Kazalo spletne strani Zacetna stran Kontakt English version
 
 Demografsko socialno področje

je opisano s podatki o prebivalcih, o njihovi življenjski ravni, socialni in zdravstveni varnosti, ter s podatki o aktivnosti in življenjskem slogu prebivalstva.
 

 Ekonomsko področje

združuje proizvodne in storitvene dejavnosti, s podatki pa je predstavljena celotna ekonomska aktivnost.
 

 Okolje in naravni viri

so predstavljeni s podatki kmetijstva in ribištva, gozdarstva in lova, ozemlja in podnebja ter kazalniki za okolje in energetiko.
 

 Splošno

prikazuje geografske in upravno-prostorske delitve Slovenije, volilno statistiko in informacije o dejavnosti Statističnega urada RS.

SI-STAT podatkovni portal
na enem mestu vsebuje povezave do vseh statističnih podatkov.

Banka statističnih podatkov

vsebuje vnaprej pripravljene standardne tabele in ponuja možnost samostojne priprave tabel.
 

Evropski statistični podatki
Nudimo vam pomoč pri dostopu do brezplačnih podatkov, objavljenih na spletni strani Eurostata.

Metodologije
Vprašalniki, Metodološka pojasnila, Intrastat, Zbiranje podatkov o plačah, EU-SILC
 
Elektronsko poročanje
 
Statistična terminologija
 
Klasifikacije (Klasje)
za administrativne zbirke podatkov in izvajanje državne statistike.

» Javni razpisi
» Delovna razmerja
 Poročila o kakovosti statističnih raziskovanj

12. januar 2007, Posebna objava
Dodaj ali deli...
Oblika za tisk

S Standardnimi poročili o kakovosti uporabnikom predstavljamo podroben pregled vseh komponent kakovosti statističnih raziskovanj, kot jih opredeljuje Eurostat; tokrat objavljamo poročila za 9 raziskovanj za leto 2005.

Slovenski Statistični urad, podobno kot drugi državni statistični uradi v Evropski uniji, v zadnjih letih namenja vse večjo pozornost uvajanju celostnega obravnavanja kakovosti statistike. V začetku leta 2005 je Odbor za statistični program pri Evropski komisiji sprejel Kodeks ravnanja evropske statistike; potem so se državni statistični uradi EU in Eurostat zavezali k spoštovanju Kodeksa in k pripravi aktivnosti za visokokakovostno statistiko. Statistični urad RS je tako pripravil Strategijo za celostno obvladovanje kakovosti na Statističnem uradu RS 2006 – 2008 (DOC) in začel objavljati Standardna poročila o kakovosti statističnih raziskovanj.

Standardno poročilo o kakovosti statističnih raziskovanj ponuja podroben pregled šestih osnovnih in ene dodatne komponente kakovosti rezultatov statističnega raziskovanja. Komponente kakovosti, kot jih opredeljuje Eurostat, Statistični urad Evropskih skupnosti, so: ustreznost statističnih konceptov, točnost ocen, pravočasnost in točnost objave, dostopnost in jasnost informacij, primerljivost statistik in skladnost. Dodatna komponenta kakovosti so stroški statističnega raziskovanja in obremenitve ter stroški, ki jih imajo poročevalske enote.

Statistični urad RS je pripravil standardna poročila za 9 raziskovanj za leto 2005, in sicer za anketo o delovni sili, mesečno raziskovanje v gostinstvu, anketo o uporabi informacijsko-komunikacijske tehnologije v gospodinjstvih in pri posameznikih, mesečno raziskovanje o prihodku od prodaje, novih naročilih in vrednosti zalog v industriji, raziskovanju o cestnem prevozu blaga, za anketo o turističnih potovanjih domačega prebivalstva in mesečnem raziskovanju o izplačanih plačah pri pravnih osebah.

Vsa Standardna poročila o kakovosti so objavljena na naslovu http://www.stat.si/metodologija_porocila-kakovost.asp.

Avtor:

Dodaj ali deli...
Prijavite se za prejemanje novic prek e-pošte

 

Zadnjih 10 novic v področju 'Splošno'

23.1.2015 48. redna seja Statističnega sveta RS
30.12.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji
23.12.2014 70 let Statističnega urada Republike Slovenije
17.12.2014 Kaj vam ponuja SURS v letu 2015?
17.12.2014 Statistični letopis na podatkovnem portalu SI-STAT
17.12.2014 Statøpis – statistični pregled Slovenije 2014
28.11.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji
25.11.2014 Letni program statističnih raziskovanj za 2015
21.11.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji
13.11.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji

» Ostale zadnje novice v področju 'Splošno'
» Ostale zadnje novice
 
 
O avtorjih
© Statistični urad Republike Slovenije.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.