Kazalo spletne strani Zacetna stran Kontakt English version
 
 Demografsko socialno področje

je opisano s podatki o prebivalcih, o njihovi življenjski ravni, socialni in zdravstveni varnosti, ter s podatki o aktivnosti in življenjskem slogu prebivalstva.
 

 Ekonomsko področje

združuje proizvodne in storitvene dejavnosti, s podatki pa je predstavljena celotna ekonomska aktivnost.
 

 Okolje in naravni viri

so predstavljeni s podatki kmetijstva in ribištva, gozdarstva in lova, ozemlja in podnebja ter kazalniki za okolje in energetiko.
 

 Splošno

prikazuje geografske in upravno-prostorske delitve Slovenije, volilno statistiko in informacije o dejavnosti Statističnega urada RS.

SI-STAT podatkovni portal
na enem mestu vsebuje povezave do vseh statističnih podatkov.

Banka statističnih podatkov

vsebuje vnaprej pripravljene standardne tabele in ponuja možnost samostojne priprave tabel.
 

Evropski statistični podatki
Nudimo vam pomoč pri dostopu do brezplačnih podatkov, objavljenih na spletni strani Eurostata.

Metodologije
Vprašalniki, Metodološka pojasnila, Intrastat, Zbiranje podatkov o plačah, EU-SILC
 
Elektronsko poročanje
 
Statistična terminologija
 
Klasifikacije (Klasje)
za administrativne zbirke podatkov in izvajanje državne statistike.

» Javni razpisi
» Delovna razmerja
 Mednarodno posvetovanje Statistični dnevi 2007

16. april 2007, Posebna objava
Dodaj ali deli...
Oblika za tisk

17. statistični dnevi, letošnji pod naslovom »Zmanjševanje administrativnih bremen zbiranja podatkov v statističnih raziskovanjih«, bodo potekali od 5. do 7. novembra v Radencih.

Statistične dneve tokrat prvič soorganiziramo Urad RS za makroekonomske analize in razvoj, Statistično društvo Slovenije in Statistični urad RS. Osrednja tema tega že 17. mednarodnega posvetovanja statistikov, uporabnikov in dajalcev statističnih podatkov bo, kot pove že naslov, »Zmanjševanje administrativnih bremen zbiranja podatkov v statističnih raziskovanjih«.

Pomen razbremenjevanja dajalce podatkov
Zmanjševanje obremenitev poročanja, poenostavitve in določanje prednostnih nalog na področju statistike je tudi osrednje sporočilo Evropske komisije Evropskemu parlamentu in Svetu. Ena od možnosti je intenzivnejša uporaba administrativnih virov za nadomeščanje statističnih raziskovanj. Slovenska statistika je pravno urejena tako, da lahko pridobiva podatke iz vseh virov in jih povezuje za statistični namen. Je iniciator uvajanja integriranega pristopa do klasifikacij in drugih metodoloških standardov, ki se uporabljajo pri zbiranju, obdelavi, analiziranju ter izkazovanju statističnih podatkov.
Zmanjševanje administrativnih bremen bo v plenarnem delu posvetovanja obravnavano z vidika rabe administrativnih podatkov za nadomeščanje anketnih raziskovanj kot tudi z vidika prenove procesov in uvajanja metodoloških inovacij ob podpori informacijko-komunikacijske tehnologije.

Učinkovitejše izkoriščanje administrativnih virov
Statistiki se vse bolj zavedajo pomena nadomeščanja anketnih raziskovanj z administrativnimi viri, kar zahteva nove metodologije, spremembe pri zbiranju in obdelavi podatkov ipd. To pa zahteva posodobljen način zbiranja podatkov od primarnih (t.j. administrativnih) virov.
V okviru okroglih miz bo posvetovanje odprlo problematiko o konkretnih izzivih ob uvajanju popolnega registrskega popisa v Sloveniji okrog leta 2011, predvsem z vidika dogovora z uporabniki o podatkih, ki jih s takim popisom ne bo mogoče zbrati.

Medinstitucionalno sodelovanje na področju statistike
Posebna okrogla miza bo namenjena razpravi o strategiji medinstitucionalnega pristopa k objavljanju statističnih podatkov. Posebej velik izziv za statistične urade predstavljata priprava in izvajanje strategije medinstitucionalnega objavljanja državnih in resornih statistik – povezovalna vloga nacionalnih statističnih uradov za razvoj resornih statistik in spletne ponudne podatkov uporabnikom tako postaja še pomembnejša.

Vse informacije in prijave so možne na spletnih straneh www.statisticni-dnevi.si.

Vljudno vabljeni!


Dodaj ali deli...
Prijavite se za prejemanje novic prek e-pošte

 

Zadnjih 10 novic v področju 'Splošno'

23.1.2015 48. redna seja Statističnega sveta RS
30.12.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji
23.12.2014 70 let Statističnega urada Republike Slovenije
17.12.2014 Kaj vam ponuja SURS v letu 2015?
17.12.2014 Statistični letopis na podatkovnem portalu SI-STAT
17.12.2014 Statøpis – statistični pregled Slovenije 2014
28.11.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji
25.11.2014 Letni program statističnih raziskovanj za 2015
21.11.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji
13.11.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji

» Ostale zadnje novice v področju 'Splošno'
» Ostale zadnje novice
 
 
O avtorjih
© Statistični urad Republike Slovenije.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.