno posvetovanje statistikov, dajalcev in uporabnikov statističnih podatkov z naslovom Statistično spremljanje pojavov globalizacije in storitev – izzivi in nujnost bo potekalo od 8. do 10. novembra v hotelu Radin v Radencih. Vplivi globalizacije na nacionalno ekonomijo, okolje in družbo postavljajo državnim statističnim uradom novo nalogo - spremljanje dinamike in obsega mednarodnega povezovanja na različnih področjih.

Vsebina letošnjega posvetovanja je namenjena globalizaciji in pomenu storitev v sodobnem gospodarstvu. Statistično spremljanje vplivov globalizacije na državni in mednarodni ravni ni obveza le za državne statistične urade, ampak tudi za mednarodne statistične organizacije, na primer OECD in Eurostat, ki temo globalizacije postavljajo v ospredje. Naraščajoče zahteve po pravočasnih, ustreznih in mednarodno primerljivih statističnih podatkih skupaj z možnostmi hitro razvijajoče se informacijsko-komunikacijske tehnologije in na drugi strani preobremenjenost informacijskega trga s podatki, postavljajo statistične inštitucije pred nove izzive, ki zahtevajo nove komunikacijske strategije.

Programskemu odboru Statističnih dnevov 2004 predseduje dr. France Križanič, direktor Ekonomskega inštituta Pravne fakultete. Posvetovanje bo otvoril prof. dr. Janez Stare, predsednik Statističnega društva Slovenije, uvodoma pa bo udeležence nagovorila namestnica generalne direktorice Statističnega urada Republike Slovenije Genovefa Ružić. Tridnevno posvetovanje je razdeljeno v tematske sklope s predstavitvami in okroglimi mizami.

Problematiko ekonomske globalizacije in statistično spremljanje tega pojava (sekcijo bosta vodila dr. Metka Stare, Center za proučevanje mednarodnih odnosov na Fakulteti za družbene vede, in David Roberts, OECD) bodo osvetlila razmišljanja raziskovalcev iz Ekonomske fakultete v Pragi, iz slovenskih fakultet in ministrstva za gospodarstvo; poglede o tej tematiki bodo predstavili še predstavniki romunskega, makedonskega, srbskega, italijanskega in slovenskega državnega statističnega urada.

V sekciji o razvoju statistike storitev bodo predstavljeni različni pogledi na storitvene dejavnosti, nujni ukrepi in pogoji za statistično spremljanje teh dejavnosti. Udeleženci bodo o storitvah razpravljali pod vodstvom moderatorjev, tj. prof. dr. Lea Bregar, Ekonomska fakulteta v Ljubljani, in mag. Simon Vrhunec z Ministrstva za zdravje RS.

Razvojnim dosežkom, ki pomembno prispevajo k večji kakovosti prihodnjega dela in ponujajo tudi izvirne rešitve problemov, s katerimi se v globaliziranem svetu soočajo državni statistični uradi in druge inštitucije, bo namenjen zadnji del posvetovanja. Dotaknili se bomo vprašanj kot so: kakšna je lahko podpora statistike v procesih regionalizacije in pri strukturni politiki, kaj bo ponujala podatkovna baza socialnih statistik, kako kakovostna je statistika kulture pri nas, kaj so vodni računi ter druga odprta vprašanja statistike pri nas in v nekaterih tujih statističnih uradih.

Posvetovanja Statistični dnevi 2004 se bo udeležilo okrog 200 strokovnjakov s področja statistike, uporabnikov uradne statistike in dajalcev statističnih podatkov in informacij, med njimi 28 predstavnikov tujih statističnih uradov oz. mednarodnih statističnih agencij ter tujih fakultet s statističnim raziskovanjem. Program posvetovanja, aktivni udeleženci in njihovi prispevki so objavljeni na spletnem naslovu:
http://www.stat.si/doc/radenci/program_Radenci_2004_koncni.pdf

V zborniku posvetovanja, objavljenem tudi na spletnih straneh, je zbranih večina prispevkov; najzanimivejše bodo avtorji tudi predstavili.

 

 

 

Pripravil/-a:
Ida Repovž Grabnar
 
 
Prijavite se za prejemanje novic prek e-pošte
 

Zadnjih 5 novic v področju 'Splošno'

3.5.2006 Dostop do evropskih mikropodatkov
14.3.2006 Kakovost slovenske državne statistike
9.3.2006 Zasedanje Statistične komisije pri Združenih narodih
8.3.2006 Kartogrami v podatkovni bazi SI-STAT
3.2.2006 Zaprosilo za status opazovalca v Odboru za statistiko OECD

Ostale zadnje novice

28.4.2006
Temeljna obrestna mera za maj 2006, Slovenija
28.4.2006
Inflacija v aprilu 2006, Slovenija
28.4.2006
Prebivalstvo, Slovenija, 31. december 2005
28.4.2006
Povprečne temperature zraka in količina padavin po meteoroloških postajah, Slovenija, 2005
28.4.2006
Vlažnost, padavine, oblačnost in vetrovi po meteoroloških postajah, Slovenija, 2005

» Zadnjih 50 novic
 
 
O avtorjih
O piškotkih
© Statistični urad Republike Slovenije.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.