Kazalo spletne strani Zacetna stran Kontakt English version
 
 Demografsko socialno področje

je opisano s podatki o prebivalcih, o njihovi življenjski ravni, socialni in zdravstveni varnosti, ter s podatki o aktivnosti in življenjskem slogu prebivalstva.
 

 Ekonomsko področje

združuje proizvodne in storitvene dejavnosti, s podatki pa je predstavljena celotna ekonomska aktivnost.
 

 Okolje in naravni viri

so predstavljeni s podatki kmetijstva in ribištva, gozdarstva in lova, ozemlja in podnebja ter kazalniki za okolje in energetiko.
 

 Splošno

prikazuje geografske in upravno-prostorske delitve Slovenije, volilno statistiko in informacije o dejavnosti Statističnega urada RS.

SI-STAT podatkovni portal
na enem mestu vsebuje povezave do vseh statističnih podatkov.

Banka statističnih podatkov

vsebuje vnaprej pripravljene standardne tabele in ponuja možnost samostojne priprave tabel.
 

Evropski statistični podatki
Nudimo vam pomoč pri dostopu do brezplačnih podatkov, objavljenih na spletni strani Eurostata.

Metodologije
Vprašalniki, Metodološka pojasnila, Intrastat, Zbiranje podatkov o plačah, EU-SILC
 
Elektronsko poročanje
 
Statistična terminologija
 
Klasifikacije (Klasje)
za administrativne zbirke podatkov in izvajanje državne statistike.

» Javni razpisi
» Delovna razmerja
 3. seja Biroja Konference evropskih statistikov (CES)

13. februar 2007, Posebna objava
Dodaj ali deli...
Oblika za tisk

Osrednje teme 3. seje Biroja so statistika prebivalstva in poslovne statistike ter pobuda za izmenjavo statističnih podatkov prek standarda SDMX na osnovi formata XML; kot sopredsedujoča članica Biroja sodeluje tudi generalna direktorica Statističnega urada RS mag. Irena Križman.

Udeleženci 3. seje pri Ekonomski komisiji za Evropo (ECE) v okviru Združenih narodov, ki poteka 12. in 13. februarja 2007 v Ženevi, razpravljajo o programu aktivnosti za najaktualnejša področja statistike, in sicer za statistiko prebivalstva, poslovne statistike, in o pobudi za izmenjavo statističnih podatkov in metapodatkov prek standarda SDMX na osnovi formata XML.
Biro, ki je vodstveno telo Konference evropskih statistikov, ima v skladu s priporočili Statistične komisije Združenih narodov pomembno vlogo pri povečanju kakovosti nacionalnih statistik in njene mednarodne primerljivosti s poenotenjem konceptov in definicij.

Poleg glavnih tem bodo člani Biroja na tej seji še obravnavali problematiko statistike zdravja in predlog za zunanjo ekspertno oceno podatkovne baze o transportu, ki jo vzdržuje ECE. Člani pa bodo pregledali tudi priprave za ogranizacijo posebnih seminarjev, ki bodo del 55. seje Konference evropskih staistikov v letošnjem juniju; temi seminarjev bosta učinkovitost delovanja statističnih uradov in vprašanje ovrednotenja neopredmetene oblike kapitala, na primer znanja, znanstvenih raziskav, informacijske tehnologije ter socialnega in naravnega kapitala.

Seje Biroja Konference evropskih statistikov (CES) se udeležuje v vlogi sopredsedujoče članice Biroja generalna direktorica Statističnega urada RS mag. Irena Križman.


Dodaj ali deli...
Prijavite se za prejemanje novic prek e-pošte

 

Zadnjih 10 novic v področju 'Splošno'

23.1.2015 48. redna seja Statističnega sveta RS
30.12.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji
23.12.2014 70 let Statističnega urada Republike Slovenije
17.12.2014 Kaj vam ponuja SURS v letu 2015?
17.12.2014 Statistični letopis na podatkovnem portalu SI-STAT
17.12.2014 Statøpis – statistični pregled Slovenije 2014
28.11.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji
25.11.2014 Letni program statističnih raziskovanj za 2015
21.11.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji
13.11.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji

» Ostale zadnje novice v področju 'Splošno'
» Ostale zadnje novice
 
 
O avtorjih
© Statistični urad Republike Slovenije.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.