Kazalo spletne strani Zacetna stran Kontakt English version
 
 Demografsko socialno področje

je opisano s podatki o prebivalcih, o njihovi življenjski ravni, socialni in zdravstveni varnosti, ter s podatki o aktivnosti in življenjskem slogu prebivalstva.
 

 Ekonomsko področje

združuje proizvodne in storitvene dejavnosti, s podatki pa je predstavljena celotna ekonomska aktivnost.
 

 Okolje in naravni viri

so predstavljeni s podatki kmetijstva in ribištva, gozdarstva in lova, ozemlja in podnebja ter kazalniki za okolje in energetiko.
 

 Splošno

prikazuje geografske in upravno-prostorske delitve Slovenije, volilno statistiko in informacije o dejavnosti Statističnega urada RS.

SI-STAT podatkovni portal
na enem mestu vsebuje povezave do vseh statističnih podatkov.

Banka statističnih podatkov

vsebuje vnaprej pripravljene standardne tabele in ponuja možnost samostojne priprave tabel.
 

Evropski statistični podatki
Nudimo vam pomoč pri dostopu do brezplačnih podatkov, objavljenih na spletni strani Eurostata.

Metodologije
Vprašalniki, Metodološka pojasnila, Intrastat, Zbiranje podatkov o plačah, EU-SILC
 
Elektronsko poročanje
 
Statistična terminologija
 
Klasifikacije (Klasje)
za administrativne zbirke podatkov in izvajanje državne statistike.

» Javni razpisi
» Delovna razmerja
 Popisni atlas Slovenije 2002

31. maj 2007, Posebna objava
Dodaj ali deli...
Oblika za tisk

Popisni atlas prinaša kar 102 tematska zemljevida s podatki iz Popisa prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002, prikazanimi po naseljih. Zemljevide vsebinsko dopolnjujejo kratka in jedrnata besedila.

Gre za prvi pravi popisni atlas Slovenije, ki sta ga na podlagi Popisa 2002 skupaj pripravila Statistični urad Republike Slovenije in Geografski inštitut Antona Melika Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Popis 2002 je bil sicer že petnajsti popis prebivalstva na ozemlju današnje Slovenije, vendar prvi po njeni osamosvojitvi.

V publikaciji boste našli kar 102 zemljevida, na katerih so popisni podatki prikazani po naseljih; teh je v Sloveniji skoraj šest tisoč; pokrajinska pestrost in raznolikost slovenskega ozemlja se odražata tudi v njihovi velikosti ter regionalni razporeditvi. Zemljevide dopolnjujejo kratka in jedrnata besedila, oba načina prikaza skupaj predstavljata – vsak na svoj način – razmere v naši državi na začetku 21. stoletja. Atlas obsega 160 strani; za ponazoritev publikacije smo v formatu PDF pripravili prvo od sedmih vsebinskih poglavij Prebivalstvo in naselja.

Podatki, predstavljeni v obliki zemljevidov, imajo največjo sporočilno vrednost. Že na prvi pogled lahko iz množice tako prikazanih podatkov ugotovimo prostorske razsežnosti določenega pojava. Tako na primer lahko zelo hitro opazimo, da so zunajzakonske skupnosti najbolj razširjene na Koroškem; značilne so tudi za vinorodna področja severovzhodne Slovenije (Haloze, Slovenske gorice). V zahodnem delu Slovenije zasledimo večje sklenjeno območje nadpovprečnega deleža tega tipa družine samo na zgornjem Gorenjskem.

Popisni atlas Slovenije 2002 je zanimiva in dragocena knjiga, primerna tudi za darilo. Prepričani smo, da bo kak njen izvod našel svoje mesto tudi na vaši knjižni polici. Knjiga je po ceni 40 evrov (9 586 SIT) na voljo v večjih knjigarnah, lahko pa jo naročite tudi neposredno pri izdajatelju (Založba ZRC).
Avtor:

Dodaj ali deli...
Prijavite se za prejemanje novic prek e-pošte

 

Zadnjih 10 novic v področju 'Splošno'

23.1.2015 48. redna seja Statističnega sveta RS
30.12.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji
23.12.2014 70 let Statističnega urada Republike Slovenije
17.12.2014 Kaj vam ponuja SURS v letu 2015?
17.12.2014 Statistični letopis na podatkovnem portalu SI-STAT
17.12.2014 Statøpis – statistični pregled Slovenije 2014
28.11.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji
25.11.2014 Letni program statističnih raziskovanj za 2015
21.11.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji
13.11.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji

» Ostale zadnje novice v področju 'Splošno'
» Ostale zadnje novice
 
 
O avtorjih
© Statistični urad Republike Slovenije.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.