Kazalo spletne strani Zacetna stran Kontakt English version
 
 Demografsko socialno področje

je opisano s podatki o prebivalcih, o njihovi življenjski ravni, socialni in zdravstveni varnosti, ter s podatki o aktivnosti in življenjskem slogu prebivalstva.
 

 Ekonomsko področje

združuje proizvodne in storitvene dejavnosti, s podatki pa je predstavljena celotna ekonomska aktivnost.
 

 Okolje in naravni viri

so predstavljeni s podatki kmetijstva in ribištva, gozdarstva in lova, ozemlja in podnebja ter kazalniki za okolje in energetiko.
 

 Splošno

prikazuje geografske in upravno-prostorske delitve Slovenije, volilno statistiko in informacije o dejavnosti Statističnega urada RS.

SI-STAT podatkovni portal
na enem mestu vsebuje povezave do vseh statističnih podatkov.

Banka statističnih podatkov

vsebuje vnaprej pripravljene standardne tabele in ponuja možnost samostojne priprave tabel.
 

Evropski statistični podatki
Nudimo vam pomoč pri dostopu do brezplačnih podatkov, objavljenih na spletni strani Eurostata.

Metodologije
Vprašalniki, Metodološka pojasnila, Intrastat, Zbiranje podatkov o plačah, EU-SILC
 
Elektronsko poročanje
 
Statistična terminologija
 
Klasifikacije (Klasje)
za administrativne zbirke podatkov in izvajanje državne statistike.

» Javni razpisi
» Delovna razmerja
 22. seja Statističnega sveta RS

30. november 2006, Posebna objava
Dodaj ali deli...
Oblika za tisk

Statistični svet RS je na svoji 22. seji obravnaval predlog Letnega programa statističnih raziskovanj za leto 2007 in predlagal generalni direktorici Statističnega urada RS mag. Ireni Križman, da ga sprejme.

22. seja Statističnega sveta RS je potekala v prostorih Državnega zbora RS, kjer je člane Sveta pozdravil podpredsednik DZ dr. Marko Pavliha in izpostavil pomen uradnih statističnih podatkov. Inštitucijam, ki sestavljajo slovensko državno statistiko, je izrazil priznanje za kakovost in posluh pri zagotavljanju statističnih podatkov uporabnikom.

Statistični svet je najprej obravnaval t.i. osnovni dokument za izvajanje državne statistike – Letni program statističnih raziskovanj za leto 2007, ki predstavlja skupni program Statističnega urada, pooblaščenih izvajalcev statističnih raziskovanj in petindvajsetih statističnih sosvetov, predstavnikov strokovnih organov za posamezna statistična področja. Vsebino Letnega programa je članom Sveta podrobneje predstavila generalna direktorica mag. Irena Križman. V razpravi so nekateri člani opozorili na pomen statističnih podatkov o Sloveniji tudi takrat, ko, zaradi majhnosti države in zato zanemarljivega vpliva na skupni podatek na ravni EU, ni obveze za zbiranje teh podatkov; člani Sveta menijo, da so tudi v takih primerih podatki za Slovenijo nujni zaradi primerjalne analize položaja Slovenije glede na Evropsko unijo. Člani Sveta so generalni direktorici Statističnega urada RS predlagali, da sprejme Letni program za prihodnje leto, skupaj z njihovimi pripombami.

Statistični urad RS je seznanil Svet s strategijo za celostno obvladovanje kakovosti pri izvajanju nalog državne statistike v Statističnem uradu RS, ki predstavlja združen koncept kakovosti, kot ga vsebujeta aktualni Srednjeročni program statističnih raziskovanj in predvsem Kodeks ravnanja evropske statistike.

Pri obravnavi predloga uredbe o standardni klasifikaciji teritorialnih enot so člani Sveta predlagatelju uredbe Statističnemu uradu RS priporočili nekatere vsebinske in formalne popravke, ki bodo zlasti uporabnikom olajšali razumevanje in uporabo le-te.

Statistični svet se je seznanil tudi z novo storitvijo Statističnega urada RS, ki najpomembnejšim nosilcem funkcij pri upravljanju države omogoča predhodni dostop do nekaterih podatkov. Člani Sveta so predlagali generalni direktorici Statističnega urada RS nekaj dopolnil k Protokolu ravnanja s podatki v predhodnem dostopu, ki jih bo Svet ponovno obravnaval na svoji naslednji redni seji.

Rudolf Moge, predsednik Statističnega sveta RS


Dodaj ali deli...
Prijavite se za prejemanje novic prek e-pošte

 

Zadnjih 10 novic v področju 'Splošno'

23.1.2015 48. redna seja Statističnega sveta RS
30.12.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji
23.12.2014 70 let Statističnega urada Republike Slovenije
17.12.2014 Kaj vam ponuja SURS v letu 2015?
17.12.2014 Statistični letopis na podatkovnem portalu SI-STAT
17.12.2014 Statøpis – statistični pregled Slovenije 2014
28.11.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji
25.11.2014 Letni program statističnih raziskovanj za 2015
21.11.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji
13.11.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji

» Ostale zadnje novice v področju 'Splošno'
» Ostale zadnje novice
 
 
O avtorjih
© Statistični urad Republike Slovenije.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.