Kazalo spletne strani Zacetna stran Kontakt English version
 
 Demografsko socialno področje

je opisano s podatki o prebivalcih, o njihovi življenjski ravni, socialni in zdravstveni varnosti, ter s podatki o aktivnosti in življenjskem slogu prebivalstva.
 

 Ekonomsko področje

združuje proizvodne in storitvene dejavnosti, s podatki pa je predstavljena celotna ekonomska aktivnost.
 

 Okolje in naravni viri

so predstavljeni s podatki kmetijstva in ribištva, gozdarstva in lova, ozemlja in podnebja ter kazalniki za okolje in energetiko.
 

 Splošno

prikazuje geografske in upravno-prostorske delitve Slovenije, volilno statistiko in informacije o dejavnosti Statističnega urada RS.

SI-STAT podatkovni portal
na enem mestu vsebuje povezave do vseh statističnih podatkov.

Banka statističnih podatkov

vsebuje vnaprej pripravljene standardne tabele in ponuja možnost samostojne priprave tabel.
 

Evropski statistični podatki
Nudimo vam pomoč pri dostopu do brezplačnih podatkov, objavljenih na spletni strani Eurostata.

Metodologije
Vprašalniki, Metodološka pojasnila, Intrastat, Zbiranje podatkov o plačah, EU-SILC
 
Elektronsko poročanje
 
Statistična terminologija
 
Klasifikacije (Klasje)
za administrativne zbirke podatkov in izvajanje državne statistike.

» Javni razpisi
» Delovna razmerja
 23. seja Statističnega sveta RS

15. maj 2007, Posebna objava
Dodaj ali deli...
Oblika za tisk

Statistični svet RS se je na 23. seji seznanil s Poročilom o izvedbi Letnega programa statističnih raziskovanj za leto 2006 in podprl vsebinske in organizacijske okvire za pripravo Srednjeročnega programa za obdobje 2008-2012.

Statistični svet je obravnaval Poročilo o izvajanju Letnega programa statističnih raziskovanj za leto 2006, ki ga je članom podrobneje predstavila generalna direktorica Statističnega urada RS mag. Irena Križman. Člani Sveta so Statističnemu uradu in ostalim pooblaščenim inštitucijam za izvajanje statističnih raziskovanj izrekli priznanje za vsebinsko bogat in kakovostno predstavljen prikaz nalog po statističnih področjih v preteklem letu. Svet je zato predlagal generalni direktorici Statističnega urada RS, da poročilo sprejme, skupaj z njihovimi dodatnimi predlogi.

Statistični urada RS, koordinator inštitucij, pooblaščenih za izvajanje statističnih raziskovanj, je člane Sveta seznanil s pripravo Srednjeročnega programa statističnih raziskovanj za obdobje 2008-2012. V programu bodo poslanstvo, glavni cilji in strateške usmeritve slovenske državne statistike prenovljeni, upoštevajoč aktualne izzive in potrebe uporabnikov in dajalcev podatkov. Program bo vsebinsko skladen s srednjeročnim programom EU, ki pa, zaradi še odprtih proceduralnih postopkov in številnih pripomb držav članic na njegovo vsebino, trenutno še ni znan. Slovenski srednjeročni program za prihodnje petletno obdobje bo tako v strokovni razpravi do jeseni, Vlada RS pa ga bo sprejela predvidoma v oktobru. Svet je pripravo nacionalnega srednjeročnega programa podprl.

Svet se je seznanil tudi s tekočimi aktivnostmi Statističnega urada: z delom Odbora za varstvo podatkov v letu 2006; z obiskom strokovnih preglednikov od 14. do 16. maja 2007 glede izvajanja Kodeksa ravnanja evropske statistike – ob tej priložnosti bodo pregledniki obiskali tudi Državni zbor, kjer se bodo srečali z nekaterimi člani Sveta; z izdajo Popisnega atlasa Slovenije 2002, ki je skupni projekt Geografskega inštituta in Statističnega urada, in s predlogom za prevod le-tega v nekatere jezike držav članic EU. Statistični svet je tudi imenoval svojega člana dr. Janeza Stareta v skupino oseb z dostopom do nekaterih podatkov pred uradno objavo kot instrument, ki bo onemogočal vplivanje na te podatke.


Rudolf Moge, predsednik Statističnega sveta RS


Dodaj ali deli...
Prijavite se za prejemanje novic prek e-pošte

 

Zadnjih 10 novic v področju 'Splošno'

16.2.2015 Mednarodni dan maternega jezika 2015
23.1.2015 48. redna seja Statističnega sveta RS
30.12.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji
23.12.2014 70 let Statističnega urada Republike Slovenije
17.12.2014 Kaj vam ponuja SURS v letu 2015?
17.12.2014 Statistični letopis na podatkovnem portalu SI-STAT
17.12.2014 Statøpis – statistični pregled Slovenije 2014
28.11.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji
25.11.2014 Letni program statističnih raziskovanj za 2015
21.11.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji

» Ostale zadnje novice v področju 'Splošno'
» Ostale zadnje novice
 
 
O avtorjih
© Statistični urad Republike Slovenije.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.