Kazalo spletne strani Zacetna stran Kontakt English version
 
 Demografsko socialno področje

je opisano s podatki o prebivalcih, o njihovi življenjski ravni, socialni in zdravstveni varnosti, ter s podatki o aktivnosti in življenjskem slogu prebivalstva.
 

 Ekonomsko področje

združuje proizvodne in storitvene dejavnosti, s podatki pa je predstavljena celotna ekonomska aktivnost.
 

 Okolje in naravni viri

so predstavljeni s podatki kmetijstva in ribištva, gozdarstva in lova, ozemlja in podnebja ter kazalniki za okolje in energetiko.
 

 Splošno

prikazuje geografske in upravno-prostorske delitve Slovenije, volilno statistiko in informacije o dejavnosti Statističnega urada RS.

SI-STAT podatkovni portal
na enem mestu vsebuje povezave do vseh statističnih podatkov.

Banka statističnih podatkov

vsebuje vnaprej pripravljene standardne tabele in ponuja možnost samostojne priprave tabel.
 

Evropski statistični podatki
Nudimo vam pomoč pri dostopu do brezplačnih podatkov, objavljenih na spletni strani Eurostata.

Metodologije
Vprašalniki, Metodološka pojasnila, Intrastat, Zbiranje podatkov o plačah, EU-SILC
 
Elektronsko poročanje
 
Statistična terminologija
 
Klasifikacije (Klasje)
za administrativne zbirke podatkov in izvajanje državne statistike.

» Javni razpisi
» Delovna razmerja
 Prihodi in prenočitve turistov, podrobni podatki, Slovenija, februar 2013 – končni podatki

25. april 2013, E-objava
Dodaj ali deli...
Oblika za tisk

V februarju 2013 5 % več prihodov turistov, število prenočitev na enaki ravni kot v februarju 2012.


V februarju 2013 več prihodov turistov

V turističnih nastanitvenih objektih je bilo v februarju 2013 zabeleženih preko 185.000 prihodov turistov in preko 542.000 njihovih prenočitev, to je za 5 % več prihodov turistov in približno enako število prenočitev, kot jih je bilo v februarju 2012.

Prihodov domačih turistov je bilo za 6 % več, vendar so ti ustvarili manj prenočitev (1 % manj). Prihodov tujih turistov in prav tako njihovih prenočitev pa je bilo po 3 % več.

Domači turisti številčnejši od tujih

V februarju 2013 je bilo od vseh prihodov turistov 55 % prihodov domačih in 45 % prihodov tujih turistov.

Tuji turisti so pri nas v februarju 2013 ustvarili 41 % vseh turističnih prenočitev. Ključni evropski trgi, od koder so prihajali turisti, ki so v februarju 2013 ustvarili največ prenočitev tujih turistov pri nas, so bili: Italija (18 %), Avstrija (14 %), Hrvaška (13 %), Združeno kraljestvo (7 %), Madžarska, Srbija in Nemčija (po 6 %) ter Ruska federacija (5 %).

Z vidika pomembnejših turističnih trgov pri ruskih in britanskih turistih največje povečanje števila prenočitev

Z vidika pomembnejših turističnih trgov so v Sloveniji v februarju 2013 ustvarili več prenočitev kot v februarju 2012 turisti iz Ruske federacije (za 53 % več), iz Združenega kraljestva (za 9 % več), iz Hrvaške (za 7 % več), iz Avstrije (za 4 % več) in iz Madžarske (za 3 % več). Število prenočitev italijanskih turistov je ostalo na približno enaki ravni. Manj prenočitev kot v februarju 2012 pa so ustvarili turisti iz Nemčije (za 3 % manj) in iz Srbije (za 13 % manj).

Vse več turistov prihaja v Slovenijo tudi iz čezmorskih dežel

Turisti z oddaljenih, čezmorskih trgov – iz Združenih držav, iz Kanade, iz Japonske, iz Kitajske, iz Republike Koreje in iz drugih azijskih držav – so ustvarili 4 % vseh prenočitev tujih turistov pri nas. Prenočitev kitajskih turistov je bilo v februarju 2013 za 14 % več kot v februarju 2012, tistih iz Združenih držav za 20 % več in iz Kanade za 50 % več. Število prenočitev japonskih turistov pa se je glede na februar 2012 zmanjšalo za 16 %.

