Kazalo spletne strani Zacetna stran Kontakt English version
 
 Demografsko socialno področje

je opisano s podatki o prebivalcih, o njihovi življenjski ravni, socialni in zdravstveni varnosti, ter s podatki o aktivnosti in življenjskem slogu prebivalstva.
 

 Ekonomsko področje

združuje proizvodne in storitvene dejavnosti, s podatki pa je predstavljena celotna ekonomska aktivnost.
 

 Okolje in naravni viri

so predstavljeni s podatki kmetijstva in ribištva, gozdarstva in lova, ozemlja in podnebja ter kazalniki za okolje in energetiko.
 

 Splošno

prikazuje geografske in upravno-prostorske delitve Slovenije, volilno statistiko in informacije o dejavnosti Statističnega urada RS.

SI-STAT podatkovni portal
na enem mestu vsebuje povezave do vseh statističnih podatkov.

Banka statističnih podatkov

vsebuje vnaprej pripravljene standardne tabele in ponuja možnost samostojne priprave tabel.
 

Evropski statistični podatki
Nudimo vam pomoč pri dostopu do brezplačnih podatkov, objavljenih na spletni strani Eurostata.

Metodologije
Vprašalniki, Metodološka pojasnila, Intrastat, Zbiranje podatkov o plačah, EU-SILC
 
Elektronsko poročanje
 
Statistična terminologija
 
Klasifikacije (Klasje)
za administrativne zbirke podatkov in izvajanje državne statistike.

» Javni razpisi
» Delovna razmerja
 Prihodi in prenočitve turistov, Slovenija, 2012 – končni podatki

18. april 2013, Prva objava
Dodaj ali deli...
Oblika za tisk

V letu 2012 smo v Sloveniji zabeležili 3,3 milijona prihodov turistov in 9,5 milijona njihovih prenočitev, največ doslej.


Število prenočitev tujih turistov v letu 2012 rekordno

V turističnih nastanitvenih objektih je bilo v letu 2012 zabeleženih največ prihodov in prenočitev turistov doslej: skoraj 3.298.000 prihodov turistov ali za 2 % več kot v letu 2011 in skoraj 9.511.000 prenočitev turistov ali za 1 % več kot v letu 2011.

Tuji turisti so ustvarili skoraj 2.156.000 prihodov in več kot 5.777.000 prenočitev ali za 6 % več (obojih) kot v letu 2011 in hkrati največ doslej.

Domačih turistov pa je bilo manj: njihovih prihodov je bilo približno 1.142.000 ali za 3 % manj kot v letu 2011, njihovih prenočitev pa okoli 3.733.000 ali za 5 % manj kot v letu 2011.

Tuji turisti so v največjem številu prenočevali v gorskih, domači pa v zdraviliških občinah

Največ prenočitev vseh turistov je bilo v letu 2012 zabeleženih v zdraviliških občinah, skoraj 3.091.000 ali približno toliko kot v letu 2011. Na drugem mestu po številu prenočitev vseh turistov so bile gorske občine; tam je bilo zabeleženih več kot 2.277.000 prenočitev turistov ali za 3 % več kot v letu 2011. V obmorskih občinah pa je bilo zabeleženih manj prenočitev vseh turistov kot v letu 2011, in sicer je bilo teh za 3 % manj. Zaradi večjega obiska tujih turistov je več prenočitev v letu 2012 ustvarila občina Ljubljana, in sicer za 8 % več kot v letu 2011.

Tuji turisti so ustvarili največji delež prenočitev v gorskih občinah, in sicer 27 % vseh prenočitev, domači turisti pa v zdraviliških občinah, 47 % vseh prenočitev domačih turistov.

Turisti bivali v turističnih nastanitvenih objektih povprečno štiri dni, najdlje v zdraviliških občinah

Domači turisti so v letu 2012 v turističnih nastanitvenih objektih prenočili povprečno 3,3-krat, tuji turisti pa povprečno 2,7-krat.

Turisti so se povprečno najdlje zadrževali v zdraviliških občinah, in sicer so tam prenočevali povprečno 3,9-krat. Sledile so obmorske občine; tam so prenočevali povprečno 3,4-krat; v gorskih občinah so prenočevali povprečno 2,6-krat, v občini Ljubljana pa 1,9-krat.

Največ turističnih prenočitev v občini Piran, sledile so občine Ljubljana, Brežice, Bled, Moravske Toplice, Kranjska Gora, Koper, Bohinj in Podčetrtek

Tuji turisti so v letu 2012 nekoliko več kot dve tretjini vseh prenočitev ustvarili v občinah Piran, Ljubljana, Bled, Brežice, Kranjska Gora, Rogaška Slatina, Maribor, Moravske Toplice in Bohinj.

