Kazalo spletne strani Zacetna stran Kontakt English version
 
 Demografsko socialno področje

je opisano s podatki o prebivalcih, o njihovi življenjski ravni, socialni in zdravstveni varnosti, ter s podatki o aktivnosti in življenjskem slogu prebivalstva.
 

 Ekonomsko področje

združuje proizvodne in storitvene dejavnosti, s podatki pa je predstavljena celotna ekonomska aktivnost.
 

 Okolje in naravni viri

so predstavljeni s podatki kmetijstva in ribištva, gozdarstva in lova, ozemlja in podnebja ter kazalniki za okolje in energetiko.
 

 Splošno

prikazuje geografske in upravno-prostorske delitve Slovenije, volilno statistiko in informacije o dejavnosti Statističnega urada RS.

SI-STAT podatkovni portal
na enem mestu vsebuje povezave do vseh statističnih podatkov.

Banka statističnih podatkov

vsebuje vnaprej pripravljene standardne tabele in ponuja možnost samostojne priprave tabel.
 

Evropski statistični podatki
Nudimo vam pomoč pri dostopu do brezplačnih podatkov, objavljenih na spletni strani Eurostata.

Metodologije
Vprašalniki, Metodološka pojasnila, Intrastat, Zbiranje podatkov o plačah, EU-SILC
 
Elektronsko poročanje
 
Statistična terminologija
 
Klasifikacije (Klasje)
za administrativne zbirke podatkov in izvajanje državne statistike.

» Javni razpisi
» Delovna razmerja
 Državna statistika v letu 2006

8. junij 2007, Posebna objava
Dodaj ali deli...
Oblika za tisk

Poročilo o sledenju glavnim ciljem, zastavljenim v Letnem programu statističnih raziskovanj za 2006.

Publikacija Državna statistika v letu 2006 se osredotoča na uresničevanje glavnih ciljev, ki si jih je Statistični urad RS (SURS) skupaj s pooblaščenimi izvajalci državne statistike zastavil v Letnem programu statističnih raziskovanj za 2006 (Uradni list RS, št. 99/2005 in št. 46/2006).

Najpomembnejši dogodek, ki je vplival na izvajanje mnogih statističnih raziskovanj v preteklem letu v Sloveniji, je bil prehod na poslovanje z novo denarno enoto. To je narekovalo določene prilagoditve pri vodenju statističnih raziskovanj in objavljanju podatkov v bodoče, tako na SURS-u kot tudi v širšem sistemu pooblaščenih izvajalcev statističnih raziskovanj. SURS je na svoji spletni strani skozi vse leto tekoče obveščal uporabnike o pripravah na zamenjavo denarne enote. Skupaj z Ministrstvom za gospodarstvo, Uradom za varstvo potrošnikov in Zvezo potrošnikov Slovenije je redno spremljal cene in objavljal indeks cen življenjskih potrebščin, poleg tega pa je objavil tudi nekatere posebne publikacije o vplivu uvedbe evra na cene izdelkov in storitev v Sloveniji.

Skrb za podatke in za racionalno rabo virov SURS-a je temeljni strokovni prispevek, s katerim je SURS nudil podporo pogajanjem za uveljavitev regionalne delitve Slovenije doma in v EU. Po klasifikaciji statističnih teritorialnih enot EU (NUTS) bo Slovenija od 1. 1. 2008 razdeljena na vzhodno in zahodno Slovenijo.

SURS je bil v letu 2006 dejaven pri obravnavi problematike nepremičnin, tako na področju zakonodaje kot na področju priprav na Popis nepremičnin, katerega nosilec projekta je Geodetska uprava Republike Slovenije. Osnovni cilj popisa nepremičnin je vzpostavitev Registra nepremičnin, dokončno bo vzpostavljen Kataster stavb, Register prebivalstva pa bo dopolnjen s številkami stanovanj stalnih in začasnih prebivališč. Rezultati popisa nepremičnin bodo odločilno vplivali na bodoče delo in razvoj SURS-a na področju spremljanja statistike nepremičnin, še posebej pa na izvajanje prihodnjih popisov prebivalstva in stanovanj.

Na področju statistične infrastrukture je bil v letu 2006 glavni poudarek na pripravi projekta ISIS – razvoj novega Integriranega statističnega informacijskega sistema, ki bo najprej uporabljen za poslovne statistike. Projekt obsega vzpostavitev infrastrukture za elektronsko poročanje, statistični register podjetij in metapodatkovno podprt informacijski sistem za podporo statističnega procesa.

Poleg omenjenih dogodkov se je nadaljevalo tudi pestro mednarodno sodelovanje; v okviru Evropskega statističnega sistema je Slovenija postala članica Partnership Group, poglobljeno sodelovanje z OECD pa je Sloveniji že v letu 2006 prineslo status stalne opazovalke v odboru za statistiko pri OECD. Nadaljevale so se priprave na predsedovanje delovni skupini Sveta EU za statistiko v obdobju od 1. 1. do 30. 6. 2008. V okviru teh je bil skupaj z nemškim in portugalskim statističnim uradom oblikovan 18-mesečni program predsedovanja za področje statistike. Začela se je natančna vsebinska obravnava dosjejev, ki bodo predvidoma obravnavani na Svetu EU v času slovenskega predsedovanja.

Državna statistika se je dejavno osredotočila na uresničevanje statističnih raziskovanj, pri čemer smo sledili racionalni rabi človeških in finančnih virov, razbremenjevanju enot poročanja (predvsem z boljšo izrabo administrativnih virov) in si hkrati prizadevali za izboljšanje pravočasnosti in kakovosti statističnih podatkov in storitev za uporabnike.

Avtorica:

Dodaj ali deli...
Prijavite se za prejemanje novic prek e-pošte

 

Zadnjih 10 novic v področju 'Splošno'

23.1.2015 48. redna seja Statističnega sveta RS
30.12.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji
23.12.2014 70 let Statističnega urada Republike Slovenije
17.12.2014 Kaj vam ponuja SURS v letu 2015?
17.12.2014 Statistični letopis na podatkovnem portalu SI-STAT
17.12.2014 Statøpis – statistični pregled Slovenije 2014
28.11.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji
25.11.2014 Letni program statističnih raziskovanj za 2015
21.11.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji
13.11.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji

» Ostale zadnje novice v področju 'Splošno'
» Ostale zadnje novice
 
 
O avtorjih
© Statistični urad Republike Slovenije.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.