Kazalo spletne strani Zacetna stran Kontakt English version
 
 Demografsko socialno področje

je opisano s podatki o prebivalcih, o njihovi življenjski ravni, socialni in zdravstveni varnosti, ter s podatki o aktivnosti in življenjskem slogu prebivalstva.
 

 Ekonomsko področje

združuje proizvodne in storitvene dejavnosti, s podatki pa je predstavljena celotna ekonomska aktivnost.
 

 Okolje in naravni viri

so predstavljeni s podatki kmetijstva in ribištva, gozdarstva in lova, ozemlja in podnebja ter kazalniki za okolje in energetiko.
 

 Splošno

prikazuje geografske in upravno-prostorske delitve Slovenije, volilno statistiko in informacije o dejavnosti Statističnega urada RS.

SI-STAT podatkovni portal
na enem mestu vsebuje povezave do vseh statističnih podatkov.

Banka statističnih podatkov

vsebuje vnaprej pripravljene standardne tabele in ponuja možnost samostojne priprave tabel.
 

Evropski statistični podatki
Nudimo vam pomoč pri dostopu do brezplačnih podatkov, objavljenih na spletni strani Eurostata.

Metodologije
Vprašalniki, Metodološka pojasnila, Intrastat, Zbiranje podatkov o plačah, EU-SILC
 
Elektronsko poročanje
 
Statistična terminologija
 
Klasifikacije (Klasje)
za administrativne zbirke podatkov in izvajanje državne statistike.

» Javni razpisi
» Delovna razmerja
 61. sestanek Odbora za statistični program

15. februar 2007, Posebna objava
Dodaj ali deli...
Oblika za tisk

Odbor za statistični program kot osrednja inštitucija ESS na rednem sestanku obravnava tudi naslednje teme s področja statistike: vzorčni okvir na ravni EU, subvencioniranje projektov in uvedba novega standarda SDMX za izmenjavo podatkov.

Vloga Odbora za statistični program

Usklajeno delovanje institucij v EU in izvajanje njihovih politik potrebuje verodostojno in primerljivo statistiko - to zagotavlja Evropski statistični sistem (ESS). ESS sestavljajo nacionalni statistični uradi in ministrstva, agencije, nacionalne centralne banke, ki prav tako zbirajo uradne statistične podatke, in Eurostat, statistični urad Evropskih skupnosti. Odbor za statistični program pa je v okviru ESS osrednja inštitucija; srce, katerega člani so vsi generalni direktorji nacionalnih statističnih uradov, predseduje pa mu Eurostat. Odbor sodeluje tudi z Evropsko komisijo pri koordinaciji statističnih programov, razvoju metodologij in klasifikacij ter pri izvajanju usklajenih, in zato primerljivih, statističnih raziskovanj.

Vsebina 61. sestanka

Osrednje teme 61. sestanka Odbora za statistični program, ki poteka 15. februarja 2007 v Luksemburgu in se ga udeležuje generalna direktorica Statističnega urada RS mag. Irena Križman, so pravni predpisi o evropskih vzorčnih načrtih, po katerih lahko prostovoljno sodelujoče države posredujejo Eurostatu le podatke, pomembne na ravni EU, nadalje o za Slovenijo sicer neaktualni statistiki blagovnega transporta po celinskih plovnih poteh in tudi o načrtu posodobitve statistike podjetij, v katerem se Evropska komisija zavezuje, da bo podjetja razbremenila bremen dajanja podatkov. Člani odbora se bodo dogovorili tudi o prihodnjem načinu subvencioniranja projektov v okviru Evropskega statističnega sistema in se seznanili z vmesnimi rezultati pilotnega razvojnega projekta za izračunavanje indeksov cen stanovanjskih nepremičnin; ti rezultati kažejo, da zaradi težav, ki jih imajo pri zbiranju podatkov v nekaterih državah članicah EU, Eurostat ne bo mogel objaviti skupnih podatkov do konca leta 2007 - morda šele v letu 2008.

Med odmevnejšimi temami bodo udeleženci razpravljali tudi o eni največjih skupnih mednarodnih pobud za standardizacijo izmenjave podatkov. V tej skupni pobudi, ki izvira že iz leta 2001, so Banka za mednarodne poravnave, ECB, Eurostat, MDS, OECD, ZN in Svetovna banka predlagali za izmenjavo statističnih podatkov in metapodatkov („podatki o podatkih”) standard SDMX na osnovi formata XML. Le-ta obeta enostavnejše posredovanje podatkov iz nacionalnih statističnih uradov v te mednarodne organizacije, pa tudi izmenjavo podatkov med samimi mednarodnimi inštitucijami in statističnimi uradi.


Dodaj ali deli...
Prijavite se za prejemanje novic prek e-pošte

 

Zadnjih 10 novic v področju 'Splošno'

16.2.2015 Mednarodni dan maternega jezika 2015
23.1.2015 48. redna seja Statističnega sveta RS
30.12.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji
23.12.2014 70 let Statističnega urada Republike Slovenije
17.12.2014 Kaj vam ponuja SURS v letu 2015?
17.12.2014 Statistični letopis na podatkovnem portalu SI-STAT
17.12.2014 Statøpis – statistični pregled Slovenije 2014
28.11.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji
25.11.2014 Letni program statističnih raziskovanj za 2015
21.11.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji

» Ostale zadnje novice v področju 'Splošno'
» Ostale zadnje novice
 
 
O avtorjih
© Statistični urad Republike Slovenije.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.