Kazalo spletne strani Zacetna stran Kontakt English version
 
 Demografsko socialno področje

je opisano s podatki o prebivalcih, o njihovi življenjski ravni, socialni in zdravstveni varnosti, ter s podatki o aktivnosti in življenjskem slogu prebivalstva.
 

 Ekonomsko področje

združuje proizvodne in storitvene dejavnosti, s podatki pa je predstavljena celotna ekonomska aktivnost.
 

 Okolje in naravni viri

so predstavljeni s podatki kmetijstva in ribištva, gozdarstva in lova, ozemlja in podnebja ter kazalniki za okolje in energetiko.
 

 Splošno

prikazuje geografske in upravno-prostorske delitve Slovenije, volilno statistiko in informacije o dejavnosti Statističnega urada RS.

SI-STAT podatkovni portal
na enem mestu vsebuje povezave do vseh statističnih podatkov.

Banka statističnih podatkov

vsebuje vnaprej pripravljene standardne tabele in ponuja možnost samostojne priprave tabel.
 

Evropski statistični podatki
Nudimo vam pomoč pri dostopu do brezplačnih podatkov, objavljenih na spletni strani Eurostata.

Metodologije
Vprašalniki, Metodološka pojasnila, Intrastat, Zbiranje podatkov o plačah, EU-SILC
 
Elektronsko poročanje
 
Statistična terminologija
 
Klasifikacije (Klasje)
za administrativne zbirke podatkov in izvajanje državne statistike.

» Javni razpisi
» Delovna razmerja
 Statistični podatki za Slovenijo v spletni bazi OECD

28. maj 2007, Posebna objava
Dodaj ali deli...
Oblika za tisk

OECD je v podatkovni bazi Factbook 2007 na svojih spletnih straneh prvič objavil podatke za Slovenijo.

Slovenski Statistični urad je zaradi aktivnega sodelovanja z mednarodnimi statističnimi organizacijami, med njimi predvsem z Odborom za statistiko OECD, leta 2005 prejel povabilo za kandidiranje Slovenije za status opazovalke v tem Odboru. Slovenija je po sklepu Vlade RS februarja 2006 zaprosila za status stalne opazovalke, statistični uradi vseh držav članic OECD pa so soglašali z dodelitvijo tega statusa Sloveniji. Statistični urad RS je tako že junija istega leta prvič sodeloval na rednem sestanku Odbora v Parizu. S prejemom omenjenega statusa pa je Statistični urad kot kakovostna statistična inštitucija dobil tudi možnost objavljanja statističnih podatkov za Slovenijo v podatkovni bazi OECD – t.i. Factbook 2007.

Podatkovna baza Factbook 2007 obsega naslednjih 12 poglavij: prebivalstvo, makroekonomski podatki, globalizacija gospodarstva, cene, energija, trg dela, znanost in tehnologija, okolje, izobraževanje, javne finance, kakovost življenja in migracije. Vsako poglavje vsebuje kratko uvodno pojasnilo, komentar podatkov za države članice OECD, navedbo virov za podatke in napotilo na dodatne informacije o posamezni temi. Vsako poglavje ponuja več rubrik s podatki, vsaka rubrika pa vsebuje besedilo, tabele in grafične prikaze.

Statistični podatki za Slovenijo, ki je kandidatka za članstvo OECD, so zaenkrat objavljeni le v tabelah (oblika xls), saj so v knjižni izdaji Factbook 2007 prikazani le podatki za države članice. Spletna baza OECD je na voljo TUKAJ.

Dodaj ali deli...
Prijavite se za prejemanje novic prek e-pošte

 

Zadnjih 10 novic v področju 'Splošno'

23.1.2015 48. redna seja Statističnega sveta RS
30.12.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji
23.12.2014 70 let Statističnega urada Republike Slovenije
17.12.2014 Kaj vam ponuja SURS v letu 2015?
17.12.2014 Statistični letopis na podatkovnem portalu SI-STAT
17.12.2014 Statøpis – statistični pregled Slovenije 2014
28.11.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji
25.11.2014 Letni program statističnih raziskovanj za 2015
21.11.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji
13.11.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji

» Ostale zadnje novice v področju 'Splošno'
» Ostale zadnje novice
 
 
O avtorjih
© Statistični urad Republike Slovenije.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.