V gorskih in obmorskih občinah več prenočitev turistov kot lani, v zdraviliških občinah pa manj

Največ prenočitev vseh turistov je bilo v februarju 2013 zabeleženih v zdraviliških občinah, preko 207.000 ali za 6 % manj kot v februarju 2012. Na drugem mestu po številu prenočitev vseh turistov so bile gorske občine; tam je bilo zabeleženih okoli 164.000 prenočitev turistov ali za 3 % več kot v februarju 2012.

Največje povečanje števila prenočitev je bilo zabeleženo v obmorskih občinah, in sicer za 13 % več kot v februarju 2012. Zaradi večjega obiska tujih turistov je več prenočitev v februarju 2013 ustvarila tudi občina Ljubljana, in sicer za 1 % več kot v februarju 2012, kjer je bilo zabeleženih 6 % vseh prenočitev turistov v Sloveniji.

Tuji turisti so ustvarili največji delež svojih prenočitev v gorskih občinah, in sicer 29 % vseh svojih prenočitev, domači turisti pa v zdraviliških občinah, in sicer 45 % vseh prenočitev domačih turistov.

Turistom v Sloveniji na voljo okoli 77.000 turističnih ležišč

V februarju 2013 je bilo turistom v Sloveniji v različnih turističnih nastanitvenih objektih na voljo okoli 29.000 razpoložljivih enot (sobe, apartmaji, hiše, koče, bungalovi, parcele za kampiranje, privezi za plovila) z okoli 77.000 ležišči. Ta so bila v različnih nastanitvenih objektih na voljo v sledečem obsegu: 56 % v hotelih in podobnih nastanitvenih objektih (moteli, penzioni, gostišča, prenočišča), 9 % v kampih, 8 % v zasebnih sobah, apartmajih in hišah ter 6 % v apartmajskih in počitniških naseljih.

Hotelska ležišča zasedena v povprečju 41-odstotno, hotelske sobe 42-odstotno

Približno polovico, 48 %, vseh turističnih ležišč (stalnih in pomožnih) je bilo turistom na voljo v hotelih. Stalna ležišča v hotelih so bila v povprečju zasedena 41-odstotno, v apartmajskih in počitniških naseljih pa 40-odstotno (neto zasedenost).
Hotelske sobe so bile v povprečju zasedene 42-odstotno (neto zasedenost).

Največ prenočitev v hotelih, povečanje prenočitev pa najizrazitejše v zasebnih sobah, apartmajih in hišah

V februarju 2013 je bilo zabeleženih največ prenočitev turistov v hotelih, 67 %; sledila so apartmajska in počitniška naselja z 9 % prenočitev turistov in nato zasebne sobe, apartmaji in hiše s 5 %.

Večje povečanje števila prenočitev turistov v februarju 2013 glede na februar 2012 je bilo zabeleženo v mladinskih hotelih (za 30 % več), v zasebnih sobah, apartmajih in hišah (za 50 % več) in na turističnih kmetijah z nastanitvijo (za 17 % več). Upad števila prenočitev pa je bil zabeležen v hotelih (za 2 % manj), v apartmajskih in počitniških naseljih (za 8 % manj) ter v kampih (za 4 % manj). Tudi planinski domovi in koče so v opazovanem obdobju zabeležili za 3 % manj prenočitev turistov.

Največ turističnih prenočitev v občinah Kranjska Gora, Piran, Moravske Toplice, Ljubljana, Brežice in Zreče

Domači turisti so nekoliko več kot polovico (52 %) vseh svojih prenočitev ustvarili v občinah Kranjska Gora, Piran, Brežice, Moravske Toplice, Zreče, Podčetrtek in Bohinj.

Tuji turisti so 55 % vseh svojih prenočitev ustvarili v občinah Ljubljana, Kranjska Gora, Piran, Maribor, Bled, Moravske Toplice in Rogaška Slatina.

