Kazalo spletne strani Zacetna stran Kontakt English version
 
 Demografsko socialno področje

je opisano s podatki o prebivalcih, o njihovi življenjski ravni, socialni in zdravstveni varnosti, ter s podatki o aktivnosti in življenjskem slogu prebivalstva.
 

 Ekonomsko področje

združuje proizvodne in storitvene dejavnosti, s podatki pa je predstavljena celotna ekonomska aktivnost.
 

 Okolje in naravni viri

so predstavljeni s podatki kmetijstva in ribištva, gozdarstva in lova, ozemlja in podnebja ter kazalniki za okolje in energetiko.
 

 Splošno

prikazuje geografske in upravno-prostorske delitve Slovenije, volilno statistiko in informacije o dejavnosti Statističnega urada RS.

SI-STAT podatkovni portal
na enem mestu vsebuje povezave do vseh statističnih podatkov.

Banka statističnih podatkov

vsebuje vnaprej pripravljene standardne tabele in ponuja možnost samostojne priprave tabel.
 

Evropski statistični podatki
Nudimo vam pomoč pri dostopu do brezplačnih podatkov, objavljenih na spletni strani Eurostata.

Metodologije
Vprašalniki, Metodološka pojasnila, Intrastat, Zbiranje podatkov o plačah, EU-SILC
 
Elektronsko poročanje
 
Statistična terminologija
 
Klasifikacije (Klasje)
za administrativne zbirke podatkov in izvajanje državne statistike.

» Javni razpisi
» Delovna razmerja
 62. sestanek Odbora za statistični program

24. maj 2007, Posebna objava
Dodaj ali deli...
Oblika za tisk

Odbor, osrednja inštitucija ESS, na rednem sestanku obravnava: spremenjeno spremljanje cen življenjskih potrebščin, novo klasifikacijo dejavnosti, letni statistični program za 2008, vzpostavitev evropskega registra skupin podjetij in projekt o spremljanju cen nepremičnin.

Vloga Odbora za statistični program

Usklajeno delovanje institucij v EU in izvajanje njihovih politik potrebuje verodostojno in primerljivo statistiko - to zagotavlja Evropski statistični sistem (ESS). Sestavljajo ga nacionalni statistični uradi in ministrstva, agencije, nacionalne centralne banke, ki prav tako zbirajo uradne statistične podatke, in Eurostat, statistični urad Evropskih skupnosti. Odbor za statistični program pa je v okviru ESS osrednja inštitucija; srce, katerega člani so vsi generalni direktorji nacionalnih statističnih uradov, predseduje pa mu Eurostat. Odbor sodeluje tudi z Evropsko komisijo pri koordinaciji statističnih programov, razvoju metodologij in klasifikacij ter pri izvajanju usklajenih, in zato primerljivih, statističnih raziskovanj.

Zakonodajne točke 62. sestanka

Odbor za statistični program na 62. sestanku, ki poteka 24. maja 2007 v Luksemburgu in se ga udeležuje generalna direktorica Statističnega urada RS mag. Irena Križman, obravnava tri komitološke točke; v spremembi uredbe o harmoniziranih indeksih cen življenjskih potrebščin so predlagani standardi za izvajanje korekcij cen zaradi sprememb v kvaliteti proizvodov in usklajenosti praks med državami glede vzorčenja; spremenjena evropska statistična klasifikacija dejavnosti, ki jo bomo v Sloveniji poimenovali Standardna klasifikacija dejavnosti 2008, bo v celotni EU stopila v veljavo z januarjem 2008, njen pomen pa presega le statistične namene – podatki so pomembni tudi za evropsko monetarno politiko in spremljanje EMU; tretja uredba pa pokriva statistiko notranjih in mednarodnih prevozov blaga. Vse tri predloge uredb Slovenija podpira.

Statistični programi v prihodnje

Člani Odbora bodo na sestanku razpravljali o prihodnjem letnem programu statističnih raziskovanj EU in njegovih prednostnih nalogah. Osnova za ta letni program izhaja iz strategije Evropske komisije za leto 2008 in srednjeročnega programa statističnih raziskovanj EU za obdobje 2008-2012. Slovenija predlog letnega programa podpira, vendar z zadržkom, naj) se iz predloga izloči omejeno uporabo administrativnih virov podatkov v državah članicah, ki naj bi bila dovoljena le z odobritvijo Evropske komisije.

Razprava o projektih

Odbor bo obravnaval poročilo o Eurostatovem projektu, s katerim bo do konca leta 2009 vzpostavljen Evropski register skupin podjetij, in se tudi seznanil z delom na pilotnem projektu za mesečno spemljanje cen stanovanjskih nepremičnin, v katerega je trenutno vključenih 12 držav članic, med njimi tudi Slovenija – prve podatke pa bomo objavili predvidoma v letošnjem septembru. Udeleženci bodo razpravljali še o načinu objavljanja revizij uradnih statističnih podatkov v EU, prenovi pravnih okvirov t. i. Evropskega statističnega sistema in o aktualnem nemškem in prihodnjem portugalskem predsedovanju Delovni skupini Sveta EU za statistiko.


Dodaj ali deli...
Prijavite se za prejemanje novic prek e-pošte

 

Zadnjih 10 novic v področju 'Splošno'

23.1.2015 48. redna seja Statističnega sveta RS
30.12.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji
23.12.2014 70 let Statističnega urada Republike Slovenije
17.12.2014 Kaj vam ponuja SURS v letu 2015?
17.12.2014 Statistični letopis na podatkovnem portalu SI-STAT
17.12.2014 Statøpis – statistični pregled Slovenije 2014
28.11.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji
25.11.2014 Letni program statističnih raziskovanj za 2015
21.11.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji
13.11.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji

» Ostale zadnje novice v področju 'Splošno'
» Ostale zadnje novice
 
 
O avtorjih
© Statistični urad Republike Slovenije.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.