Kazalo spletne strani Zacetna stran Kontakt English version
 
 Demografsko socialno področje

je opisano s podatki o prebivalcih, o njihovi življenjski ravni, socialni in zdravstveni varnosti, ter s podatki o aktivnosti in življenjskem slogu prebivalstva.
 

 Ekonomsko področje

združuje proizvodne in storitvene dejavnosti, s podatki pa je predstavljena celotna ekonomska aktivnost.
 

 Okolje in naravni viri

so predstavljeni s podatki kmetijstva in ribištva, gozdarstva in lova, ozemlja in podnebja ter kazalniki za okolje in energetiko.
 

 Splošno

prikazuje geografske in upravno-prostorske delitve Slovenije, volilno statistiko in informacije o dejavnosti Statističnega urada RS.

SI-STAT podatkovni portal
na enem mestu vsebuje povezave do vseh statističnih podatkov.

Banka statističnih podatkov

vsebuje vnaprej pripravljene standardne tabele in ponuja možnost samostojne priprave tabel.
 

Evropski statistični podatki
Nudimo vam pomoč pri dostopu do brezplačnih podatkov, objavljenih na spletni strani Eurostata.

Metodologije
Vprašalniki, Metodološka pojasnila, Intrastat, Zbiranje podatkov o plačah, EU-SILC
 
Elektronsko poročanje
 
Statistična terminologija
 
Klasifikacije (Klasje)
za administrativne zbirke podatkov in izvajanje državne statistike.

» Javni razpisi
» Delovna razmerja
 23. sestanek Partnerske skupine

13. december 2006, Posebna objava
Dodaj ali deli...
Oblika za tisk

Partnerska skupina, ki obravnava strateške zadeve Evropskega statističnega sistema, bo na 23. sestanku med drugim razpravljala o predlogih za izboljšanje njegove učinkovitosti in o možnostih za poenostavitev statistične zakonodaje; sestanka se bo udeležila tudi generalna direktorica mag. Irena Križman, članica Partnerske skupine.

Delo Partnerske skupine

Partnerska skupina je usmerjevalna skupina v širšem pomenu in omogoča učinkovito delovanje Odbora za statistični program, komitološkega odbora Evropske komisije. Partnerska skupina obravnava strateške zadeve Evropskega statističnega sistema, sodeluje pri pripravi predlogov rešitev ključnih problemov in s prizadevanji za izboljšanje komunikacije med državami članicami EU in Eurostatom usmerja njihove pobude. Skupino sestavlja pet generalnih direktorjev statističnih uradov držav članic EU, ki jih izvolijo člani Odbora za statistični program, generalna direktorja statističnega urada države članice, ki predseduje EU, in države članice, ki bo predsedovala EU v prihodnjem obdobju, ter generalni direktor Eurostata. Odbor za statistični program je junija 2006 v Partnersko skupino izvolil generalno direktorico slovenskega Statističnega urada, mag. Irena Križman, ki se bo tako udeležila 23. rednega sestanka.

Program obiska, teme in stališča Slovenije

Partnerska skupina bo na 23. sestanku, ki bo potekal 15.12. 2006 v Voorburgu na Nizozemsekm, bo obravnavala nekatera strateška vprašanja Evropskega statističnega sistema:

  • člani skupine bodo razpravljali o predlogu programa dela v prihodnje, ki ga je pripravil predsedujoči Partnerske skupine, direktor nizozemske statistike; program izpostavlja predvsem delovanje v smeri krepitve evropskega statističnega sistema, njegovo pravno in institucionalno reformo, problematiko človeških in finančnih virov statistike, vprašanje določanja prednostnih nalog in zmanjševanje administrativnega bremena, globalizacijo, zahteve s področja statistike, ki jih je postavil ECOFIN ter krepitev povezave z akademsko sfero;
  • program predsedovanja na področju statistike bo članom skupine predstavila bodoča predsedujoča država članica EU – Nemčija;
  • zaključke 92. konference direktorjev nacionalnih statističnih uradov držav članic EU, ki je pripravila t.i. Krakovski akcijski načrt; ta vsebuje konkretne predloge za izboljšave Evropskega statističnega sistema;
  • dokument ‘’V smeri učinkovitejšega procesa planiranja”, ki je še eden od predlogov držav članic, kako izboljšati učinkovitost Evropskega statističnega sistema in znotraj njega proces planiranja zakonodaje zaradi novih potreb po podatkih – tudi stališče Slovenije je, da je potrebno poenostaviti zakonodajo in postopke, vendar meni, da so države članice še vedno premalo vključene v sam proces načrtovanja nove zakonodaje. Predstavniki nacionalnih statističnih uradov bi morali sodelovati pri tem procesu že v fazi definiranja potreb po novih podatkih.

Dodaj ali deli...
Prijavite se za prejemanje novic prek e-pošte

 

Zadnjih 10 novic v področju 'Splošno'

23.1.2015 48. redna seja Statističnega sveta RS
30.12.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji
23.12.2014 70 let Statističnega urada Republike Slovenije
17.12.2014 Kaj vam ponuja SURS v letu 2015?
17.12.2014 Statistični letopis na podatkovnem portalu SI-STAT
17.12.2014 Statøpis – statistični pregled Slovenije 2014
28.11.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji
25.11.2014 Letni program statističnih raziskovanj za 2015
21.11.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji
13.11.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji

» Ostale zadnje novice v področju 'Splošno'
» Ostale zadnje novice
 
 
O avtorjih
© Statistični urad Republike Slovenije.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.