Kazalo spletne strani Zacetna stran Kontakt English version
 
 Demografsko socialno področje

je opisano s podatki o prebivalcih, o njihovi življenjski ravni, socialni in zdravstveni varnosti, ter s podatki o aktivnosti in življenjskem slogu prebivalstva.
 

 Ekonomsko področje

združuje proizvodne in storitvene dejavnosti, s podatki pa je predstavljena celotna ekonomska aktivnost.
 

 Okolje in naravni viri

so predstavljeni s podatki kmetijstva in ribištva, gozdarstva in lova, ozemlja in podnebja ter kazalniki za okolje in energetiko.
 

 Splošno

prikazuje geografske in upravno-prostorske delitve Slovenije, volilno statistiko in informacije o dejavnosti Statističnega urada RS.

SI-STAT podatkovni portal
na enem mestu vsebuje povezave do vseh statističnih podatkov.

Banka statističnih podatkov

vsebuje vnaprej pripravljene standardne tabele in ponuja možnost samostojne priprave tabel.
 

Evropski statistični podatki
Nudimo vam pomoč pri dostopu do brezplačnih podatkov, objavljenih na spletni strani Eurostata.

Metodologije
Vprašalniki, Metodološka pojasnila, Intrastat, Zbiranje podatkov o plačah, EU-SILC
 
Elektronsko poročanje
 
Statistična terminologija
 
Klasifikacije (Klasje)
za administrativne zbirke podatkov in izvajanje državne statistike.

» Javni razpisi
» Delovna razmerja
 Statistični podatki v tolarjih, preračunani v evre

8. december 2006, Posebna objava
Dodaj ali deli...
Oblika za tisk

Časovne vrste podatkov za pretekla leta, izražene v slovenskih tolarjih, smo za informativne in analitične namene preračunali v evre in tako preračunane podatke objavljamo v podatkovni bazi SI-STAT.

Statistični urad RS objavlja finančne podatke v vsakokratni vodilni valuti, to je in bo do 31. 12. 2006 slovenski tolar, od 1. 1. 2007 dalje pa bo to vlogo prevzel evro. Za informativne in analitične namene smo nekaj podatkov, izraženih v slovenskih tolarjih, preračunali tudi v evre, in sicer za eno ali več preteklih let. Pri tem smo uporabili metodologijo, ki priporoča dva načina preračunavanja podatkov časovnih vrst: s fiksnim tečajem ali s tekočim povprečnim mesečnim, četrtletnim oz. letnim tečajem. Časovne vrste preračunanih podatkov so primerne:

  • za makroekonomske analize za Slovenijo; v tem primeru predlagamo uporabo preračuna s fiksnim tečajem, ker indeksi oz. stopnje rasti ostanejo nespremenjeni.
  • za mednarodne primerjave podatkov; v tem primeru pa predlagamo uporabo preračuna s tekočim povprečnim mesečnim, četrtletnim oz. letnim tečajem; pri tem se sicer značilnosti časovne vrste podatkov izgubijo, npr. stopnje rasti, omogočena pa je mednarodna primerljivost podatkov.

Objava podatkov od 1. 1. 2007 dalje

Statistični urad bo v letu 2007 zbiral podatke tudi za leto 2006, za zadnje leto, v katerem je vodilna valuta še slovenski tolar. Te podatke bomo preračunavali v evre po tečaju zamenjave in jih na spletnem mestu in v publikacijah prikazovali v tolarjih in evrih v dveh ločenih tabelah. Sočasni prikazi podatkov v različnih valutah bodo le v podatkovni bazi SI-STAT.

Med podatki, ki jih zbiramo, bodo prvi podani v evrih podatki o povprečnih drobnoprodajnih cenah v januarju 2007, ki so osnova za izračun inflacije oz. indeksa cen življenjskih potrebščin. Ti podatki bodo objavljeni 9. februarja 2007. Podatke o povprečnih mesečnih plačah, ki jih bomo prvič zbirali izražene v evrih, pa bomo prvič objavili 15. marca 2007, in sicer za januar 2007.

Podrobnejše pojasnilo o objavljanju podatkov v evrih je na voljo na naši spletni strani v rubriki Uvedba evra v državni statistiki.

Evro za vse nas

Dostop do podatkov
 
SI-STAT podatkovni portal
Preračuni v evre

Dodaj ali deli...
Prijavite se za prejemanje novic prek e-pošte

 

Zadnjih 10 novic v področju 'Splošno'

23.1.2015 48. redna seja Statističnega sveta RS
30.12.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji
23.12.2014 70 let Statističnega urada Republike Slovenije
17.12.2014 Kaj vam ponuja SURS v letu 2015?
17.12.2014 Statistični letopis na podatkovnem portalu SI-STAT
17.12.2014 Statøpis – statistični pregled Slovenije 2014
28.11.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji
25.11.2014 Letni program statističnih raziskovanj za 2015
21.11.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji
13.11.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji

» Ostale zadnje novice v področju 'Splošno'
» Ostale zadnje novice
 
 
O avtorjih
© Statistični urad Republike Slovenije.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.