V prvih dveh mesecih letošnjega leta za 5 % manj prihodov tujih turistov in 6 % manj prenočitev tujih turistov glede na enako obdobje preteklega leta

Prihodov turistov je bilo od začetka januarja do konca februarja 2013 za 3 % manj kot prejšnje leto v tem obdobju; manj je bilo tudi prenočitev turistov, in sicer za 5 % manj.

Prihodov in prenočitev domačih in tujih turistov je bilo manj kot prejšnje leto v tem obdobju; domači turisti so ustvarili za 1 % manj prihodov in za 5 % manj prenočitev, tuji turisti pa za 5 % manj prihodov in za 6 % manj prenočitev.
Tabela 1: Prihodi in prenočitve turistov, Slovenija, februar 2013 1)
ŠteviloIndeksiStruktura
(%)
II 2013I-II 2013II 2013
II 2012
I-II 2013
I-II 2012
I-II 2013
Prihodi turistov
skupaj185.085350.084104,597,1100
  domači101.348169.041105,999,448
  tuji83.737181.043102,995,052
Prenočitve turistov
skupaj542.1841.059.197100,294,7100
  domači320.526536.93998,795,051
  tuji221.658522.258102,594,449
1) Podatki zajemajo turistične nastanitvene objekte, ki razpolagajo z vsaj 10 stalnimi ležišči.
Vir: SURS
Grafikon 1: Indeksi turističnega gibanja, Slovenija
Grafikon 1: Indeksi turističnega gibanja, Slovenija
Vir: SURS
Grafikon 2: Prenočitve turistov po vrstah občin, Slovenija, februar 2013
Grafikon 2: Prenočitve turistov po vrstah občin, Slovenija, februar 2013
Seštevki se zaradi zaokroževanja ne ujemajo vedno.
Vir: SURS
Grafikon 3: Prenočitve tujih turistov po državah, Slovenija, februar 2013
Grafikon 3: Prenočitve tujih turistov po državah, Slovenija, februar 2013
Vir: SURS
Metodološko opozorilo
V mesečnih podatkih niso zajeti turistični nastanitveni objekti z manj kot 10 stalnimi ležišči v naslednjih vrstah nastanitvenih objektov: zasebne sobe, apartmaji in hiše, prenočišča, turistične kmetije z nastanitvijo ter delavski počitniški domovi in apartmaji. Letni podatki pa zajemajo tudi te nastanitvene objekte.

Dostop do podatkov
Podrobnejši podatki in časovne serije so dostopni na SI-STAT podatkovnem portalu, ki vam omogoča enostaven način pregledovanja in izpisovanja podatkov v različne formate. Registrirani uporabniki imajo možnost shranjevanja tabel za kasnejši pregled in možnost naročanja na samodejno obveščanje o posodobitvah podatkov.

Naslednja objava podatkov:
25. marec 2015

Dodaj ali deli...
Prijavite se za prejemanje novic prek e-pošte

 

Zadnjih 10 novic v področju 'Turizem'

27.2.2015 Prihodi in prenočitve turistov, Slovenija, januar 2015 – začasni podatki
25.2.2015 Prihodi in prenočitve turistov, podrobni podatki, Slovenija, december 2014 – končni podatki
30.1.2015 Prihodi in prenočitve turistov, Slovenija, december 2014 – začasni podatki
23.1.2015 Prihodi in prenočitve turistov, podrobni podatki, Slovenija, november 2014 – končni podatki
30.12.2014 Prihodi in prenočitve turistov, Slovenija, november 2014 – začasni podatki
24.12.2014 Prihodi in prenočitve turistov, podrobni podatki, Slovenija, oktober 2014 – končni podatki
24.12.2014 Turistična potovanja domačega prebivalstva, Slovenija, 3. četrtletje 2014 - končni podatki
28.11.2014 Prihodi in prenočitve turistov, Slovenija, oktober 2014 – začasni podatki
25.11.2014 Prihodi in prenočitve turistov, podrobni podatki, Slovenija, september 2014 – končni podatki
30.10.2014 Prihodi in prenočitve turistov, Slovenija, september 2014 – začasni podatki

» Ostale zadnje novice v področju 'Turizem'
» Ostale zadnje novice
 
 
O avtorjih
© Statistični urad Republike Slovenije.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.