Domači turisti pa so v tem letu največkrat prenočevali v občinah Piran, Brežice, Moravske Toplice, Koper, Podčetrtek, Izola, Kranjska Gora in Zreče (v teh občinah je bilo zabeleženih skupno 55 % vseh njihovih prenočitev). 

Pri nas so največkrat prenočili turisti iz Italije, in sicer v hotelih v obmorskih občinah

Tuji turisti so v letu 2012 ustvarili pri nas 61 % vseh turističnih prenočitev. Ključni evropski trgi, od koder so prihajali turisti, ki so v letu 2012 ustvarili največ prenočitev tujih turistov pri nas, so bili: Italija (17 %), Avstrija in Nemčija (po 12 %), Ruska federacija (6 %) ter Hrvaška in Nizozemska (po 5%).

Turisti iz Italije in Nemčije so pri nas v največjem deležu prenočevali v hotelih v obmorskih občinah, turisti iz Avstrije v hotelih v zdraviliških občinah, hrvaški turisti pa v hotelih v gorskih občinah. Za nizozemske turiste je bilo značilno, da so največ prenočitev ustvarili v kampih (62 % vseh prenočitev v kampih in 22 % v hotelih).

Prenočitev turistov iz Ruske federacije za tretjino več

Z vidika pomembnejših turističnih trgov so v Sloveniji v letu 2012 ustvarili več prenočitev kot v letu 2011 turisti iz Ruske federacije (za 36 % več), iz Nizozemske (za 26 % več), iz Nemčije (za 7 % več), iz Avstrije (za 3 % več) in iz Hrvaške (za 2 % več). Manj prenočitev kot v letu 2011 pa so ustvarili turisti iz Združenega kraljestva (za 6 % manj), iz Italije (za 5 % manj), iz Srbije (za 3 % manj) in iz Madžarske (za 2 %).

Vse več turistov prihaja v Slovenijo tudi iz čezmorskih dežel

Turisti z oddaljenih, čezmorskih trgov – iz Združenih držav, iz Kanade, iz Japonske, iz Kitajske, iz Republike Koreje in iz drugih azijskih držav – so ustvarili 6 % vseh prenočitev tujih turistov pri nas. Prenočitev japonskih turistov je bilo v letu 2012 za 19 % več kot v letu 2011, iz Združenih držav za 17 % več, iz Kitajske za 8 % več in iz Kanade za 1 % več.

Turistom v Sloveniji na voljo skoraj 122.000 turističnih ležišč

V letu 2012 je bilo turistom v Sloveniji na voljo več kot 43.000 sob ali apartmajev s skoraj 122.000 ležišči. Ta so bila v različnih nastanitvenih objektih na voljo v takem obsegu: 41 % v hotelih in podobnih nastanitvenih objektih (motelih, penzionih, gostiščih, prenočiščih), 19 % v kampih in 40 % v drugih nastanitvenih objektih.

Delovalo 290 hotelov, v vseh skupaj pa je bilo ustvarjenih skoraj dve tretjini vseh prenočitev

V letu 2012 je delovalo 290 hotelov; v njih pa je bilo turistom na voljo 34 % vseh turističnih ležišč. V vseh skupaj je bilo ustvarjenih več kot 5.822.000 ali 61 % vseh prenočitev. Dve tretjini vseh prenočitev v hotelih so ustvarili tuji turisti.

Vseh kampov skupaj je bilo 70 in v teh je bilo ustvarjenih 14 % vseh prenočitev

Kampi, vseh je bilo 70, so imeli v letu 2012 za svoje goste na voljo 7.335 kampirnih mest, na katerih so gostje lahko kampirali v šotorih, prikolicah, avtodomih ali najeli bungalove. Kampi so v letu 2012 lahko skupaj sprejeli skoraj 23.000 oseb. Razpolagali so s približno petino vseh ležišč, ki so bila turistom na voljo v različnih turističnih nastanitvenih objektih.

V kampih je bilo evidentiranih več kot 1.297.000 prenočitev turistov ali 14 % vseh prenočitev. V apartmajskih in počitniških naseljih je bilo ustvarjenih 7 % vseh prenočitev turistov, v zasebnih sobah, apartmajih in hišah pa 5 % vseh prenočitev turistov.

Povečanje prenočitev turistov izrazitejše v mladinskih hotelih, na turističnih kmetijah ter v zasebnih sobah, apartmajih in hišah

Večje povečanje števila prenočitev turistov v letu 2012 glede na leto 2011 je bilo zabeleženo v mladinskih hotelih (za 29 % več), na turističnih kmetijah z nastanitvijo (za 16 % več) in v zasebnih sobah, apartmajih in hišah (za 13 % več). Tudi kampi ter apartmajska in počitniška naselja so v opazovanem obdobju zabeležili za 2 % (prvi) oz. za 6 % (drugi) več prenočitev turistov. Upad števila prenočitev pa je bil zabeležen v planinskih domovih in kočah (za 4 % manj). Število prenočitev turistov v hotelih je bilo približno enako kot v letu 2011.

