Kazalo spletne strani Zacetna stran Kontakt English version
 
 Demografsko socialno področje

je opisano s podatki o prebivalcih, o njihovi življenjski ravni, socialni in zdravstveni varnosti, ter s podatki o aktivnosti in življenjskem slogu prebivalstva.
 

 Ekonomsko področje

združuje proizvodne in storitvene dejavnosti, s podatki pa je predstavljena celotna ekonomska aktivnost.
 

 Okolje in naravni viri

so predstavljeni s podatki kmetijstva in ribištva, gozdarstva in lova, ozemlja in podnebja ter kazalniki za okolje in energetiko.
 

 Splošno

prikazuje geografske in upravno-prostorske delitve Slovenije, volilno statistiko in informacije o dejavnosti Statističnega urada RS.

Evropski statistični podatki
Nudimo vam pomoč pri dostopu do brezplačnih podatkov, objavljenih na spletni strani Eurostata.
 
Metodologije
Intrastat, Zbiranje podatkov o plačah
 
Elektronsko poročanje
 
Klasifikacije (Klasje)
za administrativne zbirke podatkov in izvajanje državne statistike.
 
Projekt Phare: Razvoj in ojačanje nacionalnega sistema Intrastat
 60 let slovenske statistike
Splošno
Tiskalniku prijazna verzija novice   Priporočite novico

10.9.2004
 
 

Pred 60 leti, 19. avgusta 1944 je Slovenski narodnoosvobodilni svet, SNOS, na osvobojenem slovenskem ozemlju v Črnomlju ustanovil slovenski Statistični urad. Ta je dobil nalogo, da organizira in z znanstvenim pristopom upravlja podatke, pomembne za javno življenje Slovencev, ter da z drugimi ustanovami sodeluje pri dajanju podatkov, mnenj in nasvetov.

Zaradi načrtovanja gospodarskega razvoja je v prvih povojnih letih slovenska statistika najprej dobila nalogo, da vzpostavi evidence in sezname, statistične metode pa so bile uvedene kasneje. Veliko dokumentov iz mladega obdobja slovenske statistike se ni ohranilo, našli pa smo dokument o temeljnih načelih delovanja in ti še danes zvenijo presenetljivo sodobno: govorijo o statistiki, ki je smiselna le, če služi družbi - sicer je mrtva, o statistiki, ki mora izhajati iz resničnega, stalno spreminjajočega se življenja, in o demokratičnem značaju statistike – ta ne sme biti laž in ne sredstvo za izkoriščanje ljudstva, nasprotno, podatki so v korist vseh.

Ambiciozni cilji, ki jih je SNOS postavil Statističnemu uradu za delo takoj po koncu vojne, so za družbo brez statistične tradicije in ustrezno izobraženih ljudi pomenili takojšnjo vzpostavitev koordinacije razpršenega statističnega dela med ministrstvi in upravnimi organi in šolanje statistikov. Prvo nalogo statistike, prikaz povojnega stanja, je statistika izpeljala s številnimi področnimi popisi, leta 1948 pa s kratkim popisom prebivalstva. V zgodovini slovenske statistike je bilo potem še šest obširnejših popisov prebivalstva in dva popisa kmetijstva.

Slovenska statistika je v prvih treh desetletjih doživela številne spremembe: do sredine 70. let se je Statistični urad trikrat preimenoval, na njegovo organiziranost in delovanje so vplivali republiška in zvezna jugoslovanska zakonodaja. Statistika je z razglasitvijo v ustavi leta 1974 postala del informacijskega sistema, leta 1982 pa tudi formalno del družbenega sistema informiranja.
V 80. si je slovenska statistika zelo prizadevala uveljaviti republiški zakon, ki bi republiškim statistikam dodelil večje pristojnosti. Vendar smo šele v samostojni Sloveniji leta 1995 dobili sodoben Zakon o državni statistiki, pripravljen po zgledu evropske statistične zakonodaje, in hkrati je koordinator državne statistike dobil nazaj svoje rojstno ime – Statistični urad Republike Slovenije.

Statistični urad RS danes sodeluje v vodstvenih organih Konference evropskih statistikov in v Mednarodnem statističnem inštitutu. Z vstopom Slovenije v EU pa je slovenska državna statistika postala aktivni član evropskega statističnega sistema; to ji omogoča, da pri Evropski komisiji in Svetu EU vpliva na oblikovanje evropske statistične zakonodaje.


Ob jubileju nepretrganega šestdesetletnega delovanja slovenske uradne statistike smo na statističnem uradu pripravili tudi okroglo mizo o izmenjavi podatkov v regiji, ki zajema Slovenijo in obmejne države. V razpravi so sodelovali direktorji statističnih uradov sosednjih držav in predstavniki slovenskih državnih institucij in ugotovili, da je pretok informacij in podatkov o življenju in razvoju v obmejnih področjih ključnega pomena za uspešno sobivanje. Strinjali so se, da tovrstno sodelovanje statističnih uradov sosednjih držav lahko postane splošen zgled za podporo regionalnemu razvoju in združevanju.

Jubilej praznujemo z našimi spoštovanimi gosti iz domačih in tujih institucij in s slavnostnim govornikom predsednikom Vlade Republike Slovenije gospodom mag. Antonom Ropom - danes v Unionski dvorani Grand Hotela Union.


Generalna direktorica
mag. Irena Križman
 

Sporočilo za objavo (82 KB)

 

 

Pripravil/-a:
Ida Repovž Grabnar
 
 
Prijavite se za prejemanje novic prek e-pošte
 

Zadnjih 5 novic v področju 'Splošno'

3.5.2006 Dostop do evropskih mikropodatkov
14.3.2006 Kakovost slovenske državne statistike
9.3.2006 Zasedanje Statistične komisije pri Združenih narodih
8.3.2006 Kartogrami v podatkovni bazi SI-STAT
3.2.2006 Zaprosilo za status opazovalca v Odboru za statistiko OECD

Ostale zadnje novice

28.4.2006
Temeljna obrestna mera za maj 2006, Slovenija
28.4.2006
Inflacija v aprilu 2006, Slovenija
28.4.2006
Prebivalstvo, Slovenija, 31. december 2005
28.4.2006
Povprečne temperature zraka in količina padavin po meteoroloških postajah, Slovenija, 2005
28.4.2006
Vlažnost, padavine, oblačnost in vetrovi po meteoroloških postajah, Slovenija, 2005

» Zadnjih 50 novic
 
 
O avtorjih
O piškotkih
© Statistični urad Republike Slovenije.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.