Kazalo spletne strani Zacetna stran Kontakt English version
 
 Demografsko socialno področje

je opisano s podatki o prebivalcih, o njihovi življenjski ravni, socialni in zdravstveni varnosti, ter s podatki o aktivnosti in življenjskem slogu prebivalstva.
 

 Ekonomsko področje

združuje proizvodne in storitvene dejavnosti, s podatki pa je predstavljena celotna ekonomska aktivnost.
 

 Okolje in naravni viri

so predstavljeni s podatki kmetijstva in ribištva, gozdarstva in lova, ozemlja in podnebja ter kazalniki za okolje in energetiko.
 

 Splošno

prikazuje geografske in upravno-prostorske delitve Slovenije, volilno statistiko in informacije o dejavnosti Statističnega urada RS.

SI-STAT podatkovni portal
na enem mestu vsebuje povezave do vseh statističnih podatkov.

Banka statističnih podatkov

vsebuje vnaprej pripravljene standardne tabele in ponuja možnost samostojne priprave tabel.
 

Evropski statistični podatki
Nudimo vam pomoč pri dostopu do brezplačnih podatkov, objavljenih na spletni strani Eurostata.

Metodologije
Vprašalniki, Metodološka pojasnila, Intrastat, Zbiranje podatkov o plačah, EU-SILC
 
Elektronsko poročanje
 
Statistična terminologija
 
Klasifikacije (Klasje)
za administrativne zbirke podatkov in izvajanje državne statistike.

» Javni razpisi
» Delovna razmerja
 Obisk Katherine Wallman, vodilne statističarke na Uradu za menedžment in proračun ZDA

15. junij 2007, Posebna objava
Dodaj ali deli...
Oblika za tisk

Na strokovnem obisku v Sloveniji se bo Katherine Wallman, glavna statističarka na  Uradu za menedžment in proračun ZDA, srečala z ministrom za finance in z vodstvom Statističnega urada RS; obisk bo zaključila s predavanjem na Ekonomski fakulteti v Ljubljani.

Slovenski statistični urad aktiven v mednarodnem okolju

Statistični urad RS je v svoji strategiji predvidel tak razvoj slovenske državne statistike, ki bo v največji meri upošteval najboljše prakse uradnih statistik. Ta odločitev mu narekuje aktivno sodelovanje ne le v okviru Evropskega statističnega sistema, Ekonomske komisije za Evropo pri Združenih narodih (UNECE) in v Odboru OECD za statistiko, ampak tudi izmenjavo mnenj z drugimi nacionalnimi statističnimi institucijami. Razvejano in utečeno sodelovanje z nacionalnimi uradi EU pa v zadnjih letih razširjamo tudi v globalni mreži statističnih institucij zunaj evropskega okvira.

Vodilna predstavnica Urada za menedžment in proračun Združenih držav Amerike na obisku v Sloveniji

Gospa Katherine Wallman, vodilna statističarka na Uradu za menedžment in proračun Združenih držav Amerike, ki hkrati v mednarodnem okolju predstavlja precej decentralizirano ameriško statistiko, se bo na svojem prvem strokovnem obisku v Sloveniji najprej srečala z ministrom za finance dr. Andrejem Bajukom, in sicer v petek, 15. junija 2007. Istega dne popoldne se bo gospa Wallman na Statističnem uradu RS v pogovoru z generalno direktorico mag. Ireno Križman in njenimi najožjimi sodelavci seznanila z aktivnostmi slovenskega statističnega urada kot glavnega koordinatorja slovenske državne statistike.

V predavanju gospe Wallman v ponedeljek, 18. junija, na Statističnem uradu RS pa bomo slovenski statistiki imeli priložnost spoznati izkušnje iz ameriškega pristopa glede zahtev uporabnikov po statističnih podatkih. Vemo, da uporabniki pričakujejo ustrezne in natančne podatke ter pravočasno dostopne. Kako v čim večji meri izpolniti ta merila, pa je izziv za vsako statistično institucijo.

Delovni obisk bo gospa Katherine Wallman zaokrožila s predavanjem študentom ekonomije, v katerem bo predstavila statistični sistem v Združenih državah Amerike, in sicer s poudarkom na ključnih vidikih izračunavanja kratkoročnih kazalnikov. Omenjeno predavanje bo v ponedeljek, 18. junija, ob 14. uri v predavalnici P-127 na Ekonomski fakulteti v Ljubljani.


Dodaj ali deli...
Prijavite se za prejemanje novic prek e-pošte

 

Zadnjih 10 novic v področju 'Splošno'

16.2.2015 Mednarodni dan maternega jezika 2015
23.1.2015 48. redna seja Statističnega sveta RS
30.12.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji
23.12.2014 70 let Statističnega urada Republike Slovenije
17.12.2014 Kaj vam ponuja SURS v letu 2015?
17.12.2014 Statistični letopis na podatkovnem portalu SI-STAT
17.12.2014 Statøpis – statistični pregled Slovenije 2014
28.11.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji
25.11.2014 Letni program statističnih raziskovanj za 2015
21.11.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji

» Ostale zadnje novice v področju 'Splošno'
» Ostale zadnje novice
 
 
O avtorjih
© Statistični urad Republike Slovenije.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.