Podrobnejši podatki o nastanitvenih zmogljivostih ter o prihodih in prenočitvah turistov za leto 2012 so na voljo v podatkovni bazi SI-STAT. Prikazani so po vrstah nastanitvenih objektov, po statističnih regijah in po občinah.
Tabela 1: Prihodi in prenočitve turistov, Slovenija, 2012
ŠteviloIndeksiStruktura
(%)
20122012
2011
2012
Prihodi turistov
skupaj3.297.556102,5100,0
  domači1.141.94496,734,6
  tuji2.155.612105,865,4
Prenočitve turistov
skupaj9.510.663101,3100,0
  domači3.733.45995,139,3
  tuji5.777.204105,760,7
Vir: SURS
Grafikon 1: Prenočitve turistov po vrstah nastanitvenih objektov, Slovenija, 2012
Grafikon 1: Prenočitve turistov po vrstah nastanitvenih objektov, Slovenija, 2012
Vir: SURS
Grafikon 2: Prenočitve turistov po občinah z največ turističnimi prenočitvami, Slovenija, 2012
Grafikon 2: Prenočitve turistov po občinah z največ turističnimi prenočitvami, Slovenija, 2012
Vir: SURS
Grafikon 3: Prenočitve tujih turistov po državah, Slovenija, 2012
Grafikon 3: Prenočitve tujih turistov po državah, Slovenija, 2012
Vir: SURS
Metodološko opozorilo
V raziskovanje so mesečno zajete vse enote (polno zajetje), vendar z upoštevanjem t. i. praga. To pomeni, da v mesečnih podatkih niso zajeti turistični nastanitveni objekti pod pragom (to so objekti, ki imajo v svoji ponudbi manj kot 10 stalnih ležišč), vendar ne vsi, temveč le nekatere vrste nastanitvenih objektov (več v Metodoloških pojasnilih).

Letni podatki pa zajemajo tudi enote, ki razpolagajo z manj kot 10 stalnimi ležišči; zato seštevek mesečnih podatkov o obsegu turističnega prometa ni enak letnemu podatku.
Dostop do podatkov
Podrobnejši podatki in časovne serije so dostopni na SI-STAT podatkovnem portalu, ki vam omogoča enostaven način pregledovanja in izpisovanja podatkov v različne formate. Registrirani uporabniki imajo možnost shranjevanja tabel za kasnejši pregled in možnost naročanja na samodejno obveščanje o posodobitvah podatkov.

Avtorica:
Naslednja objava podatkov:
27. februar 2015
Povezane vsebine
Povezave do podrobnih metodološih pojasnil in podrobnejših podatkov v Si-Stat podatkovni bazi ter povezave do drugih povezanih vsebin najdete v novici, objavljeni na spletnih straneh Statisičnega urada na naslovu http://www.stat.si/novica_poglej.asp?id=124.

Dodaj ali deli...
Prijavite se za prejemanje novic prek e-pošte

 

Zadnjih 10 novic v področju 'Turizem'

25.2.2015 Prihodi in prenočitve turistov, podrobni podatki, Slovenija, december 2014 – končni podatki
30.1.2015 Prihodi in prenočitve turistov, Slovenija, december 2014 – začasni podatki
23.1.2015 Prihodi in prenočitve turistov, podrobni podatki, Slovenija, november 2014 – končni podatki
30.12.2014 Prihodi in prenočitve turistov, Slovenija, november 2014 – začasni podatki
24.12.2014 Prihodi in prenočitve turistov, podrobni podatki, Slovenija, oktober 2014 – končni podatki
24.12.2014 Turistična potovanja domačega prebivalstva, Slovenija, 3. četrtletje 2014 - končni podatki
28.11.2014 Prihodi in prenočitve turistov, Slovenija, oktober 2014 – začasni podatki
25.11.2014 Prihodi in prenočitve turistov, podrobni podatki, Slovenija, september 2014 – končni podatki
30.10.2014 Prihodi in prenočitve turistov, Slovenija, september 2014 – začasni podatki
24.10.2014 Prihodi in prenočitve turistov, podrobni podatki, Slovenija, avgust 2014 – končni podatki

» Ostale zadnje novice v področju 'Turizem'
» Ostale zadnje novice
 
 
O avtorjih
© Statistični urad Republike Slovenije.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.